Meer groene daken, zonnestroom en woningisolatie

In de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg is aangegeven dat de gemeente wil inzetten op onder meer groene daken, zonnestroom en woningisolatie. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een meerjarige subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren (waaronder Vve en particuliere verhuurders). De gemeente hoopt dat woningeigenaren, liefst samen, het initiatief nemen tot deze duurzame maatregelen.
De vorige subsidieregeling heeft mooie resultaten laten zien doordat 1200 woningeigenaren daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in onder andere bijna 7000 m2 zonnepanelen, ruim 12000 m2 vloerisolatie en meer dan 10500 m2 dakisolatie. De gemeente hoopt dit minstens te evenaren en hier ook meer dan 10.000 m2 groen dak mee te realiseren. Deze maatregelen dragen bij aan meer CO2 reductie en wellicht gaan woningen zelfs van het gas af. Daarnaast dragen groene daken bij aan meer wateropvang, biodiversiteit en het tegengaan van stedelijke opwarming.
 
Wethouder Floor Kist: “Er is een mooie gezegde: ‘We erven de aarde niet van onze voorouders, we lenen hem van onze kinderen’. De gemeente kijkt met de Duurzaamheidsagenda naar de toekomst en wil onze kinderen niet opzadelen met problemen die wij laten liggen. Niet alleen de gemeente, niet alleen bedrijven, iedereen kan een steentje bijdragen. Samen gaan we aan de slag.”
In de duurzaamheidsagenda zijn suggesties van inwoners en partners in het veld meegenomen. Samen met hen is nagedacht is nagedacht over welke concrete maatregelen een bijdrage kunnen leveren. Meerdere thema’s komen samen: groen & biodiversiteit, water & klimaatadaptatie, afval & grondstoffen, gezonde leefomgeving en energie & CO2-reductie. Met de duurzaamheidsagenda starten ook de acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit en het Uitvoeringsprogramma Klimaatplan.
Bron: hetkrantje-online.nl