Gera­ni­um is bal­kon­plant van het Jaar 2016

Gera­ni­um (Pelar­go­ni­um) is één van de bekend­ste tuin­bloei­ers en ver­ko­zen als Bal­kon­plant van het Jaar 2016. Vol­gens de vak­ju­ry is de gera­ni­um hele­maal retro én voor ieder­een. Van jong tot oud en met of zon­der groe­ne vin­gers. De bal­kon­plant bloeit van­af april tot ver in het najaar. Door zijn veel­zij­dig­heid kun je de gera­ni­um haast over­al neer zet­ten. Niet alleen in hang­man­den of bal­kon­bak­ken maar ook in bor­ders.
De gera­ni­um heeft mooi groen blad en prach­ti­ge bloe­men die fel­rood en hagel­wit kun­nen zijn, maar ook fel­ro­ze, paars, oran­je, lila, gestreept en heel diep don­ker­rood. De plant wordt inge­deeld in ver­schil­len­de groe­pen. De drie belang­rijk­ste zijn de hang­ge­ra­ni­um (Pel­ta­tum), de staan­de gera­ni­um (Zona­le) en de Fran­se gera­ni­um (Gran­di­flo­rum). Hoe­wel de plant van oor­sprong uit Zuid-Afri­ka komt is de gera­ni­um al lang niet meer weg te den­ken uit ons land.
Lang­du­ri­ge bloei
Gera­ni­um is een ster­ke plant en staat garant voor een uit­bun­di­ge bloe­men­zee. Belang­rijk is een stand­plaats in de zon of half­scha­duw en regel­ma­tig water geven. Voor een extra rij­ke en lang­du­ri­ge bloei geef je eens per twee weken plan­ten­voe­ding bij het giet­wa­ter en ver­wij­der je de uit­ge­bloei­de bloe­men. De gera­ni­um maakt dan gewoon weer nieu­we bloem­knop­pen aan en bloeit door tot de eer­ste nacht­vorst.
bron: cgconcept.be