Gemeente Hellendoorn verlaagt koopprijs openbaar groen tijdelijk

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot 65,- euro per m2. Deze prijsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011. Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen.

Tot op heden was er een staffel voor de tarieven voor het kopen van groen en bestond er een minimumtarief per transactie. Deze voorwaarden zijn met het besluit van het college losgelaten. Koopt een burger een stuk snippergroen van de gemeente, dan betaalt de koper 65,- euro per m2 kosten koper. Om reden dat het college verkoop van groen wil bevorderen, is het huren van openbaar groen wel duurder geworden. De nieuwe tarieven voor huur voor een periode van 10 jaar wordt 5,- euro per m2 per jaar en voor een tijdelijke huur van minder dan 10 jaar wordt de prijs 2,50 euro per m2 per jaar.

Voorwaarden
De gemeente nodigt de groep bewoners( zo’n 200 adressen) die is aangeschreven voor de onrechtmatig in bezit genomen grond, persoonlijk uit voor een bijeenkomst waarin uitleg zal worden gegeven over de gunstige voorwaarden die de gemeente tot 2013 hanteert.

Bron:
Gemeente Hellendoorn

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.