Berichten

Het meetbaar maken van de bijdrage van groen aan de belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress en luchtkwaliteit, daar gaat het over tijdens het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ op 31 januari in Den Haag.
De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies?
Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Verschillende sprekers zullen hun ideeën en visie delen, zoals Peter Glas (deltacommissaris), Robbert Snep (ecoloog, WUR) en architect Winy Maas (MVRDV).
Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk. Geïnteresseerden kunnen hun interesse  kenbaar maken via events@dgbc.nl, De organisatie maakt gebruik van een wachtlijst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie. De gemeente Den Haag is partner in het congres.
Meer informatie over het congres en het programma is hier te vinden.

Op 30 mei is in Den Haag ‘Greens in the Park’ geopend
Burgmeester Pauline Krikke verrichte de opening van dit bijzondere biologische restaurant in het Haagse Westbroekpark. Uniek is dat Greens in the Park een eigen ‘zorg-moestuin’ heeft. De tuin is biodynamisch en voorziet de keuken dagelijks van verse producten. De omliggende tuin wordt beheerd door Stichting Tuinen van Greens. De initiatiefnemers Wessel Tiessens, Robert-Jan Vermeulen en Djoeke Delnooz hebben een duurzaam, biologisch en commercieel concept ontwikkeld.
Het restaurant vervult een bijzondere maatschappelijke functie door de samenwerking met Stichting Mens en Tuin. De tuinen van Greens in the Park worden beheerd door een groep van 20 tot 30 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Het ontwerp van het gebouw is gebaseerd op een kas. Het glazen dak bestaat uit zonnecellen. Op het buitenterras zijn zitplaatsen voor 100 mensen en binnen 50. Het buitenterras biedt zicht op de speeltuin en het besloten terras heeft een uitzicht over de tuin en het water. Ook kunnen er workshops en vergaderingen gehouden worden in de kleine kas die midden in de moestuin staat.

De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is gisteren door een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad aangenomen. In het plan staat een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.  
Het groen binnen de Haagse stadsgrenzen is ongelijk verdeeld over de wijken en met het bestaande groen springt de gemeente slordig om. Het stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken om 25.000 nieuwe woningen te bouwen. Door deze bouwplannen komt ruimte voor groen onder druk te staan, terwijl dit essentieel is voor een leefbare stad.   Nu het initiatiefvoorstel is aangenomen, gaat het stadsbestuur onder andere een plan opstellen voor meer banen in het groenonderhoud en onderzoeken of het project ‘Tuinman (m/v) in de wijk’ kan worden ingevoerd in Den Haag.
Christine Teunissen (PvdD): “zo’n tuinman of -vrouw in de wijk gaat samen met buurtbewoners onnodige verharding aanpakken en geveltuintjes aanleggen. Dat is goed om de stad klimaatbestendig te maken en zorgt ook voor meer gezelligheid in de wijk.”
Van Vulpen (HSP):”De Universiteit Wageningen gaat hitte-eilanden in versteende wijken onderzoeken. Ons voorstel vraagt het college om uit te rekenen hoeveel bomen en groene daken moeten worden toegevoegd en hoeveel tegels eruit moeten om tot leefbare wijken te komen.”
Bron: midvliet.com

Verscholen in Den Haag vind je drie zinnenprikkelende tuinen van Stichting Eetbaar Park. In deze ‘proeftuinen’ bij Madestein, het Zuiderpark en op Nut & Genoegen wordt gewerkt aan een gezonde, groene stad. ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen’, is de leidraad. Concreet betekent dit een plek om te tuinieren, maar ook om te leren duurzaam om te gaan met voeding, energie, grondstoffen en afval.
Op zondag 4 september a.s. houdt Eetbaar Park een introductiedag. Op deze dag kun je kennis komen maken met de cursussen en workshops die komend najaar zullen plaatsvinden. Zo geeft gastdocent Taco Blom een inleiding over zijn cursus ‘Voedselbosrand ook voor kleinere tuinen’. Een 4-daagse cursus waarin je leert hoe je een eigen succesvolle bostuin kunt ontwerpen.
Ook kan men kennismaken met de workshop ‘Oogstverwerking’. In deze workshop leer je het beste moment om te oogsten en hoe je de enorme opbrengst van je tuin kunt bewaren; fermenteren, inmaken en pekelen voor dummies. Favoriet onder de bezoekers is de workshop ‘EHBO kruiden’. Gastdocent Suzanne Luppens vertelt over deze workshop en legt uit hoe je met kruiden een eigen natuurlijke EHBO-kit kan maken. En mocht je een plan zoeken om milieuvriendelijk je keukenafval te verwerken, docent en tuincoördinator Menno Swaak vertelt je over zijn workshop ‘wormencompostbak’; alles wat je altijd hebt willen weten over wormen en compost.
Het volledige programma is hier te lezen

