Berichten

Tilburg investeert de komende jaren extra in groen. De gemeente trekt daar in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Bomen die in slechte conditie zijn, worden vervangen.
Tot en met 2018 maken 900 bomen plaats voor vitale exemplaren. Door het vervangen van bomen neemt de kwaliteit van het groen in de stad toe. In 2015 is een inventarisatie gemaakt van alle 90 duizend bomen in het openbaar gebied. Daaruit blijkt dat 1 procent van alle bomen van slechte kwaliteit is en dus vervangen moet worden. Om de werkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente per wijk een omgevingsvergunning aan. Bij monumentale bomen die vervangen moeten worden, wordt een omgevingsvergunning per boom aangevraagd.
Op deze kaart staat waar bomen herplant worden en in welke gebieden een kapvergunning is aangevraagd.
Duurzaam
Bomen die vervangen worden, staan in Tilburg-Noord, Berkel-Enschot, Udenhout, West en Oude Stad. De gemeente vervangt geen bomen in straten die de komende jaren opnieuw worden ingericht. De bomen in deze straten worden vervangen tijdens de herinrichting. In de meeste situaties worden de bomen vervangen door een exemplaar van dezelfde soort. Soms kan dit niet. Dan wordt bekeken welke boom past bij de situatie. Hierbij houdt de gemeente rekening met de biodiversiteit in de wijk. Alle nieuwe bomen zijn duurzaam en milieuvriendelijk gekweekt. Het plan voor de nieuwe bomen heeft de gemeente afgestemd met de stichting Stadsbomen.
Uitvoering
De aannemer start half september met de voorbereidingen. Die bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek van de huidige groeiplaats. Daarna worden de slechte bomen gekapt, vervolgens kunnen de nieuwe geplant worden. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Andere bomen die in de omgeving worden goed beschermd tijdens de werkzaamheden. De aannemer informeert de omwonenden.
Bron: tilburg.nl

Gisteren, 6 september, was het Duurzame Dinsdag. In de Oude zaal van de Tweede Kamer nam staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de koffer in ontvangst met maar liefst 511 voorstellen om Nederland duurzamer te maken. Ook werden er prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ideeën en projecten. De VHG Groenprijs ging naar de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.
Duurzame Dinsdag verzamelt duurzame ideeën uit de samenleving en brengt ze onder de aandacht van de politiek. Iedereen, jong en oud, bedrijf, ondernemer of maatschappelijke organisatie kan zijn of haar idee indienen om Nederland te verduurzamen is welkom. Drie voorstellen waren genomineerd voor de VHG Groenpijs, een ondersteuningsprijs waarmee het initiatief nog verder uit kan groeien. De Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur, een initiatief van onder andere NL Greenlabel, werd als prijswinnaar uitgeroepen.
Natuurlijk en duurzaam groen in de stad
Het project 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur richt zich op nieuwe manieren van inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staan. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van platforms, waarbij gemeentes en ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen. NL Greenlabel wil dit faciliteren. Hiervoor is een greendeal opgezet waarin wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals Vlinderstichting, bureau Regelink, overheden en ondernemers in het groen.
Jury-oordeel
De jury was onder de indruk van het enthousiasme waarmee partijen in dit project samenwerken: “Provincies, gemeenten én ondernemende hoveniers lopen direct warm voor dit initiatief, en dat biedt veel kansen. NL Greenlabel biedt iedereen de mogelijkheid om initiatief te nemen. Juist dat maakt dit idee zo sterk”, aldus het juryrapport. VHG-directeur Egbert Roozen kan zich goed vinden in het oordeel van de jury: “We hebben de VHG-prijs in het leven geroepen om initiatieven te onderscheiden, die groen dichter bij de buurt brengt. Vooral projecten waarin burgers, overheid en ondernemers in het groen willen we hiermee extra ondersteunen en verder helpen. 1.000 hectare stedelijke natuur is een mooi voorbeeld, waarin de groene verbinding centraal staat en dat volop aandacht heeft voor biodiversiteit, leefklimaat en gezondheid van mensen.”
VHG partner van Duurzame Dinsdag
Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties. Branchevereniging VHG heeft zich vorig jaar als partner aangesloten. Daarmee wil zij de aandacht vestigen op de waarde van het natuurlijke groen in de verduurzaming van Nederland. “Als groene sector zijn we automatisch verbonden aan duurzaamheid en presenteren we onze oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De concepten van De Levende Tuin en de Groene Schoolpleinen zijn hier mooie voorbeelden van, die respectievelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de onze leefomgeving en de ontwikkeling van kinderen. Ik zie een grote rol voor onze leden weggelegd om onder andere die groene concepten in de praktijk te realiseren en daarmee bij te dragen aan meer duurzaamheid met natuurlijk groen.”, aldus Roozen.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft de vakjury Nationale Parken van Wereldklasse benoemd. De jury staat onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De overige leden van de jury zijn mr. Geert Jansen, prof. ir. Eric Luiten, mw. Tracy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mommaas, prof. dr. Joop Schaminée, prof. dr. Matthijs Schouten en prof.dr.ir. Theo Spek.
Iconen van de Nederlandse natuur
De vakjury maakt begin oktober een selectie uit de gebieden die zich dan hebben gekandideerd voor de verkiezing van ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’, die de staatssecretaris in mei van dit jaar heeft aangekondigd. Vervolgens mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie gebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland extra gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Zij kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor de overige Nationale Parken in ons land, zodat de natuur als geheel de grote winnaar van deze verkiezing wordt.
Duurzame ontwikkeling
Tot 15 september kunnen natuurgebieden via een bidbook worden gekandideerd voor de verkiezing. De vakjury maakt bij de beoordeling van de inzendingen gebruik van een aantal criteria en randvoorwaarden. Het is bijvoorbeeld van belang dat een gebied zich internationaal onderscheidt in kwaliteit en diversiteit. Verder moet de regionale gemeenschap zich kunnen identificeren met het gebied. Ook is het van belang dat verschillende partijen samenwerken om het gebied naar een hoger plan te tillen met kansen voor duurzame ontwikkeling. Tevens wordt om een meerjarige investeringsagenda gevraagd.
Internationale marketing
Na de verkiezing worden de winnende gebieden ondersteund door de veertien partners van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse om de ingediende plannen te realiseren. Onder meer door het verbeteren van de toegankelijkheid en voorzieningen, en door internationale marketing moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. De winnende gebieden moeten uiteindelijk uitgroeien tot internationale iconen vergelijkbaar met sterke merken als tulpen, molens en de stad Amsterdam.
Bron: Rijksoverheid

