Berichten

Elke Amsterdammer moet straks een groene omgeving in de buurt hebben. Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) wil met meer groen Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Stadsparken moeten drukte beter aankunnen.
In de Agenda Groen staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt ingezet op meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. Er komen meer en betere alternatieven voor de drukke stadsparken (bijvoorbeeld het Vondelpark), zoals het Rembrandtpark of kleinere buurtparken, en door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd. Tegelijk worden de parken beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen.
In de Agenda Groen staat onder andere dat het college 20 miljoen zal gaan investeren waarbij er gezocht gaat worden naar cofinanciering van andere partijen. Drie stadsparken zullen worden opgeknapt de komende jaren. Dit zijn het Rembrandtpark, het Martin Luther Kingpark en het Noordoever Sloterplaspark. Daarnaast zullen er ook 20 nieuwe parken worden aangelegd of verbeterd. De gemeente stelt verder subsidies beschikbaar voor het aanleggen van groene gevels of daken. Hiermee wil zij huiseigenaren, VvE’s, woningcorporaties, scholen en ondernemers stimuleren groene daken of groene gevels aan te leggen, zodat de stad beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt hiermee de biodiversiteit in de stad versterkt.
Andere plannen zijn het vergroenen van schoolpleinen, het beter bereikbaar maken van natuur om de stad, het aantrekkelijker maken van weinig gebruikte groene gebieden in de stad en onderzoek naar nieuwe stadsparken.
bron: amsterdam.nl

Het Zwitsers-Belgisch ontwerpteam ADR Architectes/Technum gaat de Gedempte Zuiderdokken heraanleggen. Het basisontwerp is een plein geworden met veel groen, water en ruimte voor kleinschalige evenementen. Er komt ook een museumas en een andere laan moet de Schelde met de stad verbinden. “Dit is geen spektakelarchitectuur maar een ontwerp met respect voor de historische contouren van de oude dokken en veel ruimte”, zegt de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Het nieuwe plein moet een klein Central Park aan de Schelde worden klinkt het.
Een definitief plan is dit nog niet. Het geselecteerde ontwerpbureau zal nu, samen met het stadsbestuur en verdere inspraak van de Antwerpenaren, aan een definitief ontwerp werken. Het is de bedoeling dat de heraanleg eind 2018 kan beginnen. Tegen dan moet al één van de twee parkings onder het plein klaar zijn. Er zal in beide parkings plaats zijn voor ruim 2.000 auto’s. Bovengronds zal er op het plein niet meer geparkeerd kunnen worden.
In het totaal namen er 5 ontwerpteams deel aan de wedstrijd voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. “De keuze voor het winnend team gebeurde met een zeer grote unanimiteit. Zowel bij de gespecialiseerde jury, het stadsbestuur als de Antwerpenaren, die hun mening hebben gegeven. Dat betekent dat er een draagvlak is opgebouwd voor de toekomst van dit nieuwe plein”, besluit Rob Van de Velde.
bron: gva.be
 
 

De Royal Botanic Gardens Kew in Londen krijgen in de zomer van 2016 de langste vaste plantenborder ter wereld.
De nieuwe plantenborders ‘The Great Broad Walk Borders‘ zullen 320 m lang zijn en meer dan 30.000 planten bevatten. Ze komen op de plaats van de vroegere Broad Walk die in 1840 werd aangelegd door William Nesfield en die naar de Palm House leidde.
De nieuwe borders werden ontworpen door Richard Wilford, het hoofd van de dienst Tuinontwerp van Kew. Elk onderdeel van de nieuwe borders heeft een eigen thema: in sommige delen worden de planten gegroepeerd volgens kleur of structuur, in andere delen worden bepaalde plantenfamilies in de kijker gezet, zoals de salie-familie (Lamiaceae), Rudbeckia en asters. Ook zullen er heel wat uitzonderlijke planten uit de collecties van Kew worden getoond, zoals de Amerikaanse Echinacea tennesseensis, en de Zuid-AfrikaanseBerkheya purpurea en Cotula fallax.
Bron: http://cgconcept.be/