Het pand waarop de grootste stadskas van Europa ligt, De Schilde in Den Haag, staat grotendeels leeg. De gemeente Den Haag heeft een nieuwe bestemming voor de voormalige televisie- en telefoononderdelenfabriek van Philips gevonden. De vijf etages worden geschikt gemaakt voor bedrijven en startups die zich bezighouden met stadslandbouw, innovatie en duurzaamheid.

Wethouder Joris Wijsmuller: “De Schilde wordt daarmee een toonaangevende hotspot voor nieuwe ideeën en technieken op het gebied van voedsel. Kennis, die ook weer uitgewisseld wordt met ondernemers in het Westland en onderwijsinstellingen als de Universiteit Wageningen. De producten kunnen geproefd worden in bijbehorende proeftuinen en in de horeca die op de begane grond komt.”
De gemeente verwacht ook positieve effecten voor de leefbaarheid en levendigheid van de omliggende buurt. “Het gaat nota bene om de Groente- en Fruitmarkt. Die gaat hier ook vruchten van plukken. Met nieuwe bedrijvigheid, extra werkgelegenheid en een veel aantrekkelijker pand met glazen puien op straatniveau.”
De transformatie van De Schilde naar bedrijfsverzamelgebouw financiert de gemeente vanuit het Europese fonds Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED).
Bron: dearchitect.nl

Den Haag wil ook in de toekomst een groene en aantrekkelijke stad aan zee blijven. Daarom is de Agenda groen voor de stad door het college van b en w vastgesteld. Deze beleidsmatige agenda geeft groen een belangrijke plek in de afwegingen die stad moet maken bij een steeds drukker wordende stad. Groen is een voorwaarde voor een goede leefkwaliteit in Den Haag.
Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft groen in de agenda verder bestendigd als een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de stad. “Den Haag is altijd een groene stad geweest. Dat moet ook zo blijven. Onze parken en groene lanen maken de stad aantrekkelijk als woonstad en het biedt kansen voor een aangenaam verblijf. Door de toenemende bevolking en de druk op de openbare ruimte moet de aandacht voor groen aan de voorkant van het proces mede zorgen voor het leefbaar houden van de stad. Om de kwaliteit van groen te behouden is er een doorlopende inzet vereist. Deze agenda draagt daaraan bij.”
Mede op basis van gesprekken met het Stedelijk Groen Overleg (SGO), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), het Haags Milieu Centrum, verschillende stadsgesprekken en de reacties op een online platform is de agenda voor Haags Groen vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een agenda, die onderverdeeld kan worden in zes thema’s: gezondheid, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, imago en ontwikkeling. Op elk thema kent de stad de komende jaren uitdagingen en kansen. Deze wil het college samen met de stad verder uitwerken. Deze integralere werkwijze zorgt er voor dat de betekenis van groen voor de openbare ruimte zal blijven toenemen en houdt de leefkwaliteit in de stad op peil.
In de agenda is ook de Stedelijke Groene Hoofdstructuur geactualiseerd . Molenvlietpark, het Haagse Bos en Sorghvliet maken nu ook onderdeel uit van deze structuur.
De afgelopen tien jaar is er al veel bereikt met het beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’. Het beleidsplan, dat in 2005 werd vastgesteld door de gemeenteraad, zorgde ervoor dat groen structureler en integraler werd benaderd. Een stevige groenstructuur waarbij het totaal aan lanen, parken, landgoederen samen met de andere delen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur leidde tot een kwalitatieve ontwikkeling van het Haags Groen.
bron: loosduinsekrant.nl

