Berichten


Onderzoek is één van de zaken waarin de Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.
In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een serie factsheets die zijn gepubliceerd op www.degroenestad.nl Voor het onderstrepen van het belang van groen in stedelijke omgevingen is het van belang ook op internationaal niveau te communiceren. Dat doen we o.a. via www.thegreencity.com en door onze publicaties te vertalen. Recent heeft De Groene Stad geïnvesteerd in een Poolse versie van de factsheet: ‘Groen: meer dan mooi en gezond’. De meerwaarde van groen voor de gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden.

Onderzoek Groene Gezonde Studenten bracht groenbehoefte van studenten in kaart
Op een idyllische groene plek van de Vrije Universiteit Amsterdam – de Boeletuin  – spreken wij Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd over hun onderzoek ‘Groene Gezonde Studenten’.
Jolanda Maas is senior researcher op de afdeling klinische psychologie van de VU. Met een team van zes onderzoekers doet ze onderzoek naar het verband tussen groen en gezondheid. Nicole van den Bogerd is een van die teamleden. Zij werkt op de afdeling gezondheidswetenschappen en ze heeft de uitvoering van het onderzoek onder studenten voor haar rekening genomen.
Jolanda, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar de heilzame werking van groen. Wat zijn jouw voornaamste conclusies?
‘De belangrijkste overkoepelende conclusie is dat er steeds meer bewijs komt dat groen wezenlijk bij kan dragen aan de gezondheid van mensen. In elk onderzoek dat ik doe, komt dat naar voren. Relaties zijn gevonden met zowel mentale gezondheid als lichamelijke gezondheid. Groen kan hiernaast zorgen voor herstel van stress en kan bewegen bevorderen, dit laatste met name bij kinderen. In het begin lag het accent in mijn onderzoeken op de woonomgeving, maar langzaam verschuift het naar steeds meer terreinen zoals ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen. Er bestaat vaak wel de notie dat groen in de leefomgeving goed voor je is, maar uit mijn research blijkt dat dit ook wetenschappelijk aantoonbaar is’
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat groen bijdraagt aan een betere leefomgeving en het welbevinden van mensen in een stad verbetert. Vind je dat er genoeg gedaan wordt met de huidige kennis?
‘Het gaat wel de goede kant op. Als je een vergelijking maakt met wat er 10 jaar geleden gebeurde, dan is er duidelijk meer aandacht voor de bijdrage die groen kan leveren voor het bevorderen van de leefbaarheid in de buitenruimte en de gezondheid van mensen. Die aandacht komt nog wel voornamelijk uit de groene wereld zélf. Ik heb het idee dat veel bewindslieden dit thema nog niet hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan.
De vele onderzoeken hebben zeker bijgedragen aan een maatschappelijk debat. Maar bewindslieden zijn hier nog niet allemaal van op de hoogte. Ik denk dat nog breder onder het voetlicht gebracht kan worden wat groen kan betekenen voor een gezond ingerichte stad, school, werk- of zorgomgeving’.
‘Een investering in groen wordt nog steeds niet gezien als een duurzame oplossing. Men kijkt vaak naar de kosten op korte termijn en vergeet daarbij de baten ook mee te nemen in de overweging. Het bijzondere is dat als je mensen het verschil laat ervaren tussen een groene of grijze ruimte, zij merken dat dit een positieve invloed heeft op hun gemoedstoestand en hun energie. Mensen in een openbare ruimte vol groen geven aan dat ze minder agressief en rustiger zijn en dat ze minder stress ervaren. Met die kennis kan volgens mij nog veel meer worden gedaan bij het ontwerpen van nieuwbouwprojecten’.
Jullie hebben net het onderzoek ‘Groene Gezonde Studenten’ afgerond. Kun je daar iets meer over vertellen?  