Op 23 april a.s. opent de wereldexpo in Antalaya haar poorten. Deze Turkse Floriade zal naar verwachting 8 miljoen bezoekers trekken en is geopend tot 30 oktober van dit jaar. Recentelijk heeft Nederland zich officieel aangemeld bij de organisatie als een van de deelnemende landen. Nederland is een prominente locatie toegewezen op het expositieterrein, dat maar liefst 100 ha. groot is. Het ontwerp van de Nederlandse inzending is gemaakt door de bekende tuin- en landschapsarchitect Niek Roozen en staat in het teken van het thema  “De Groene Stad”. De Nederlandse deelname is mogelijk gemaakt dankzij de financiële support van de overheid en de ondersteuning van een aantal bedrijven die producten voor de tuin leveren.
Ten tijde van de Expo zal met medewerking van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse ambassade in Turkije voor het bedrijfsleven een Holland Dag worden georganiseerd. Die vindt plaats op donderdag 12 mei a.s. in een van de congrescentra op het expositieterrein. Tijdens deze dag zal een aantal presentaties over de innovatiekracht van de Nederlandse  tuinbouwsector  worden verzorgd, maar daarnaast wordt het ook een belangrijke ontmoetingsplek voor het leggen van handelscontacten tussen het Turkse en Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer u belangstelling heeft om de Holland Dag bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van Anthos (secretariaat@anthos.org).
Meer informatie over de Expo is hier te vinden.

In samenwerking met de United Bank of Carbon, en de Sustainable Cities Group aan de universiteit van Leeds, hebben onderzoekers van LEAF science een rapport opgesteld waarbij zij ingaan op de laatste onderzoeken die de voordelen van stedelijk groen belichten. 
In 2014 leefde 54% van wereldpopulatie in dorpen en steden en er wordt verwacht dat dit zal toenemen tot 70% rond het midden van deze eeuw. Twee derde van de stedelijke gebieden moeten dus nog ingericht worden en de onderzoekers van LEAF willen die kans grijpen om duurzame, groene en gezonde steden te creëren.
Uit dit onderzoek komt uitgebreid naar voren dat stedelijk groen zoals tuinen, parken en bossen een verscheidenheid  aan voordelen kan bieden voor de mensen die in deze steden leven. Verder zijn dit soort plekken van essentieel belang voor de dieren die gebruik maken van al dit groen. Door het verbeteren van de lichamelijke conditie en het verminderen van depressie, kan de aanwezigheid van groen ervoor zorgen dat de gezondheid van mensen die in een stad werken en wonen wordt verbeterd. Groene ruimtes zorgen er verder voor dat de luchtkwaliteit toeneemt en hebben een beperkend effect op hittegolven. Een ander belangrijk voordeel is dat stedelijke groen koolstof opslaat waardoor het een belangrijk middel is tegen klimaatsverandering. Ten slotte zorgt het ervoor dat er minder overstromingen voorkomen doordat regenwater wordt opgenomen. 
Het hele onderzoek waar dit verder wordt uitgelegd is hier te lezen.

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad.
Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde levensverwachting in steden lager en neemt het aantal (chronische) zieken toe.”
De tool De Gezonde Stad kan steden hulp bieden bij een gezonde inrichting, geeft ze aan. “Hierbij zijn 3 aspecten van belang: een gezonde omgeving, een gezonde levensstijl en welbevinden.” Volgens haar ligt de voornaamste oplossing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op allerlei manieren. Zo beschikt de spoorwegoverkapping bij NS-station Barendrecht over een dakpark en ligt er een sportveld op het dak van de Amsterdamse studentencampus Amstelhome.”

Tijdens het evenement Future Green City stond de leefbare stad centraal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 november in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.
 
Bron: Duurzaamgebouwd

De Britse steden zijn van oudsher groen, maar het kan altijd beter!