De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar om het centrum groener te maken. Hagenaars kunnen zelf bepalen welke straat als eerste wordt aangepakt.
Het geld is bedoeld voor groenprojecten in een van de drie volgende gebieden: Hoefkade (ter hoogte van huisnummers 109 tot 117), Oranjelaan (ter hoogte van huisnummers 6 tot 35) of Tivolistraat (ter hoogte van huisnummers 1 tot 37). Tot 24 juli kunnen Hagenaars op een keuzeformulier op één van deze drie locaties stemmen.
Met dit initiatief komt de gemeente tegemoet aan een wens van gemeenteraadsleden van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die begonnen vorig jaar een Facebookpagina waarop mensen foto’s konden plaatsen van versteende plekken in de stad die meer groen kunnen gebruiken. Er werden vijftig locaties aangedragen, waarvan het stadsbestuur er drie heeft uitgekozen voor de stemming.
bron: denhaagfm.nl

Een team van het Belgisch-Nederlandse DELVA Landscape Architects en het Deense Urbanism – Powerhouse Company heeft het winnende ontwerp gemaakt voor het Koningin Julianaplein, de nieuwe stadsentree van Den Haag.
Een stadsentree kent meerdere gezichten. Functioneel gezien helpt een goede stadsentree je op weg en zorgt voor een efficiënte afwikkeling van verkeerstromen, overstappen, fiets parkeren, etcetera. De nieuwe ontwikkeling van de fietsparkeerkelder, het nieuwe gebouw op het plein en de nieuwe inrichting van het plein zullen deze processen zo goed mogelijk faciliteren. Maar een echte stadsentree is meer dan een verkeersknooppunt: het is de symbolische toegangspoort van de stad. Met hun voorstel heeft het ontwerpteam de ambitie dat Den Haag met dit plein haar visitekaartje afgeeft aan de duizenden forenzen, studenten, bezoekers en toeristen uit binnen- en buitenland die de stad via Den Haag Centraal en het Koningin Julianaplein leren kennen. Een plek die onmiskenbaar Haags is en waar de stad haar unieke karakter toont: een stad aan zee, die de internationale allure van de juridische hoofdstad van de wereld combineert met een aangename, elegante en groene uitstraling.
Dankzij een integrale benadering van landschapsontwerp, stedenbouw, architectuur, programmatische invulling en engineering is een uniek plan ontstaan, aldus ontwerper Steven Delva. “Met een gebouw van internationale allure en Haagse chic. Met in de nieuwe indrukwekkende Stadshal kunstzinnige verwijzingen naar de internationale rol van de stad. Met aantrekkelijke Haagse horeca en retail. Met congres- en debatruimten waar tot diep in de nacht over recht en vrede kan worden gediscussieerd. En met een prachtig plein waarop het heerlijk toeven is, bijvoorbeeld op het terras van het nieuwe paviljoen, en waar u ongehinderd door autoverkeer zo de Koekamp in wandelt.”
Een groen verblijfsplein
Het kopstation Den Haag Centraal krijgt de allure waarop het al jaren wacht. Het station uitkomend, kijkend vanonder de imposante Stadshal, voelt de bezoeker, de toerist of de stadsbewoner de bijzondere kwaliteiten van Den Haag. De open Stadshal loopt naadloos over in het plein. Geen smalle deuren of poorten maar een weids uitzicht over groen en levendigheid. Het plein biedt zowel een plek van oriëntatie, als een aangename verblijfsruimte en transferiumgebied. De ruimte beperkt zich niet tot het plein maar loopt ongedwongen door in de verbonden Koekamp.
Het plein vormt samen met de formele pleinen in de historische binnenstad een familie. Statige pleinen die ieder hun eigenheid ontlenen aan een specifieke context of gebruik. Zo worden de pleinruimtes veelal begrensd door musea, overheidsinstellingen of andere publieke gebouwen. “Met ons plan voegen we aan de reeks van groene verblijfspleinen een parel toe. De basisingrediënten van het plein ontlenen we aan de bestaande reeks pleinen. We voegen er echter een duidelijke, herkenbaar 21ste eeuwse laag aan toe waar het gaat om duurzaamheid, functionaliteit, flexibiliteit en verblijfskwaliteit. Het KJ-plein vormt het startpunt van de Groene Loper. Deze loper strekt zich uit richting de historische binnenstad, het Museumkwartier, het Haagse Bos en het strand.”
