Gemeente Alkmaar verbindt de stad met het groene achterland

Wandelen op uniform bewegwijzerde wandelpaden tussen de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk, dat is het idee achter het Wandelnetwerk Noord-Kennemerland.

Naar aanleiding van een quick scan heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 12 juli besloten aan te sluiten op dit wandelnetwerk, dat aansluit op het wandelnetwerk Bergen – Alkmaar – Heiloo. Met het uniform bewegwijzeringsysteem met start- en keuzepunten kunnen wandelaars zelf een korte of lange route samenstellen.

 

 

 

 

 

Recreatie en gezondheid
Deelname aan het wandelnetwerk sluit aan op diverse punten uit het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Denk daarbij aan:

  • Uitbreiding van de wandelmogelijkheden in Alkmaar en omgeving goed is voor het toerisme en recreatie;
  • Wandelen bevordert het welzijn en sportiviteit en zorgt voor actieve burgers;
  • Ook kan het netwerk bijdragen aan het zich prettig voelen in de woonomgeving door inwoners;
  • Het college hecht aan samenwerking met andere gemeenten in de regio.

“Omgeving is divers met platteland, bossen, strand en stad”
Wethouder duurzaamheid en bereikbaarheid Jan Nagengast (CDA): “Naast het feit dat het wandelnetwerk zo goed aansluit op meerdere punten van het coalitieakkoord is het wandelen in de buurt van Alkmaar fantastisch. De omgeving is zeer divers met platteland, bossen, strand en natuurlijk de stad zelf. Reden genoeg om nu ook aan te sluiten op het netwerk Noord-Kennemerland!”

Oplevering
De quick scan is een eerste inventarisatie die moet leiden tot  een eerste conceptontwerp voor een uniform bewegwijzerde routestructuur. In 2012 en 2013 wordt het ontwerp van het netwerk definitief gemaakt en vindt de uitvoering plaats, zoals het plaatsen van de paaltjes en informatiepanelen. Oplevering zal eind 2013/ begin 2014 zijn.

Provinciaal dekkend wandelnetwerk
Gemeente Alkmaar is al aangesloten op het Wandelnetwerk ‘Land achter de duinen’ in Bergen – Alkmaar – Heiloo. Deze zomer wordt de laatste hand gelegd aan dit netwerk. Ook op andere plekken in de provincie wordt gewerkt aan wandelnetwerken, ondermeer in Westfriesland. Het doel van de provincie Noord-Holland is te komen tot een provinciaal dekkend wandelnetwerk.

Groen Loont
De sector recreatie en toerisme biedt veel mensen een baan en is wat dat betreft groter dan bijvoorbeeld de banksector en het verzekeringswezen. Voorbeelden uit het land laten zien dat groen en recreatie elkaar versterken en dat voor een renderende recreatiebranche de waarde van groen op diverse manieren beter benut kan worden. Bekijk de nieuwsbrief Recreatie van Groen Loont! »

Bron:
Gemeente Alkmaar

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.