Gemeente Almere wil groene initiatieven stimuleren

De gemeente Almere wil initiatieven in de groene ruimte en daarmee groenbeheer door bewoners, ondernemingen en instellingen stimuleren. Het activeren van burgers en het ondersteunen van particuliere initiatieven die tot doel hebben de eigen woonomgeving vorm te geven en te verbeteren zijn speerpunten in het gemeentelijk beleid.

Ontwerperscollectief Krachtgroen is door de gemeente Almere gevraagd om de reeds bestaande initiatieven in beeld te brengen. Zo kan worden getoond wat voor verschillende initiatieven leven in Almere-Haven, hoe de initiators het groene project hebben opgezet en draaiende houden en wat er voor nodig is om ook nieuwe initiatieven van bewoners te stimuleren en te faciliteren.

Initiatieven
Krachtgroen heeft zes verschillende initiatieven in Almere-Haven bezocht en de trekkers van deze projecten gesproken over de ontstaansgeschiedenis, de motivatie en de samenwerkingsvormen van het project. Zo krijgen de gemeente, particuliere groene initiators, ondersteunende organisaties en groenbeheerders in beeld hoe een initiatief in het groen ‘werkt’.


Almere-Haven bruist van groene energie
De groene initiatieven die in dit verslag zijn vastgelegd tonen aan dat Almere-Haven bruist van de groene energie. Deze bewoners zijn ondernemend en weten hun weg te vinden naar de gemeentelijke diensten en groene organisaties die hen kunnen ondersteunen.

Bekijk hier het verslag ‘Initiatieven in het Groen – Almere Haven’ »

Bron:
Krachtgroen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.