“Door het doordacht positioneren van de bouwvolumes creëren we interessante wanden maar laten we ook de zon toe op het plein. Verkeersstromen vanuit de parkentree van het station volgen de spannende, open gevellijn richting stadspark
Koekamp, het centrum of de Kiss & Ride zone. De verschillende verkeersstromen worden subtiel en ongedwongen begeleid door de opgetilde groene parels. Deze vormen de ruimtelijke interactie tussen plein en park. Geen opgetilde boombakken maar golvende parkelementen die het geaccidenteerd landschap van de strandwallen aankondigingen In de groene parels worden andere soorten bomen geplant dan de bestaande bomen in het park.”
Inrichting
“Het KJ-plein is een ruimte van bewegen en verblijven. Bewegen aan de schaduwkant, verblijven in de zon. Door een onlosmakelijke relatie te leggen tussen plein en park creëren we een grotere en aantrekkelijke verblijfsruimte. Het stadspark vloeit als het ware richting het plein en andersom. De ruimte en schaal doen recht aan de schaal van de Stadshal en het nieuwe KJ-gebouw. Het paviljoen met zijn waterspeelplek vormt het kloppend hart van het plein. De vele bomen op de achtergrond vormen een steeds veranderende coulisse. Spelende kinderen bij het waterelement worden in het oog gehouden door hun ouders vanaf het terras bij het paviljoen. Anderen liggen te zonnen op de grasheuvels.
“De Stadshal ontstaat door de plint onder het gebouw op een aantal punten als het ware omhoog te trekken. Hierdoor ontstaan er prachtige hoge ruimtes en wordt een duidelijk entree gedefinieerd. Onder het golvende plafond van de Stadshal zijn verschillende glazen paviljoens ontworpen die retail en horeca herbergen. Doordat het gebouw de lijn langs de Rijnstraat verlengt, zijn we in staat tweezijdige concepten te huisvesten. Zo wordt niet alleen het KJ-plein, maar ook de Rijnstraat geactiveerd. Waar in de stationshal de nadruk ligt op fastfood en bekende ketens, is de Stadshal aan het KJ-plein gericht op nieuwe, merendeel lokale concepten, maar passend binnen mondiale trends, waarbij kwaliteit en gezondheid belangrijke speerpunten zijn.”
“Het plein vormt de parkentree van de stad. We stellen dan ook voor om het plein te bestraten met een gemêleerd tapijt van bruingetinte, granieten tegels. Fijn om over te lopen en te fietsen, duurzaam in onderhoud en refererend naar de zandlagen of strandwallen. Deze verharding loopt vanonder de Stadshal over het KJ-plein tot diep de Koekamp in. De pleinruimte van graniet wordt begrensd door waterdoorlatend asfalt met een bruine toplaag. Een materiaal dat we ontlenen aan andere stadspleinen en dat recht doet aan de te creëren sfeer van een stadspark en de wandelaar voorziet van gebruiksgemak.””
Beplanting
“De bomen op de groene parels onderscheiden zich van de andere parkbomen. Een lijn van bomen loopt mee vanaf de Stadshal, over het plein tot diep in het park. De kracht van de groene parels wordt versterkt door het introduceren van veel bloembollen. Zo ontstaat een fijn, kleurrijk tapijt, zowel op het plein als dieper het stadspark in. Ze bloeien tot in april, niet later, zodat de heuvels weer vanaf midden/eind mei uitnodigen om op te zitten. Aan de randen van het geaccidenteerd landschap vormt zich na het zachte tapijt van de bollen een uitgekiemd kleurenpracht van vaste planten. We stellen een mix van siergrassen voor, met natuurlijke vaste planten erin.”
Bron: cgconcept.be