Nicole: ‘Met ons onderzoeksteam, dat naast Jolanda Maas en mezelf ook nog bestaat uit Jaap Seidell en Coosje Dijkstravan van de afdeling Gezondheidswetenschap wilde we vernieuwend onderzoek doen naar groen en de gezondheid van studenten. Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de invloed van groen in de woonomgeving. Uitgaande van de resultaten van deze onderzoeken lijkt het dat groen in de universiteitsomgeving wel eens gunstig zou kunnen zijn voor de gezondheid van studenten. Maar zitten studenten wel te wachten op groen in de universiteitsomgeving en hoe is het eigenlijk gesteld met de gezondheid van studenten?  Om die vraag te beantwoorden hebben wij het onderzoek ‘Groene Gezonde Studenten’ uitgevoerd.
Jolanda: ‘Uit het onderzoek blijkt dat studenten gematigd positief waren over hun universiteitsomgeving. Ze waren echter ontevreden over de hoeveelheid groen. Dat zegt natuurlijk nog niks, want je kan ergens ontevreden over zijn maar dan blijft nog de vraag er behoefte is aan verbetering. De volgende stap was om vast te stellen waar zij voorkeur aan geven’.
cijfers-1
Nicole: ‘Studenten kregen verschillende foto’s te zien die waren gemaakt door Burton Hamfelt architecten. Op die foto’s waren vier verschillende universiteitsruimtes afgebeeld (collegezaal, leslokaal, studieruimte, buitenruimte). De controle foto was van de huidige, grijze situatie, maar bij de andere foto’s werd er een groene wand of kleurrijke poster getoond. Vervolgens werd aan de studenten gevraagd of ze de afgebeelde ruimte aantrekkelijk en aangenaam vonden en of ze graag in de ruimte zouden willen studeren/ verblijven. Uit het onderzoek bleek dat studenten de studieruimtes met groen significant hoger beoordeelden dan de studieruimtes zonder groen of met de kleurrijke poster. Kortom, de studenten gaven een duidelijke voorkeur aan een ‘groene’ collegezaal’.
Jolanda: ‘Daarnaast hebben wij twee lokalen van de VU laten vergroenen. Op twee tijdstippen zijn daarbij metingen uitgevoerd bij eerstejaarsstudenten. De studenten kregen in wisselende volgorde les in een groen of een normale grijs lokaal. De groene lokalen werden aantrekkelijker gevonden en ook werd het klimaat in de groene lokalen beter beoordeeld dan in de grijze lokalen. Daarnaast werden er aanwijzingen gevonden voor een positieve relatie tussen aandacht en de groene lokalen. De studenten in de groene lokalen scoorden iets beter op de aandachttaak dan de studenten in de grijze lokalen’.
cijfers-2
‘Al met al blijkt uit het onderzoek dat studenten voorkeur geven aan een groen ingerichte studieomgeving. Er is wel degelijk behoefte aan een groenere universiteitsomgeving en naar mijn idee heeft dat een positieve invloed op de studieresultaten.
Waarom is er in dit onderzoek voor studenten gekozen?
Jolanda: ‘De laatste jaren komt er steeds meer bewijs voor de positieve invloed van groen en het eten van groente en fruit op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. Van studenten bestaat het idee dat zij een ongezonde leefstijl hebben, waarbij ze weinig groente en fruit eten en veel stress hebben. In dit onderzoek zijn we nagegaan hoe het is gesteld met de leefstijl van studenten. Die bleek inderdaad niet zo goed te zijn. Zo eten studenten inderdaad te weinig groente en fruit en ervaren veel studenten veel tot extreme stress. Dit betekent dat studenten baat kunnen hebben bij een groen en gezond ingerichte studieomgeving. En nu blijkt dat ze er ook behoefte aan hebben, lijkt me investeren in een groene gezonde studieomgeving geen gek idee.
Welke kennis is er naar jouw idee rondom groen en gezondheid nog onvoldoende onderzocht?
Jolanda lacht: ‘Veel! Het onderzoek onder studenten is een behoefteonderzoek geweest. We willen als vervolg graag een effectenonderzoek doen bij studenten. In dat soort onderzoek kunnen we dan kijken hoe de leefstijl van studenten veranderd als we de omgeving aanpassen. Aan effectonderzoek is veel behoefte. Vragen die daarmee beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld ‘Worden mensen daadwerkelijk gezonder als je een woonomgeving groener maakt?’ Hoeveel groen is er nodig om de optimale effecten te bewerkstelligen? Verder zou er nog veel meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de functies van groen bij zorginstellingen en in de school- of werkomgeving. Dat is helaas nog steeds een ondergeschoven kindje’.
 