De Hogeschool van Amsterdam en de Knowledge Mile openden donderdagmiddag officieel het ‘Daklab’, een groen dak op HvA-locatie Benno Premselahuis aan het Rhijnspoorplein. In deze daktuin wordt ‘rooffood’ verbouwd en zijn sensoren aangebracht om onder andere zonlicht, temperatuur en bodemvochtigheid te meten. Studenten en vmbo-leerlingen gaan er daarnaast onderzoek doen naar planten.
Groene daken en Amsterdam
Groene daken zijn hard nodig om Amsterdam klimaatbestendig te maken. De stenen stad is niet uitgerust op de hittestress en hoosbuien, die het gevolg zijn van klimaatverandering. Een groen dak zorgt voor verkoeling, werkt als ‘waterbuffer’ en draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast neemt het (fijn)stofdeeltjes en CO2 op.
Buitenplek voor iedereen
Aan de Wibautstraat werd donderdag zo’n groen dak officieel geopend: het Daklab, op de vierde verdieping van onderwijslocatie Benno Premselahuis. ‘Meestal zijn groene daken niet toegankelijk, waardoor bewoners er niet eens vanaf weten,’ legt projectmanager Maarten Terpstra uit van de HvA en het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN). ‘Dit Daklab wordt juist een buitenplek voor iedereen die wil experimenteren met groenvoorziening en innovaties voor daken.’
Thee en data oogsten
Op het Daklab ligt het CO2-opnemende mineraal olivijn, dat eruitziet als groen zand en door de aarde gemengd zit. Als ‘rooffood’ worden nu drie soorten munt verbouwd, die door de medewerkers en studenten in het gebouw wordt gebruikt voor muntthee. Komend studiejaar gaan studenten van de lerarenopleiding Biologie samen met vmbo-leerlingen onderzoek doen naar plantjes. Studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) zijn ook betrokken bij het Daklab met een project om de bijenpopulatie te beschermen. Groene daken trekken namelijk bijen en vlinders aan.
Daklab
‘Naast thee oogsten we ook data’, zegt Maarten Terpstra. Studenten van de minor Intelligent Environments hebben op het Daklab sensoren aangebracht die zonneschijn, temperatuur en de grondvochtigheid registreren. Ook worden beelden van het dak vastgelegd. Zo kunnen de studenten onder andere het verschil in temperatuur meten tussen het begroeide en onbegroeid dak. Bij hitte kan de temperatuur van een plat dak wel oplopen tot 70 graden, bij een begroeid dak blijft de temperatuur naar verwachting rond de 37 graden. Lector Jeroen Kluck van de HvA doet onderzoek naar hittestress en is daarom ook betrokken bij het Daklab.
Amsterdam Rainproof werkt mee
Amsterdam Rainproof is partner van het Daklab. Groenvoorziening is namelijk essentieel voor afwatering in de stad, en zorgt ervoor dat het riool niet overloopt. Aangezien 40 procent van het Amsterdamse oppervlak dak is, is dit bij uitstek de plek om Amsterdam regenbestendig te maken.
Samenwerking en realisatie
Het Daklab is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Rainproof en de Knowledge Mile. De realisatie is in samenwerking met DakDokters, Grown Down Town en greenSand. Bij de opening van het Daklab op donderdagmiddag werden de aanwezigen getrakteerd op het een experiment met regenwater door MediaLAB-studenten, namelijk het met regenwater gebrouwen bier Hemels Water.
bron: duurzaam-actueel.nl