In september 2016 start de gemeente met stadsgesprekken in de vorm van Stadslabs over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Deze Stadslabs vormen de eerste fase van het participatietraject om te komen tot een nieuw plan voor de toekomst van dit gebied.
De deelnemers aan de Stadslabs wordt gevraagd een opdracht te formuleren voor een denktank. Deze denktank maakt voor eind 2017 een breed gedragen plan voor toekomst voor deze belangrijke groene zone van de stad. De centrale vraag voor de stadsgesprekken, de Stadslabs, in september is: Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij, met behoud van hun eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter met elkaar verbinden?
Reacties op plan Internationaal Park
Alle reacties op het in 2015 opgestelde plan voor een Internationaal Park staan in een rapportage. Omdat inmiddels is besloten de uitgangspunten voor de plannen voor de groengebieden in de Internationale Zone opnieuw te bekijken, staan er in de rapportage geen antwoorden of reacties van de gemeente op de vragen en opmerkingen over het plan.
Aanmelden voor Stadslab
De gemeente gaat in ieder stadsdeel een Stadslab organiseren. Deelnemers gaan tijdens de Stadslabs met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te formuleren voor de denktank. Om zoveel mogelijk Hagenaars de kans te geven mee te denken, kunt u zich voor maximaal 1 Stadslab inschrijven. Elk Stadslab heeft dezelfde inhoud, u hoeft dus niet per se aan een gesprek in uw eigen stadsdeel deel te nemen. Het aantal deelnemers per Stadslab is maximaal 100 per avond. De gemeente plaatst voor de zomer van 2016 een aankondiging hiervoor in diverse media, zoals in kranten en via social media.
Denktank maakt visie
Deelnemers gaan met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te formuleren voor een denktank. De denktank moet voor eind 2017 een integrale toekomstvisie klaar hebben voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Naast een belangrijke inhoudelijke bijdrage worden deelnemers gevraagd tijdens het Stadslab 1 persoon te kiezen uit alle deelnemers om lid te worden van de denktank. U kunt zich dus niet bij de gemeente aanmelden voor de denktank. U kunt zich wel tijdens een Stadslab verkiesbaar stellen. Als de denktank is samengesteld, kijkt de gemeente of er ontbrekende belanghebbenden en/of deskundigen moeten worden toegevoegd.

Groene Poort over de leefbare, duurzame stad
Waar menige gemeente in deze tijd bezuinigt op groen, investeert Den Haag ieder jaar juist meer in de groene buitenruimte. Wethouder Boudewijn Revis vertelde erover tijdens de Groene Poortbijeenkomst die dinsdag 17 mei plaatsvond in zijn stad. Revis is verantwoordelijk voor Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte in de Hofstad.
Het dichtbevolkte Den Haag is weliswaar niet de groenste stad van Nederland, maar wel een stad die mensen als zeer groen ervaren. Het groenbeleid is gebaseerd op een langjarige visie om de stad mooier, leefbaarder en gezonder te maken. Er wordt fors geïnvesteerd in grote groengebieden in de stad en er worden ecologische verbindingszones gerealiseerd. Ook is het bomenbestand zorgvuldig in kaart gebracht en wordt er per stadsdeel met de bewoners een wijk- en buurtgroenplan opgesteld. “Groen is van alle mensen in de stad”, aldus de wethouder. “We betrekken er groenprofessionals bij, maar willen ook samen met de bewoners de buurten groener inrichten.”
Budget
De deelnemers aan de Groene Poortbijeenkomst zijn nieuwsgierig hoe het de wethouder lukt om meer budget te creëren voor groene investeringen. “Groen heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen in de structuurvisie van Den Haag dan voorheen. Dat komt onder andere doordat we de stand van het groen in kaart brengen en de afstand tot het ambitieniveau inzichtelijk maken. Zo ontstaat steeds meer draagvlak.”
Kwantificeren
De constatering dat iedere euro die in groen wordt geïnvesteerd het dubbele oplevert, kan Revis beamen. “In stedelijke gebieden is het zelfs nog meer. Er zijn veel argumenten om te investeren in groen: hitte-stress, wateroverlast, maar ook de positieve effecten op het vestigingsklimaat, de vastgoedprijzen en recreatie. Het is belangrijk om ook die waarden te kwantificeren en dan een heldere, integrale afweging te maken voor investeringen.”
Coalities
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, benadrukte de urgentie van klimaatbestendigheid op lokaal niveau. “Zolang groen nog door veel gemeentebesturen als kostenpost wordt beschouwd, hebben we nog een stevige slag te maken. Die kunnen we maken door coalities te vormen, zoals gebeurt in de City Deal Klimaatadaptatie die Den Haag onlangs ook mee heeft ondertekend en waarin de groene sector ook participeert. Groen is uiteindelijk het meest duurzame dat er is.”
 Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2016. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)