Afgelopen zomer hebben onderzoekers Nicole van den Bogerd, Coosje Dijkstra, hoogleraar Jaap Seidell (Gezondheidswetenschap) en onderzoeker Jolanda Maas (Klinische Psychologie) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) het project ‘Groene Gezonde Studenten’ afgerond. Uit dit onderzoek onder ruim 700 studenten van acht Nederlandse universiteiten blijkt dat studenten te weinig groen en fruit eten en dat 42 procent van hen veel tot extreem veel stress ervaart. Hiernaast blijken studenten ontevreden te zijn over de kwaliteit en de hoeveelheid groen in hun studieomgeving terwijl ze juist een duidelijke voorkeur hebben voor een universiteitsomgeving met groen.
Aanleiding voor het onderzoek is de toename van wetenschappelijk bewijs dat groen en het eten van groente en fruit een positieve invloed heeft op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. De afgelopen tijd zijn er dan ook diverse groen en gezonde experimenten uitgevoerd. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar worden echter nauwelijks in dit soort onderzoeken meegenomen. Daarom wordt met het project ‘Groene gezonde studenten’ getracht inzicht te krijgen in groene behoeftes van studenten. VU-onderzoeker Nicole van den Bogerd: “Veel studenten eten ongezond, ervaren (studie)stress en andere psychische klachten. Ze brengen een groot deel van hun tijd door in en rondom hun school of universiteit, maar komen in deze omgeving weinig tot niet in aanraking komen met groen en met gezond eten. Dat is een gemiste kans, want juist dit zou weleens kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl, beter psychisch welzijn en mogelijk ook studieprestaties van studenten.”
Behoefte en voorkeur voor een meer groen ingerichte studieomgeving
Onderdeel van het onderzoek was een studie met o.a. foto’s van groene en grijze studieomgevingen zoals collegezalen, klaslokalen, zelfstudieruimtes en de buitenruimte. VU-onderzoeker Jolanda Maas: ”Uit deze studie blijkt dat studenten voorkeur hebben voor groen ingerichte studieruimtes en buitenruimte. Ook een experiment, waarin twee klaslokalen op de VU zijn vergroend, laat zien dat studenten een groen ingerichte klaslokaal aantrekkelijker vinden dan een grijze zaal”. En hoewel studenten tevreden zijn over het aanbod van groente en fruit op de campus, geven ze ook aan dat ze meer groente en fruit zouden eten als het meer en betaalbaar aangeboden zou worden. “En dat is hard nodig”, zegt VU-onderzoeker Coosje Dijkstra ,“want slechts zeven procent van de respondenten in ons onderzoek haalde de richtlijn voor groente consumptie.“ Deze resultaten vragen om een vervolgonderzoek waarin nagegaan wordt hoe een groene en gezonde studieomgeving er precies uit moet zien en welk effect het groener en gezonder maken van de studieomgeving kan hebben.
Over ‘Groene Gezonde Studenten’
Het onderzoeksproject is in oktober 2015 gestart en heeft als doel om (1) de wensen en behoeften van studenten ten aanzien van een groene gezonde universiteitscampus te inventariseren, (2) na te gaan in hoeverre groene werkgroep zalen bijdragen aan het welzijn en studieprestaties van studenten en (3) te inventariseren of de Green Student Bootcamp Challenge, die door het Groene Leven Lab wordt georganiseerd, bijdraagt aan de groente en fruit inname en het welzijn van studenten. Het project is gefinancierd door de Triodos Foundation en mede mogelijk gemaakt met hulp van Royal FloraHolland, Fachjan, PlantTotaal, Bestplant JM Plants en JK plants.
 