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel ontwikkelden in opdracht van het Ministerie van EZ het groene visitekaartje van de BV Nederland: een Travelling Ecodome. Na Amsterdam reist het Ecodome over de wereld met een nieuw geluid uit Nederland: Nederland als duurzame delta.
Eind mei hebben alle EU-ministers van Landbouw in de Travelling Ecodome bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam vergaderd. Deze koepel toont bezoekers hoe groen een integraal onderdeel is van lifestyle en een gezonde leefomgeving. De Travelling Dome vertaalt de toegevoegde waarde voor de maatschappij van groen in oplossingen en vormgeving die verwonderen en inspireren.
Het stalen karkas van de Ecodome wordt gevormd door ‘bladeren’ bedekt met mos, die het regenwater langdurig vasthouden en fijnstof afvangen uit de lucht.
Technische innovaties zoals een speciale fijnstof afvang technologie, ontwikkeld door ENS Technology in samenwerking met de TU Delft, worden toegepast. Met een capaciteit van 10.000 m3 per uur zuivert deze continu de lucht, waardoor het een schone plek wordt om te verblijven. (Wilde) bloemen, fruitbomen, maar ook (biologische) bloeiende bollen tonen de biodiversiteit. Centraal in de dome staat een 10 meter hoge oranje bloemkelk met een wilgentenen zitmand.
Buitenkant Ecodome: Het exterieur bestaat uit inheemse beplanting, CO2-bindende verharding, waterdoorlatende bestrating, biodiversiteit, eetbare planten, wateropvang/fijnstofafvanging door mos, zonnepanelen voor energieneutraal gebouw en de toepassing van de innovatie om van regenwater drinkwater te maken.
Bron: Air So Pure

In de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg is aangegeven dat de gemeente wil inzetten op onder meer groene daken, zonnestroom en woningisolatie. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een meerjarige subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren (waaronder Vve en particuliere verhuurders). De gemeente hoopt dat woningeigenaren, liefst samen, het initiatief nemen tot deze duurzame maatregelen.
De vorige subsidieregeling heeft mooie resultaten laten zien doordat 1200 woningeigenaren daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in onder andere bijna 7000 m2 zonnepanelen, ruim 12000 m2 vloerisolatie en meer dan 10500 m2 dakisolatie. De gemeente hoopt dit minstens te evenaren en hier ook meer dan 10.000 m2 groen dak mee te realiseren. Deze maatregelen dragen bij aan meer CO2 reductie en wellicht gaan woningen zelfs van het gas af. Daarnaast dragen groene daken bij aan meer wateropvang, biodiversiteit en het tegengaan van stedelijke opwarming.
 
