Basis­scho­len krij­gen extra groen van de gemeen­te Eind­ho­ven

De gemeen­te Eind­ho­ven geeft veer­tig basis­scho­len een boom of haag cadeau voor op het school­plein. Met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ wordt de speelom­ge­ving van de leer­lin­gen mooi­er en krij­gen de kin­de­ren de kans erva­ring op te doen met bomen en groen. Scho­len die mee­doen krij­gen pro­fes­si­o­neel advies over het groen.

Er is komend jaar ruim­te voor cir­ca veer­tig basis­scho­len om deel te nemen aan het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Deze week zijn alle basis­scho­len in de gemeen­te Eind­ho­ven inge­licht over de start van het pro­ject. Geïnteresseerde basis­scho­len kun­nen zich aan­mel­den voor deel­na­me. In over­leg met iede­re school wordt bepaald wel­ke boom of haag zij kun­nen plan­ten. Komen­de win­ter en in het vroe­ge voor­jaar 2012 wor­den de bomen en hagen aan­ge­plant.

‘Bomen voor Scho­len’ in ande­re gemeen­ten
Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ is afge­lo­pen jaar ook in de gemeen­te ’s‑Hertogenbosch uit­ge­voerd. Hier heb­ben in totaal 32 scho­len deel­ge­no­men aan het pro­ject.

 

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.