Congres ‘Building Green, Smart and Healthy’

Het meetbaar maken van de bijdrage van groen aan de belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress en luchtkwaliteit, daar gaat het over tijdens het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ op 31 januari in Den Haag.
De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies?
Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Verschillende sprekers zullen hun ideeën en visie delen, zoals Peter Glas (deltacommissaris), Robbert Snep (ecoloog, WUR) en architect Winy Maas (MVRDV).
Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk. Geïnteresseerden kunnen hun interesse  kenbaar maken via events@dgbc.nl, De organisatie maakt gebruik van een wachtlijst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het congres is een samenwerking van DGBC, Stichting De Groene Stad, Royal FloraHolland en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie. De gemeente Den Haag is partner in het congres.
Meer informatie over het congres en het programma is hier te vinden.