Verschillende studies hebben al aangetoond dat planten op kantoor een positief effect hebben op de stemming, het zelfvertrouwen en stress van werknemers. Veel werknemers hebben daarom een plant of bloem(en) op kantoor staan om zich gelukkiger te voelen. Een nieuwe studie toont nu echter aan dat zelfs enkel de aanwezigheid van een afbeelding van een plant het stressgehalte op de werkvloer kan verlagen.
De studie van het VU Universiteit Medisch Center in Nederland toont aan dat zelfs afbeeldingen van schaarse vegetatie stress op het werk en een te hoge hartslag kunnen verlagen.
Ze vergeleken hoe 46 studenten reageerden op geïnduceerde spanning voor en na het waarnemen van afbeeldingen van planten of stedelijke landschappen. Wat bleek? ”Vijf minuten kijken naar een groen landschap kan het herstel van stress al bevorderen, wat wordt weergegeven via een verhoogde parasympatische activiteit”, aldus het onderzoeksverslag.
“Deze bevindingen versterken en verdiepen het groeiende bewijs dat groene ruimte in de leefomgeving zeer voordelig is voor de gezondheid.”
Living wall, op de film Avatar geïnspireerd
Dat groen integreren op de werkvloer voordelen met zich meebrengt hebben ze bij Hitachi Data Systems, een IT-bedrijf in Zaventem, goed begrepen. Het bedrijf integreerde niet enkel groen in zijn interieur door middel van groene zetels, groene grasmatten en groene scheidingswanden, maar liet ook een living wall installeren die geïnspireerd is op de film Avatar, door technologie en groen te combineren.
Bron: jobat.be

Tijdens het Weekend van de Wetenschap, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016, zetten Wageningse plantenonderzoekers op twee verschillende locaties de deuren open. Op zaterdag 1 oktober is het open huis op de Bleiswijkse glastuinbouw-locatie van Wageningen UR. Op zondag 2 oktober is iedereen van harte welkom op Wageningen Campus.

Het Weekend van de Wetenschap is in Nederland inmiddels een bekend fenomeen. Ieder jaar krijgt het publiek door heel Nederland de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van wetenschap en technologie. Met veel activiteiten, die gericht zijn op de jeugd. Wageningen UR doet praktisch ieder jaar wel mee, bijvoorbeeld met publiekslezingen. Dit jaar pakken de plantenonderzoekers van Wageningen UR groot uit: ze zetten op twee locaties de deuren open.

Glastuinbouwonderzoek

De locatie voor glastuinbouwonderzoek in Bleiswijk, met een groot complex van onderzoekkassen, bestaat tien jaar. Dat is een mooie gelegenheid om op zaterdag 1 oktober een klein beetje terug te blikken en vooral vooruit te kijken. De onderzoekers laten zien wat voor kennis er nu ontwikkeld wordt en welke innovaties er in de pijplijn zitten voor de (glas)tuinbouw van de toekomst.