Wethouder Floor Kist: “Er is een mooie gezegde: ‘We erven de aarde niet van onze voorouders, we lenen hem van onze kinderen’. De gemeente kijkt met de Duurzaamheidsagenda naar de toekomst en wil onze kinderen niet opzadelen met problemen die wij laten liggen. Niet alleen de gemeente, niet alleen bedrijven, iedereen kan een steentje bijdragen. Samen gaan we aan de slag.”
In de duurzaamheidsagenda zijn suggesties van inwoners en partners in het veld meegenomen. Samen met hen is nagedacht is nagedacht over welke concrete maatregelen een bijdrage kunnen leveren. Meerdere thema’s komen samen: groen & biodiversiteit, water & klimaatadaptatie, afval & grondstoffen, gezonde leefomgeving en energie & CO2-reductie. Met de duurzaamheidsagenda starten ook de acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit en het Uitvoeringsprogramma Klimaatplan.
Bron: hetkrantje-online.nl

Cultuurtempel De Roma heropende vorig jaar na een grondige renovatie haar deuren. Als kroon op het werk werden zopas de 650 m² platte daken van het gebouw omgetoverd tot een duurzaam groendak. De provincie Antwerpen steunt dit project en maakt hiervoor 15.000 euro vrij.

“Dit groendak biedt heel wat voordelen: het zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit in een stedelijke omgeving, maar ook voor verkoeling, voor een verbetering van de luchtkwaliteit en voor een betere isolatie van het gebouw”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Rik Röttger. “Het initiatief inspireert hopelijk tal van andere organisaties, bedrijven en particulieren uit de buurt om te kiezen voor een groendak.“
Paul Schyvens, coördinator van de Roma is alvast erg tevreden met de steun. “Het groendak is de laatste stap van een intensieve renovatieperiode. Het resultaat is fantastisch. Dat hebben we te danken aan de vele, vele vrijwilligers en sympathisanten en aan de verschillende overheden die ons hierbij steunden.”
Bron: nieuwsblad.be

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden.  Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt innovaties op gang. Maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut. Het is zaak om door te pakken.
Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in een vandaag verschenen studie ‘Natuurlijk Kapitaal: naar waarde geschat’.  De afgelopen twee jaar heeft het PBL, op verzoek van  het ministerie van Economische Zaken,  in de praktijk verkend hoe de samenleving kan blijven profiteren van wat de natuur biedt, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke rijkdommen.
Mondiaal: natuurlijk kapitaal staat onder druk
“We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free.” Mede dankzij deze uitspraak van TEEB-directeur Pavan Sukhdev* neemt de laatste jaren de aandacht voor de waarde van natuur, het natuurlijk kapitaal, en een duurzame benutting daarvan, toe. Dit natuurlijk kapitaal levert allerlei diensten, zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals water, voedsel, schone lucht, energie, recreatie. Wereldwijd gaat 60% van de diensten achteruit. Problemen doen zich vooral voor bij de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding en koolstofvastlegging. Dit kan leiden tot een tekort aan voedsel en water en tot inkomensdaling.
Duurzaam ondernemen om grondstoffen veilig te stellen
In Nederland is er een groeiend besef bij ondernemers dat duurzaam omgaan met natuur pure noodzaak is om ook in de toekomst zeker te zijn van de grondstoffen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling. Zo hebben bedrijven in de cacaoketen sterk ingezet op certificering van de productie omdat de kwaliteit en de productiehoeveelheid tekort dreigden te schieten. Daarnaast zien ondernemers kansen om geld te verdienen met duurzame producten. Soms ook spelen idealistisch doelen mee. Zo is er een groeiende markt voor duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel, waarbij ondernemers uit idealisme genoegen nemen met lagere opbrengsten.
Nederlandse natuur- en landschapsorganisaties zoeken tegelijkertijd naar nieuwe inkomstenbronnen en verbreding van draagvlak. Veel organisaties bieden daarom recreatieactiviteiten aan. Ook gebruiken ze het snoeiafval om energie uit biomassa van te maken. De nieuwe activiteiten mogen niet ten koste gaan van de biodiversiteit. In het beste geval neemt de biodiversiteit zelfs toe doordat de milieucondities in een gebied verbeteren.
Samen in een gebied duurzaam gebruik maken van de natuur
In Nederland is de ruimte schaars; veel partijen (burgers, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven) willen iets in een gebied, ieder vanuit een eigen belang. Door samen te werken kunnen deze partijen duurzamer gebruik maken van het natuurlijk kapitaal dat een gebied rijk is. Zo werken in de Eems-Dollard provincie, waterschap, de landbouw en natuurorganisaties samen om een dubbele dijkzone aan te leggen die zorgt voor waterveiligheid. Dit gaat in combinatie met aquacultuur, recreatie, natuurontwikkeling en grondstoffenwinning. Ook in steden komen dit soort samenwerkverbanden voor: bijvoorbeeld om een stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Nog een weg te gaan
Uit de PBL-verkenning blijkt dat initiatieven waarbij natuur en economie elkaar versterken, innovaties op gang brengen. Slimmer omgaan met natuurlijke kapitaal zorgt voor maatschappelijke winst (meer baten, soms minder kosten). Maar er is nog een weg te gaan. Onder bedrijven, organisaties en overheden is het veel pionieren door koplopers; het is zeker nog geen gangbare praktijk. Het ontbreekt vaak aan kennis en bestaande regelgeving kan belemmerend zijn. Veel wet- en regelgeving is namelijk gericht op wat niet mag: hoe bescherm je natuur tegen overexploitatie. Minder bekend is hoe je het natuurlijk kapitaal kan beschermen en er tegelijkertijd economisch en maatschappelijk voordeel uit kunt halen, bijvoorbeeld door het duurzaam oogsten van grondstoffen of op een duurzame wijze onttrekken van drinkwater uit een gebied. Een duurzame verbinding tussen financieel en natuurlijk kapitaal is er dus nog niet, maar het fundament is gelegd. Voor de toekomst is het zaak de gesignaleerde belemmeringen aan te pakken. Alleen dan kunnen bedrijven, natuurorganisaties en burgers de kansen die er zijn voor bescherming én benutting verder uitbouwen.
Bron: www.duurzaamnieuws.nl

