Gemeente Alphen aan den Rijn plant 300 nieuwe bomen

Dit plantseizoen worden op verschillende plekken in de stad 300 nieuwe bomen geplant. Het gaat om eiken, beuken, linden, essen, tamme kastanjes, gouden regen en sierkersen. Deze bomen vervangen de dode of zieke kastanjebomen en zorgen voor meer biodiversiteit in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat bijna alle kastanjebomen in Alphen aan den Rijn […]

Basisscholen in Oss krijgen bomen van gemeente

De gemeente Oss gaat van start met het project ‘Bomen voor Scholen’. Met dit project krijgen basisscholen in deze gemeente de kans om met behulp van gemeentelijk budget een extra boom aan te planten op het schoolplein. De gemeente ziet het als een investering in de directe leefomgeving van basisschoolkinderen. Het project ‘Bomen voor Scholen’ […]

Gemeente start met project: 'Bomen voor scholen'

Gemeente Tilburg start dit najaar met het project ‘Bomen voor Scholen’. Dit project houdt in dat basisscholen van de gemeente de kans krijgen om kosteloos een boom te laten planten op hun schoolplein. Het project start in stadsdeel ‘Oude Stad’. De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied […]

Gemeente Hellendoorn verlaagt koopprijs openbaar groen tijdelijk

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot 65,- euro per m2. Deze prijsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011. Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen. Tot op […]

Gemeente Almere wil groene initiatieven stimuleren

De gemeente Almere wil initiatieven in de groene ruimte en daarmee groenbeheer door bewoners, ondernemingen en instellingen stimuleren. Het activeren van burgers en het ondersteunen van particuliere initiatieven die tot doel hebben de eigen woonomgeving vorm te geven en te verbeteren zijn speerpunten in het gemeentelijk beleid. Ontwerperscollectief Krachtgroen is door de gemeente Almere gevraagd […]

Gemeente Den Helder wil herplantverplichting bomen invoeren

Als het aan het college van Den Helder ligt gaat de gemeente vooral investeren in het beheer en de verzorging van bomen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat om een groep van zo’n 5.600 bomen (een kwart van het totaal) met een monumentaal/beschermwaardig karakter, die beeldbepalend of zeldzaam zijn […]

Gemeente Alkmaar verbindt de stad met het groene achterland

Wandelen op uniform bewegwijzerde wandelpaden tussen de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk, dat is het idee achter het Wandelnetwerk Noord-Kennemerland. Naar aanleiding van een quick scan heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 12 juli besloten aan te sluiten op dit wandelnetwerk, dat aansluit op het wandelnetwerk Bergen – […]

Basisscholen krijgen extra groen van de gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven geeft veertig basisscholen een boom of haag cadeau voor op het schoolplein. Met het project ‘Bomen voor Scholen’ wordt de speelomgeving van de leerlingen mooier en krijgen de kinderen de kans ervaring op te doen met bomen en groen. Scholen die meedoen krijgen professioneel advies over het groen. Er is komend jaar […]

Gemeente Ternat gaat ruim duizend bomen planten

Het gemeentebestuur van het Belgische Ternat is gestart met de uitvoering van het ‘bomenplan Ternat’. De ambitie is om in de komende jaren ruim duizend bomen aan te planten langs wegen en lanen. In totaal gaat het om 400 wilgen en 650 andere bomen (plataan, eik, es, linde, kastanje, els, mispel, beuk). De kostprijs van […]

Gemeente Montfoort en provincie beplanten rand IJsselveld

Ten westen van IJsselveld werkt de gemeente Montfoort samen met provincie Utrecht aan de beplanting langs de wegen. De beplanting aan de westkant van IJsselveld wordt in maart en april afgerond en zorgt voor een groene overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Dankzij de beplanting van de provinciale weg en Waardse Dijk parallel aan […]