Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn plant 300 nieu­we bomen

Dit plant­sei­zoen wor­den op ver­schil­len­de plek­ken in de stad 300 nieu­we bomen geplant. Het gaat om eiken, beu­ken, lin­den, essen, tam­me kas­tan­jes, gou­den regen en sier­ker­sen. Deze bomen ver­van­gen de dode of zie­ke kas­tan­je­bo­men en zor­gen voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad.

Uit onder­zoek is geble­ken dat bij­na alle kas­tan­je­bo­men in Alp­hen aan den Rijn zijn aan­ge­tast. De gemeen­te ver­vangt alleen zie­ke of zwaar aan­ge­tas­te kas­tan­je­bo­men. Vorig jaar is gestart met het kap­pen van 160 dode of zwaar aan­ge­tas­te kas­tan­je­bo­men. Op dat moment kon­den er bin­nen het plant­sei­zoen nog 40 nieu­we bomen terug­ge­plant wor­den.

Meer bio­di­ver­si­teit in de stad
Van­af vol­gen­de week wor­den opnieuw zie­ke of zwaar aan­ge­tas­te kas­tan­je­bo­men gekapt. Het gaat om cir­ca 180 bomen. Nog dit plant­sei­zoen wor­den in totaal cir­ca 300 ver­schil­len­de soor­ten bomen terug­ge­plant, wat zorgt voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad. Deze soor­ten zijn boven­dien min­der gevoe­lig voor de kas­tan­je­ziek­te, die wordt ver­oor­zaakt door een bac­te­rie.

Bron:
Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn