Berichten

Wonen in een groene wijk met veel bomen in de straat zorgt er voor dat bewoners zich gezonder voelen.
Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Chicago, zo meldt het Nederlandse Gezondheidsnet.
De wetenschappers keken naar de bevolking van Toronto, een grote stad in Canada. Ze onderzochten het verband tussen een groene omgeving en gezondheid. Hiervoor combineerden ze satellietbeelden en informatie over bomen met gegevens uit 31.000 ingevulde vragenlijksten over hoe mensen hun gezondheid in het algemeen ervaarden, cardiometabole aandoeningen zoals hartziekten en diabetes en psychische klachten uit de Ontario Health Study.
Gezonder voelen
Uit verschillende analyses bleek dat mensen die in een wijk wonen met een hogere dichtheid aan bomen in de straat zich een stuk gezonder voelen en minder vaak last hebben van cardiometabole ziekten. Tien extra bomen per huizenblok bleken hoe gezond bewoners zich voelden in ongeveer dezelfde mate te verhogen als een inkomensstijging van 9000 euro per jaar of zeven jaar jonger zijn. De onderzoekers corrigeerden deze resultaten voor demografische factoren, zoals inkomen, leeftijd en opleiding.
Hoewel de onderzoekers een verband vonden tussen de hoeveelheid groen en gezondheid, is niet bewezen dat bomen je gezondheid verbeteren of op welke manier ze dat zouden doen. Mogelijk verhogen ze de luchtkwaliteit en misschien verminderen ze stress of zetten ze bewoners aan tot bewegen.
Bron: cgconcept.be

Zonnepanelen en groene daken blijken een prima combinatie. Zonnepanelen werken efficiënter en op het dak ontstaat een gevarieerde flora en fauna.
Dat blijkt uit onderzoek van de Zurich University of Applied Sciences in de Zwitserse stad Bazel. De studie bevestigt het idee dat zonnepanelen beter functioneren als ze op een laag vegetatie staan. Planten brengen waterdamp in de lucht en voorzien de zonnecellen van extra koeling. Vooral bij hoge temperaturen werken de zonnepanelen daardoor efficiënter.
De wetenschappers ontdekten dat het groene dak zelf ook baat heeft bij de plaatsing van zonnepanelen. De schaduwen van de panelen verhogen de variatie in bodemtemperatuur. Er ontstaan plekken die koeler en natter zijn naast warme, droge stukken dak. Uit het Zwitserse onderzoek blijkt dat de biodiversiteit op een groen dak met zonnepanelen hoger is dan op een gewoon groen dak. Zowel de diversiteit van het plantenleven als het aantal aanwezige insectensoorten gaat flink omhoog.
Bazel is de stad met het grootste oppervlak aan groene daken per inwoner in de wereld. Sinds 2002 zijn ze verplicht voor nieuwe gebouwen. Eerst zag de stad die verplichting vooral als energiebesparende maatregel. Later werd ook het behoud van de biodiversiteit belangrijker.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Mensen in een groene woonomgeving voelen zich gezonder en gelukkiger dan bewoners in wijken met minder groen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen onder 223 bewoners van de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte.
Zhang, promovenda bij de afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, selecteerde voor haar onderzoek de buurten Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Twee wijken met een vergelijkbare bevolking en eenzelfde hoeveelheid groen, maar met verschillende gebruikskwaliteit van dat groen.
Het percentage groenoppervlak ligt in beide buurten rond de 25%. In De Hoogte bestaat echter meer dan de helft van het groen uit niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar groen, zoals groenstroken langs een spoorlijn. In Corpus den Hoorn-Noord is veel meer groen toegankelijk en bruikbaar.
Bron: dvhn.nl
 

Aan de witte muur van de Romeinse tempel in Archeon in Alphen aan den Rijn hangen 10 bijenhotels. Deze hangen daar in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten (partner van Naturalis in Leiden).
De bijenhotels bestaan uit blokken hout met geboorde gaten. Wilde bijen maken gebruik van deze gaten om er hun nestjes in te bouwen. De bijenhotels zijn gemaakt van Amsterdams iepenhout door het bedrijf BeeInc.

Waarom dit onderzoek?
Er bestaat onduidelijkheid over de precieze voorkeuren van wilde bijen wat betreft de ‘rafeligheid’ van de geboorde gaten. Kenners beweren vaak dat ze liever in gladde gaten nestelen. Anderen zeggen dat dit niets uitmaakt en dat ze net zo lief in rafelige gaten nestelen. Aan de muur van de Romeinse tempel hangen vijf bijenhotels met rafelig geboorde gaten en vijf met glad afgewerkte gaten. Door voor beide typen gaten bij te houden hoeveel bijen er gebruik van maken, komen we hopelijk te weten welke voorkeur de wilde bijen hebben. Met die informatie kunnen we deze bijen een handje helpen!

Het onderzoek is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten in samenwerking met Archeon. In Alphen aan den Rijn en omgeving werken vele partijen samen aan een bloem- en bijenrijker landschap in het project Groene Cirkels Bijenlandschap.
Bron: alphens.nl

Hoe meer groen in de leefomgeving, hoe beter mensen zich voelen en hoe kleiner de kans op een ontijdige dood. Dat blijkt uit de samenvatting die Magdalena van den Berg, promovenda sociale geneeskunde bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam, maakte van al het internationale onderzoek dat op dit gebied is verschenen.
Van den Berg heeft de kwaliteit van veertig studies naar de relatie tussen groen en gezondheid beoordeeld en concludeert dat er genoeg goede onderzoeken zijn uitgevoerd die samen bewijskracht leveren voor een positief verband. ‘Mensen voelen zich sterker als ze in een buurt met veel parkjes, bos of groenstroken wonen. Negentien studies laten een relatie zien tussen de nervositeit en somberte van bewoners en het aandeel groen in een woonwijk. Daarnaast wijzen nog eens zeven studies in Engeland, Amerika, Canada en Japan uit dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid natuur in de wijk en het sterftecijfer. In een omgeving met veel groen is de kans op sterfte lager dan in een stenige wijk.’
Sociaal-economisch
Groen in de leefomgeving lijkt vooral belangrijker voor mensen met een lage sociaal-economische status. ‘Mensen met een hoge opleiding en genoeg geld hebben meer mogelijkheden zich te ontspannen’, zegt Van den Berg. ‘Zij nemen een abonnement op de sportschool, gaan op vakantie en zijn mobieler.’
Om te beoordelen hoe groen een wijk is, is in sommige onderzoeken gebruikgemaakt van Google Maps en satellietgegevens, en in andere van de inschatting van de proefpersonen. Wat betreft gezondheid gaat het om door de deelnemers zelf gerapporteerde gegevens. Sterftecijfers zijn uit overheidsregisters afkomstig.
Bij dit soort studies is zo veel mogelijk uitgesloten dat het verband kan worden verklaard door andere variabelen, zoals de sociaal-economische status, man-vrouwverhouding of de leeftijden van de deelnemers in de onderzoeksgroep.
Bron: newscientist.nl