Het kantoorpand Sky Building in Antwerpen wordt getransformeerd tot een duurzame werkomgeving met een groene gevel van het Nederlandse bedrijf Sempergreen.
De gevelbeplanting maakt gebruik van hemelwater dat op het dak van het kantoorgebouw wordt opgevangen en hergebruikt voor irrigatie. Het regenwater wordt naar een waterput van 20.000 liter geleid. De grootte van deze waterput is bepaald aan de hand van het neerslagmodel van Antwerpen.
De waterput beschikt over een pomp met sensoren. De computergestuurde pomp maakt het mogelijk om de planten van water te voorzien. Hierdoor krijgen de planten precies wat ze nodig hebben zonder gebruik te maken van leidingwater.
Duurzame leefomgeving
Volgens Sempergreen sluit de installatie van de groene gevel aan bij de beleidsplannen van Antwerpen. Zo heeft het stadsbestuur zich tot doel gesteld om Antwerpen de meest aantrekkelijke leefomgeving te maken voor bewoners en bezoekers. Het bedrijf verwacht met het pilotproject in Sky Building meerdere gebouwen in de stad van de groene gevels te voorzien.
Voor het ontwerp van de groene voorgevel van Sky Building is het architectenbureau Conix RDBM Architects verantwoordelijk. De gevel krijgt verschillende inheemse planten. Deze planten zijn geselecteerd in overleg met het bedrijf Ambius BeLux, ingenieursbureau Antea Group en AG Vespa | Stadsprojecten.

Onderzoekers aan de Ugent hebben ‘pratende planten’ ontwikkeld die zelf aangeven wanneer er in hun groei iets fout gaat of hoeveel water ze precies willen krijgen.
De Ugent presenteert de innovatie komende week op de Gentse Floraliën. De ‘speaking plants’ van de universiteit zijn uitgerust met verschillende sensoren op de bladeren en stengels.
“We meten onder meer de groei en sapstroom, maar luisteren ook naar het geklik in de stengel als de waterkolom breekt – een teken van stress”, zegt professor Kathy Steppe van de vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie. “Daardoor kunnen we net zoveel water geven als de plant heeft verdampt. Zo vermijden we verspilling. En als we merken dat de plant stress heeft, zoeken we de oorzaak.”
Gegevens combineren
Dergelijke sensoren bestaan al langer, stelt Steppe. Maar volgens de professor is de Ugent een voorloper als het gaat om de combinatie met computermodellen.
“Dat een plant op een bepaalde dag minder groeit of zelfs krimpt, zegt op zichzelf niet zoveel”, stelt ze. “Onze modellen brengen die meetgegevens samen met een hele reeks andere gegevens, zodat we kunnen kijken of er echt een probleem is – en of een sterkere krimp van het blad of de stengel bijvoorbeeld niet het gevolg is van een zeer zonnige dag.”
Voorlopig werkt het model allen nog beslissingsondersteunend, maar volgens Steppe kunnen de planten binnenkort rechtstreeks de computersystemen van hun serre aansturen. Zo kunnen ze zelf bepalen wat bijvoorbeeld de raamstand of de sterkte van de belichting moet zijn.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl