Basisscholen in Oss krijgen bomen van gemeente

De gemeente Oss gaat van start met het project ‘Bomen voor Scholen’. Met dit project krijgen basisscholen in deze gemeente de kans om met behulp van gemeentelijk budget een extra boom aan te planten op het schoolplein.

De gemeente ziet het als een investering in de directe leefomgeving van basisschoolkinderen. Het project ‘Bomen voor Scholen’ omvat ook een lespakket dat kinderen bewust moet maken van het belang van natuur en milieu. Komende herfst en winter wordt het project uitgevoerd. Tien basisscholen kunnen meedoen. Alleen basisscholen waar momenteel weinig groen aanwezig is, zijn uitgenodigd om deel te nemen. Zij zijn via een brief op de hoogte gesteld. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich tevens melden bij de gemeente.
 

 

 

Bron:
Kliknieuws

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.