Berichten

Alle Haagse straatbomen zijn vastgelegd in een beheersysteem en met die informatie is een handige App gemaakt, de Haagse Bomen App. Deze App kunt u gebruiken op uw smartphone of tablet.
In de Haagse Bomen App ziet u de straatbomen en monumentale bomen van Den Haag.
Straatbomen
Wat is een straatboom? Natuurlijk iedere boom die vlakbij de straat staat. Maar naast deze herkenbare straatbomen kent Den Haag veel andere bomen die bewoners ook als straatboom beleven of bomen die dezelfde zorg nodig hebben. Om daar meer duidelijkheid en eenheid in aan te brengen is in 2008 de definitie van straatbomen verbreed. Daardoor tellen bomen aan de randen van parken en singels nu ook mee als straatboom. Een andere toevoeging betreft ‘solitaire’ bomen die in beplanting of gazons staan en om die reden al individueel beheerd worden.
116.000 straatbomen
In Den Haag staan ruim 116.000 straatbomen. Ieder jaar worden van bijna 40.000 bomen de gegevens buiten gecontroleerd en vastgelegd in het beheersysteem. Dit betekent dat de getoonde informatie soms wel iets verouderd kan zijn.

Op dinsdag 10 mei is het vernieuwde Palaceplein officieel klaar. Het plein heeft veel groen gekregen zodat het lijkt op een duinlandschap. De nieuwe inrichting van het Palaceplein is samen met buurtbewoners bedacht.
Op het Palaceplein zijn heuvels gemaakt die op duinen lijken. Op de heuvels staat groen zoals siergrassen, dat goed tegen het zeeklimaat kan. Er omheen zijn brede, stenen randen gemaakt die als bank kunnen worden gebruikt. Kinderen kunnen spelen op zwerfkeien die op het plein zijn neergelegd. Op 10 mei opende wethouder Revis officieel het vernieuwde plein door een bord te onthullen.
Meer groen en kwaliteit
De nieuwe inrichting van het Palaceplein is het eerste project uit het programma De Kust Gezond van de gemeente dat klaar is. In het programma De Kust Gezond staan meer projecten om ervoor te zorgen dat meer pleinen en straten in Scheveningen-Bad meer groen en een hogere kwaliteit krijgen. Ook de Noordboulevard en een aantal strandopgangen worden opgeknapt. Doel is dat de Haagse badplaats een van de beste badplaatsen blijft van Noordwest-Europa.
Bron: denhaag.nl
 

De Partij voor de Dieren voert donderdag actie tijdens de officiële opening van de vernieuwde Grote Marktstraat in Den Haag. Zij willen een groener winkelgebied en vinden dat er nu nauwelijks groen is te bekennen. “En dat terwijl (hangende) bloembakken, groene gevels, perkjes en bomen bijdragen aan een aangenaam centrum en vuile lucht zuiveren en wateroverlast tegengaan”, aldus de partij. De Partij voor de Dieren vindt de Grote Marktstraat zonder groen niet af.
Raadslid Christine Teunissen: “In de binnenstad van Den Haag zijn teveel versteende plekken en steriele gebouwen, een arme leefomgeving. Den Haag kan inspiratie halen uit initiatieven in andere steden, bijvoorbeeld het pop-up park midden in het winkelcentrum van Apeldoorn, dat een zeer bijzondere sociale ontmoetingsplek is. Het college maakt van vergroening echter steeds kleingeld. Het ziet alleen wat groenonderhoud kost en niet dat groen een aantrekkelijk centrum kan opleveren. Zonder een grondige vergroeningsslag is de Groene Markstraat wat de PvdD betreft niet af.”
Dat er verschillende mogelijkheden zijn om groen in een druk winkelgebied aan te leggen, laat de Partij voor de Dieren zien met twee mobiele tuinen, waarbij bezoekers ook kunnen ervaren wat groen kan doen op deze plek. Bij deze twee pop-up tuinen kunnen voorbijgangers een oproep aan de gemeente achterlaten om de Grote Marktstraat alsnog te vergroenen. De partij deelt biologische bijenzaadjes uit die mensen in hun eigen tuin kunnen planten, wat ook bijdraagt aan vergroening van de omgeving.
Bron: dichtbij.nl