Planten van de toekomst

Op zondag 2 oktober is het thema ‘Planten van de toekomst’. Op Wageningen Campus laten het onderzoekprogramma Groene Veredeling en Wageningen UR bijvoorbeeld zien hoe onderzocht wordt hoe we in de toekomst ook op Mars misschien wel ons eigen kostje kunnen verbouwen. Niet alleen de planten zelf, maar ook de techniek rondom die planten van de toekomst komt aan bod.
bron: wageningenur.nl

Het nut en belang van groene daken is aangetoond; ze besparen energie door de isolerende werking en houden water langer vast. Ook bevorderen ze biodiversiteit, maar daarover is nog te weinig bekend. De Vlinderstichting en de Vogelbescherming daarom zijn een laagdrempelig onderzoek gestart. Doel is te achterhalen wat nu daadwerkelijk de bijdrage van groene daken aan de natuur is.
De organisaties vragen gebruikers van een groen dak 3 keer per jaar gedurende 5 minuten op het dak te gaan kijken en te noteren wat er is te zien. De resultaten kunnen zij vastleggen in een online enquête.
Bron: Branchevereniging VHG

Steeds meer onderzoek toont aan dat natuurbeleving goed is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Tegelijk wil de rijksoverheid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit betreft vaak ook kwetsbare ouderen, die lijden aan dementie, depressie of eenzaamheid.
Het project ‘Groen voor Grijs’ onderzoekt wat groen kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van deze kwetsbare ouderen. “We gaan het effect onderzoeken van een ‘groene interventie’, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik ervan,” zegt projectleider Jana Verboom. “Dat doen we door voor de aanleg van groen, direct erna, en enige jaren later de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in kaart te brengen, maar ook de belasting van mantelzorgers en het beroep op professionele zorg en voorzieningen.”
Alterra doet het onderzoek samen met de Nature Assisted Health Foundation, een Nederlands/Zweeds netwerk van universiteiten en innovatieve bedrijven uit de groensector dat zich richt op de relatie tussen natuur en gezondheid. In het project worden innovatieve groenconcepten ontwikkeld voor versteende wijken, en wordt onderzocht of een groene woon- en leefomgeving de zorgvraag van kwetsbare ouderen kan verlagen, voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, en de zorgkosten kan beperken.
Door de vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg worden inwoners steeds meer afhankelijk van hun sociale omgeving dicht bij de woning. Groen voor Grijs biedt hier kansen voor de bewoners. De afgelopen maanden is de kwetsbaarheid van 200 van de 428 ouderen (65+) in de Oisterwijkse wijk Waterhoef bepaald met behulp van de zogenoemde Tilburg Frailty Indicator, door middel van interviews met vrijwilligers uit de wijk. Van deze 200 ouderen wilden 171 ouderen de komende jaren meewerken aan het onderzoek.
Voor deze nulmeting zijn de vrijwilligers geïnstrueerd door de universiteit van Tilburg. De universiteit en Alterra hebben daarnaast een meer diepgaande vragenlijst ontwikkeld, die is voorgelegd aan de 117 meest kwetsbare ouderen. Jana Verboom: “Bijzonder dat zoveel mensen mee willen doen aan het onderzoek, dat is ver boven het landelijk gemiddelde. Het werken met vrijwilligers uit de wijk bleek een gouden greep.” Het project Groen voor Grijs is een van de projecten van de Dementie Coöperatie Oisterwijk.
De gemeente Oisterwijk is koplopergemeente in het streven van de Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie om voor 2020 alle gemeenten in de Provincie Noord-Brabant dementievriendelijk te maken. Oisterwijk heeft een ‘groene-kansenkaart’ gemaakt van de wijk Waterhoef, met plekken waar vanuit het oogpunt van biodiversiteit en
natuurontwikkeling winst te behalen valt.
Door studenten van de HAS is een ideeënboek ‘Minder zorgen in het groen’ voor de wijk Waterhoef ontwikkeld. Zowel de groene-kansenkaart als het ideeënboek dienen als inspiratiebron voor ontwerpsessies om samen met inwoners van de wijk Waterhoef groene plekken in de wijk te ontwerpen.
bron: Databank Gemeentelijk groenbeheer

