Basis­scho­len in Oss krij­gen bomen van gemeen­te

De gemeen­te Oss gaat van start met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Met dit pro­ject krij­gen basis­scho­len in deze gemeen­te de kans om met behulp van gemeen­te­lijk bud­get een extra boom aan te plan­ten op het school­plein.

De gemeen­te ziet het als een inves­te­ring in de direc­te leef­om­ge­ving van basis­school­kin­de­ren. Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ omvat ook een les­pak­ket dat kin­de­ren bewust moet maken van het belang van natuur en mili­eu. Komen­de herfst en win­ter wordt het pro­ject uit­ge­voerd. Tien basis­scho­len kun­nen mee­doen. Alleen basis­scho­len waar momen­teel wei­nig groen aan­we­zig is, zijn uit­ge­no­digd om deel te nemen. Zij zijn via een brief op de hoog­te gesteld. Geïnteresseerde basis­scho­len kun­nen zich tevens mel­den bij de gemeen­te.
 

 

 

Bron:
Kliknieuws

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.