In de Stadsboerderij Woelige Stal in de wijk Transvaal is een Groene Speeltuin aangelegd. Woensdag werd deze geopend door stadsdeeldirecteur Marc Prins.
De Groene Speeltuin is een uitbreiding van de speeltoestellen die er al stonden. “We hebben een ontdektuin waar we met kinderen willen tuinieren, een evenwichtsbalk, een zandbak en een hut van wilgentakken die een speelhuis moet worden voor kinderen,” vertelt beheerder Roderick Kujawski (kleine foto).
De speelplek moet kinderen in contact brengen met de natuur, maar ook in beweging krijgen. “Een gemiddelde bewoner hier sterft zes jaar eerder dan iemand uit een andere wijk, dus meer bewegen is heel belangrijk voor deze buurt,” vertelt stadsdeeldirecteur Marc Prins.
Bron: denhaagfm.nl

In totaal zestien gemeenten – waaronder Den Haag – maatschappelijke organisaties en marktpartijen investeren de komende vier jaar gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland in het groene gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer.
Om deze samenwerking kracht bij te zetten ondertekenen de deelnemers aan de zogenoemde Landschapstafel Duin Horst & Weide woensdag een samenwerkingsovereenkomst. Naast de gemeente Den Haag doen onder meer Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Staatsbosbeheer, Dunea en de ANWB mee aan het project.
Met de investeringen wordt onder meer de toegankelijkheid van het gebied vanuit de Koekamp in Den Haag verbeterd, wordt de beleving van het duingebied Meijendel Zuid versterkt, worden natuurgebieden verbeterd en worden wandel-, fiets en vaarroutes gerealiseerd. De samenwerkingspartners hopen zo onze regio nog aantrekkelijker te maken als woon-, leef- en werkgebied.
Bron: denhaagfm.nl, afbeelding: denhaag.nl

Een groen schoolplein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zitten in groep 8 van basisschool Montessori Waalsdorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begonnen om hun groenplein nóg groener te krijgen. Vorig jaar verhuisde hun school naar een compleet nieuw gebouw, waar een groen schoolplein bij zou worden aangelegd. Erg blij zijn Milan en Cato met hun nieuwe school, maar… het schoolplein had als het aan hun had gelegen wel íets groener mogen zijn.
Cato vertelt: ‘Sommige dingen op ons plein vinden we heel leuk, zoals het bijenhotel. Maar het is jammer dat bijna al het groen achter hekjes staan. Zo kunnen we er helemaal niet van genieten!’ Milan vult aan: ‘Een groen schoolplein, dat zou dan toch ook écht groen moeten zijn? Wij willen bijvoorbeeld heel graag een moestuintje of een kruidentuin, die we met de klas kunnen verzorgen. Dat willen we zelfs wel in onze pauzes doen.’ En we moeten natuurlijk goed afspreken dat er niemand doorheen gaat fietsen ofzo.’
Maar ook meer avontuurlijk groen – waar echt in en op gespeeld kan worden – zouden de Waalsdorpers graag zien. Cato: ‘Er is nu nog heel veel steen op ons plein. Waarom kan dat geen gras worden? Daar kunnen we veel beter op spelen!’
De leerlingen richten hun actie op het bestuur van de school. Graag zouden zij met de architect van hun schoolplein om de tafel gaan zitten om te vertellen hoe hun plein er uit zou moeten zijn. ‘Eigenlijk hadden ze dat ons al bij het begin moeten vragen’, zegt Milan. ‘Maar het is nog niet te laat en er kan nog best wat worden veranderd. Wij zitten nu al in groep 8, dus wij zullen er dan niet lang meer plezier van hebben, maar de kinderen uit de lagere klassen wel. Daar doen we het voor!’
Directeur van Montessori Waalsdorp Berien Bakker is trots op haar leerlingen: ‘Vanuit de schoolleiding juichen wij dit soort initiatieven alleen maar toe. Toen Milan en Cato bij mij kwamen met hun vraag om een groener schoolplein, heb ik gezegd: Ga eerst maar eens kijken wie jullie nog meer mee kunnen krijgen met jullie plan. Daarop hebben zij leerlingen uit verschillende klassen gemobiliseerd en handtekeningen verzameld (zie foto). Geweldig toch, als kinderen zo’n ondernemende instelling hebben!’