Herstellen van stress en geestelijke vermoeidheid? Ga niet winkelen of naar het café, maar spoed je naar een park. Internationaal onderzoek onder leiding van de Leidse psycholoog Henk Staats bevestigt de herstellende en rustgevende werking van ‘groen’.
Ruisende bladeren, frisgroen gras en vogelgekwetter worden in één adem genoemd met rustgevend en prettig. Henk Staats, sociaal en omgevingspsycholoog aan de Universiteit Leiden, werd een beetje moe van het adagium ‘de rustgevende werking van de natuur’.
,,Ik had het idee dat iedereen elkaar napraatte en er te weinig oog was voor de kwaliteit van de stedelijke omgeving’’, zegt hij.
Daarom wilde Staats onderzoeken in hoeverre ook activiteiten in de stad (shoppen, cafébezoek, lopen in een drukke winkelstraat) bijdragen aan ontspanning en herstel van stress en geestelijke vermoeidheid. En of die stadse activiteiten net zo worden gewaardeerd als een verblijf in de natuur.
Natuur als stresshersteller
Natuur scoort nog steeds het hoogst, zo blijkt uit zijn onderzoek dat hij deed in samenwerking met collega’s uit Zweden en de Verenigde Staten. De deelnemers verwachten dat zij daar beter herstellen van stress en geestelijke vermoeidheid dan door cafébezoek of winkelen. ,,Hoe vermoeider iemand was, hoe meer de natuur op prijs werd gesteld.’’
Lopen door een drukke straat valt het minste in de smaak als manier om bij te komen. Het onderzoek Urban options for psychological restoration werd onlangs gepubliceerd bij het Amerikaanse online wetenschappelijke tijdschrift Plos One (www.plosone.org).
Staats en zijn Zweedse en Amerikaanse collega’s onderzochten hoe mensen bepaalde activiteiten in de stad waarderen: zitten in groen’. een park, cafébezoek, winkelen of lopen in een drukke straat. Van welke activiteiten in en buiten de stad dachten zij beter te herstellen wanneer ze moe waren? Wat sprak ze meer aan als ze niet moe waren? En maakte het nog iets uit of zij alleen waren of in gezelschap van een familielid of goede vriend?
Naar die verschillende varianten was nog niet eerder gekeken, zegt Staats.
Opknappen in het park
De deelnemers – 80 in Nederland, 316 in Amerika en 100 in Zweden – deden op de computer opdrachten waarbij zij zich moesten inleven in uiteenlopende situaties die uitgebreid werden beschreven: stel, je hebt net een tentamen achter de rug en het komende uur ga je winkelen/door een park lopen/in het café zitten.
Wat gebeurt er met je, welke invloed hebben die activiteit en die omgeving op hoe je je voelt?
Voor alle deelnemers gold dat zij het meest opknapten van natuur, zeker als ze erg moe waren. Door de internationale samenwerking werden ook verschillen tussen de landen zichtbaar. ,,In Nederland zitten de deelnemers net zo lief alleen in het park, terwijl de Zweedse deelnemers juist meer opknapten als ze daar samen waren met een vriend of familielid.’’
Rustgevend
Hoe komt het eigenlijk dat natuur als opkikker de voorkeur verdient? Door het groen, de zuurstof, het rustgevende aanzicht van natuur, de afwezigheid van mensen?
,,Door een combinatie van die factoren’’, denkt Staats. ,,De luchtkwaliteit is er iets beter. Ook het idee over de natuur als visuele stimulus speelt een rol. Bezien in het licht van de evolutie wonen mensen nog maar kort in steden. Natuur is voor hen veel vertrouwder dan een stadse omgeving, al is die theorie niet onomstreden.”
,,Natuur is bovendien mooi om te zien en makkelijk in je op te nemen. Het biedt tegenwicht aan de drukte, het geluid en de impulsen van de stad. Mensen ervaren een veilige natuurlijke omgeving als rustgevend. Dat zorgt voor gevoelens van ontspanning en geluk.’’
Hartslag omlaag
Uit onderzoek blijkt dat mensen door ‘groen’ ook socialer en milieuvriendelijker worden, zegt hij. ,,Ze stellen zich wat gemakkelijker open voor anderen. Dat gaat gepaard met geluksgevoelens. Natuur heeft bovendien ook fysiologische effecten: hartslag en ademhaling gaan omlaag.’’