De Groene Stad in gesprek met Henk de Jong, landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Londen
Wat houdt uw werk als landbouwattaché zoal in?
‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Harbers en Stella van Bemmelen vorm ik de Landbouwafdeling op de ambassade in Londen. Vaak hebben we ook nog een master student als stagiair. Een van onze hoofdtaken is het ondersteunen van bilaterale handelsrelaties. In de praktijk komt dat neer op het helpen van het Nederlandse MKB om zaken te doen in of met het Verenigd Koninkrijk, door het beantwoorden van vragen, door partijen met elkaar in contact te brengen enzovoorts. Een belangrijk onderdeel hiervan is het organiseren van seminars, handelsmissies over en weer, beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in het VK (zowel politiek als economisch) en rapporteren daarover aan het ministerie in Den Haag en het MKB via de website www.HollandUKTRade.nl. Overigens houd ik ook de ontwikkelingen in Ierland op landbouw-, agrifood- en sierteeltgebied in de gaten.’
In hoeverre leven de idealen van De Groene Stad binnen het Verenigd Koninkrijk? Wordt de noodzaak tot vergroening gezien?
‘De noodzaak van vergroening wordt gelukkig zeker gezien. Niet alleen omdat groen prettig en mooi is, maar ook omdat het kan helpen bij praktische problemen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan afwatering bij hevige regenval. De Britse steden zijn van oudsher behoorlijk groen met veel parken en parkjes. Birmingham heeft bijvoorbeeld de meeste parken van Europa. Maar het kan nog veel beter. Je ziet dat er in de steden allerlei initiatieven ontstaan, vaak op buurtniveau, om lelijke plekken te vergroenen. De andere kant van het verhaal is, dat gemeentes weinig geld beschikbaar hebben voor groenvoorziening. Dat helpt helaas niet en een strategisch overheidsplan op dit gebied ontbreekt ook. De meeste groene initiatieven zijn dus particulier of een combinatie van privaat-publiek.’
Aan wat voor soort initiatieven moeten we dan denken?
Een mooi initiatief vind ik dat van de Royal Horticultural Society. Zij zijn dit jaar een project gestart met als doel het vergroenen van de Engelse voortuintjes. In 2017 willen ze 6000 stenige voortuinen vergroend hebben. En het oude tuindersgilde uit 1345, Worshipful Company of the Gardeners, steunt projecten om meer groen en bloei in de City of London te krijgen. Een andere interessante is een organisatie als CityScapes, die zich inzet om lelijke stukken stad te vergroenen door het aanleggen van met minituinen en groene projecten in combinatie met kunst. Een groot groen project dat internationaal veel aandacht heeft getrokken, zijn de plannen voor een groene brug over de Thames.
In Frankijk is onlangs een wet aangenomen die groene daken op nieuwe gebouwen in commerciële zones verplicht. Gebeurt er in het VK eigenlijk veel op het gebied van dak- en gevelgroen?
Het gebeurt wel, maar (nog) niet op grote schaal. Er is een aantal groene daken en gevels aangelegd, maar helaas blijft het vaak bij prestigeprojecten. Er is hier geen verplichting tot het vergroenen van daken zoals in Frankrijk. Een mooi project op dit gebied, is het bekende warenhuis John Lewis dat een paar jaar geleden een daktuin heeft aan laten leggen op zijn hoofdvestiging: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-28667730

In de eerste officiele Groene Stad Youtube video wordt het verschil tussen een grijze en een groene stad op heldere wijze inzichtelijk gemaakt. De ontwerpers van De Natuurlijke Stad tekenden voor het ontwerp. Wat vinden jullie: grijs? of toch liever groen?
Bekijk hier onze video!

Op initiatief van iVerde, het samenwerkingsverband van de Nederlandse groensector, hebben vertegenwoordigers van Nederlandse boomkwekerijen eind juni deelgenomen aan de LAUD-conferentie in Boekarest, waar landschapsarchitecten uit een aantal landen de nieuwste inzichten op het gebied van groene architectuur uitwisselden. Namens iVerde bracht Leon Smet, secretaris van Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, de ideeën achter De Groene Stad over het voetlicht.
In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in de Roemeense hoofdstad kon iVerde tijdens netwerkbijeenkomsten voorafgaand aan de conferentie van LAUD (Landscape Architects and Urban Design) de Nederlandse boomkwekers in contact brengen met (landschaps-)architecten uit onder meer Roemenië, Duitsland en Turkije. De algemene indruk was dat er zeker in Roemenië (22 miljoen inwoners, EU-lid sinds 2007) op dit terrein sprake is van een inhaalslag. Er is veel vraag naar de kennis van groen in relatie tot stedelijke ontwikkeling en naar boomkwekerijproducten die geschikt zijn voor het daar heersende klimaat. In vervolg op een eerdere missie zijn enkele Nederlandse boomkwekerijen al actief op de Roemeense markt.
Anthos onderzoekt op dit moment, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Boekarest en enkele Nederlandse bedrijven, de mogelijkheden voor een marktverkenning van Roemenië.

