Onderzoek naar bijdrage van groene daken aan de biodiversiteit

Het nut en belang van groene daken is aangetoond; ze besparen energie door de isolerende werking en houden water langer vast. Ook bevorderen ze biodiversiteit, maar daarover is nog te weinig bekend. De Vlinderstichting en de Vogelbescherming daarom zijn een laagdrempelig onderzoek gestart. Doel is te achterhalen wat nu daadwerkelijk de bijdrage van groene daken aan de natuur is.
De organisaties vragen gebruikers van een groen dak 3 keer per jaar gedurende 5 minuten op het dak te gaan kijken en te noteren wat er is te zien. De resultaten kunnen zij vastleggen in een online enquête.
Bron: Branchevereniging VHG