Alterra start in het kader van het Topsector onderzoek de Groene Agenda een breed onderzoek binnen bedrijven. Doe mee met dit meerjarige onderzoek en verdien een schone werkplek en inzicht in de kracht van planten.
Waarom dit onderzoek?
Het binnenklimaat van veel gebouwen is slecht. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen. Planten brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen van ongewenste stoffen, en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, zowel via de technische kant (minder kunstmatige klimaatbeheersing, energiebesparing) als via verbeterd welzijn en prestatie van gebruikers van een gebouw (bv. door verbeterde arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim).
Behoefte aan harde getallen
Waarom laat grootschalige toepassing van planten op zich wachten? Er zijn onvoldoende harde getallen en nog te weinig innovatieve en toepasbare groen oplossingen. Het ontbreekt aan bekendheid en goed gefundeerde kosten baten analyses voor bedrijven die hun binnenruimten groener willen maken.
De kosten en baten van meer groen
In een consortium van kennisinstellingen en bedrijven is Alterra een onderzoek ge-start, dat moet leiden tot meer intensieve en goed afgestemde toepassing van groen in gebouwen voor duurzame inrichting en een gezond leef- en werkklimaat. We kijken niet alleen naar wat planten in fysisch opzicht aan de luchtkwaliteit in gebouwen bijdragen, maar ook wat hun invloed is op het welzijn en gezondheid van medewerkers. Wat zijn de daadwerkelijke effecten van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu? Daarbij staat een analyse van de kosten en baten voorop. Kun je besparen op de traditionele en- energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terug-dringen of het concentratievermogen en de productiviteit bevorderen?
U kunt meedoen
Bent u een bedrijf die het fysiek en mentaal welbevinden van de medewerkers op een groene manier wil oppakken? En die overweegt om groen aan te brengen in de binnenruimte maar dit nog niet heeft gedaan? Doen uw werknemers veel zittend of mentaal inspannend werk zonder zicht op groen? Dan is uw bedrijf wellicht geschikt als proef-locatie in dit project.
Neem, bij belangstelling contact op met
Dr. A. (Annemieke) Smit
Alterra  – Wageningen UR
team Natuur & Samenleving
0317 486 498
annemieke.smit@wur.nl

In het Noord-Brabantse Oisterwijk start binnenkort het project ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoeken wat daar het effect is van bloemen en planten op de gezondheid van kwetsbare ouderen. In de wijk wordt het groen aangepakt en vervolgens het welzijn van de senioren gevolgd. Dat gebeurt samen met onderzoekers van de Wageningse universiteit.
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuurbeleving goed is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Natuur nodigt uit tot bewegen, helpt tegen somberheid en is goed voor sociale contacten. Tegelijk wil de rijksoverheid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit betreft vaak ook kwetsbare ouderen, die lijden aan dementie, depressie of eenzaamheid.
Belevingsgericht groen
Fase twee van het project Groen voor Grijs gaat binnenkort van start. “We gaan het effect onderzoeken van een ‘groene interventie’, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik ervan”, aldus senior-onderzoeker Jana Verboom van Alterra Wageningen UR. “Dat doen we door voor de aanleg van groen, direct erna en enige jaren later, de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Maar ook de belasting van mantelzorgers en het beroep op professionele zorg en voorzieningen.”
Wageningen Universiteit doet dat samen met de Nature Assisted Health Foundation (NAHF), een Nederlands/Zweeds-netwerk van universiteiten en innovatieve bedrijven uit de groensector dat zich richt op de relatie tussen natuur en gezondheid.