Tilburg vervangt niet-vitale bomen

Tilburg investeert de komende jaren extra in groen. De gemeente trekt daar in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Bomen die in slechte conditie zijn, worden vervangen.
Tot en met 2018 maken 900 bomen plaats voor vitale exemplaren. Door het vervangen van bomen neemt de kwaliteit van het groen in de stad toe. In 2015 is een inventarisatie gemaakt van alle 90 duizend bomen in het openbaar gebied. Daaruit blijkt dat 1 procent van alle bomen van slechte kwaliteit is en dus vervangen moet worden. Om de werkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente per wijk een omgevingsvergunning aan. Bij monumentale bomen die vervangen moeten worden, wordt een omgevingsvergunning per boom aangevraagd.
Op deze kaart staat waar bomen herplant worden en in welke gebieden een kapvergunning is aangevraagd.
Duurzaam
Bomen die vervangen worden, staan in Tilburg-Noord, Berkel-Enschot, Udenhout, West en Oude Stad. De gemeente vervangt geen bomen in straten die de komende jaren opnieuw worden ingericht. De bomen in deze straten worden vervangen tijdens de herinrichting. In de meeste situaties worden de bomen vervangen door een exemplaar van dezelfde soort. Soms kan dit niet. Dan wordt bekeken welke boom past bij de situatie. Hierbij houdt de gemeente rekening met de biodiversiteit in de wijk. Alle nieuwe bomen zijn duurzaam en milieuvriendelijk gekweekt. Het plan voor de nieuwe bomen heeft de gemeente afgestemd met de stichting Stadsbomen.
Uitvoering
De aannemer start half september met de voorbereidingen. Die bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek van de huidige groeiplaats. Daarna worden de slechte bomen gekapt, vervolgens kunnen de nieuwe geplant worden. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Andere bomen die in de omgeving worden goed beschermd tijdens de werkzaamheden. De aannemer informeert de omwonenden.
Bron: tilburg.nl