Den Haag mag gerust een ‘groene gemeente’ worden genoemd, maar dat geldt niet voor de hele stad. Grote delen van de binnenstad kunnen best nog wel wat groen gebruiken en steeds meer groepen bewoners spannen zich daarvoor in. Zo kennen we in Den Haag Buurtnatuur, een organisatie die natuur in de buurt op kleine en op grote schaal versterken. Dat doet men ‘door de aanleg van geveltuinen, groene daken, mussengoten, eetbaar groen, nestkasten, bijenroutes, groene gevels etc. De ene persoon heeft tijd, de ander kennis en de volgende ruimte voor groen. Door deze bij elkaar te brengen ontstaat op den duur een groene wijk. Buurtnatuur focust zich in eerste instantie op het Oude Centrum’.
De Groene Route is een van de initiatieven in het kader van Buurtnatuur. Het komt neer op een wandelroute langs ‘vrolijke voortuintjes, beplante boomspiegels en begroeide voorgevels’, vanaf de Houtzagerssingel/Buitenom.uitenom tot aan het Haagse Bos:
Houtzagerssingel/Buitenom – Om en Bij/Zuidwal – Hooftskade – Groenewegje/Zuidwal – Bierkade – Boomsluiterskade/Uilebomen – Zwarte weg/ Oranjebuitensingel, uitkomend bij het Haagse Bos. Men wandelt langs allerlei plekken waar, al dan niet spontaan, stedelijk groen zich laat zien. Boomspiegels – dat zijn de paar vierkante meters grond rondom een boom – kademuren waar wilde planten zich doorheen breken (steenbreek!) – op allerlei plekken vinden de deelnemers aan de Groene Route iets van hun gading. Waar mogelijk en nodig wordt geprobeerd in samenwerking met de gemeente voor de spontaan gegroeide varens en andere planten een duurzame plek te vinden, bijvoorbeeld in de Heemtuin.

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een symposium over ‘de groene stad van de toekomst’. Op 29 augustus in het Gemeentemuseum Den Haag wordt dieper ingegaan op de rol en toekomst van natuur in de stad.
Tegenwoordig wordt vergroening van steden steeds actueler. Klimaatverandering en toenemend verkeer vormen een groeiende uitdaging. De grote vraag is hoe we in de grote steden nog een aangenaam leefklimaat kunnen handhaven, en hoeveel ruimte we daar willen geven aan de natuur.
Dagvoorzitter: Natasja van den Berg
13.30
Frank Berendse – welkom
13.40
Marc van den Tweel -150 jaar na de geboorte van Thijsse
14.00
Hiltrud Pötz-De toekomst van de stad is groen
14.30
Remco Daalder-De ecologie van de stad als economische factor
15.30
Redmond O’Hanlon – Jac. P. Thijsse and Dutch nature in the city
16.00
Paneldiscussie met Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag), Barbara Rijpkema (stadsbioloog Utrecht) en Hiltrud Pötz (stadsontwerpster)
16.45
Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs door Frank Berendse
17.00
Receptie

Op 23, 24 en 25 mei viert Den Haag voor de tweede maal het Fete de la Nature! Er zijn zo’n 50 activiteiten door heel de stad om te genieten van de natuur. Dit jaar is de tweede editie van Fête de la Nature, een internationaal festival. Op 23, 24 en 25 mei vieren we de natuur in heel Nederland. Fête de la Nature is een festival waarbij iedereen organisator en bezoeker is. Vorig jaar bezochten ruim 43.000 mensen de 291 Nederlandse evenementen tijdens de eerste editie van Fête de la Nature! Officieuze ‘hoofdstad’ was Den Haag met ruim 55 activiteiten en duizenden bezoekers.
Van een speurtocht naar kleine beestjes op de stoep, muziek in de tuin tot samen picknicken of natuurgedichten maken. Het Fete de la Nature biedt iedereen kans om op zijn eigen manier van de natuur te genieten.
De activiteiten zijn gratis te bezoeken en georganiseerd door onze medebewoners. Er is van alles te doen en te beleven. In Den Haag zijn een aantal ‘hotspots’ voor het Fete de la Nature, daar worden activiteitenprogramma’s georganiseerd.  Kijk voor meer informatie op www.fetedelanature.nl