De Europese Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’, waaraan door een expertgroep het afgelopen halfjaar intensief is gewerkt. Het nieuwe programma, dat onderdeel uitmaakt van Horizon 2020, wil de komende vijf jaar innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in groene oplossingen in de stad. Egbert Roozen (directeur Branchevereniging VHG), die op verzoek van de Europese Commissie als expert aan het programma heeft meegewerkt, ziet grote mogelijkheden voor de groene sector in dit nieuwe programma. Onder andere het VHG-concept De Levende Tuin en de activiteiten van De Groene Stad staan als goede voorbeelden in het eindrapport vermeld.
Op dit moment woont 73% van alle Europeanen in steden. In 2050 zal dit percentage ruim 82% zijn, wat betekent dat er nog ruim 36 miljoen nieuwe stedelingen bij zullen komen in de komende decennia. Behalve dat de bevolkingsdichtheid toeneemt, staat de leefbaarheid in de stad onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Korte en hevige regenbuien leveren steeds meer overlast op in de steden. Als gevolg van het hitte-eilandeffect worden de steden in de zomer onaangenaam warm en treedt hittestress op. Egbert Roozen: “Tegen de achtergrond van deze en nog veel meer ontwikkelingen staan we voor de grote uitdaging om de stad van de toekomst leefbaar en gezond te houden. De kernvraag in dit nieuwe programma is hoe we de natuur (groen) en oplossingen die uitgaan van de principes van de natuur hiervoor kunnen gebruiken. Het begrip ‘stad’ zou ik in dat kader willen verbreden naar de bebouwde omgeving in het algemeen. Bovendien gaat het in dit programma niet alleen om oplossingen in milieu en leefomgeving, maar ook om groene innovaties die bijdragen aan sociale en economische doelstellingen. Het resultaat kan zijn, dat er nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen tussen sectoren gaan ontstaan. Dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling van dit nieuwe programma. Het bedrijfsleven speelt hierin, naast overheid en kennisinstellingen, een enorm belangrijke rol. De opgedane kennis en ervaring lenen zich voor toepassingen elders in de wereld en dragen bij aan de positie van Europa als marktleider in natuurlijke groene oplossingen.”
Doelen
Het nieuwe programma Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities richt zich op vier kerndoelen. Het gaat om duurzame stedelijke ontwikkeling, herstel van beschadigde ecosystemen, ontwikkelen van oplossingen in het kader van klimaatverandering en klimaatbestendigheid en het verbeteren van risicomanagement bij extreme (weers-) omstandigheden. Egbert Roozen: “De Europese Commissie wil innovatieve showcases op deze gebieden ondersteunen met subsidie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Interessant zijn daarbij onder andere groene oplossingen om het welzijn van de bewoners in de stad te verbeteren, groene stedelijke herontwikkeling, groen en wateropvang, groen als grondstof en groen als economisch model in bijvoorbeeld verzekering en investering. De bedoeling is, dat de Europese Commissie rond oktober de mogelijkheid open stelt om projecten in te dienen. De komende maanden zal het programma nog verder zowel binnen als buiten de Europese Commissie gecommuniceerd worden.”
Erkenning
Voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche biedt dit nieuwe programma unieke kansen. Egbert Roozen: “Onze boodschap is, dat groen geen decoratie meer is maar bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Zelfs op Europees niveau klinkt deze boodschap nu door en is er erkenning voor de waarde van groen. Om een beeld te geven van wat we in Nederland allemaal al doen, heb ik bijvoorbeeld het VHG-concept De Levende Tuin en de activiteiten vanuit De Groene Stad ingebracht. Ik ben enorm blij met de vermelding van beide initiatieven als goede showcases in het eindrapport. Ik beschouw dit ook als een waardering voor het hoge niveau, waarop onze branche in Nederland werkt. Groen is de drager van tal van toekomstige ontwikkelingen om de bebouwde omgeving gezond en leefbaar te houden. Aan ons is de uitdaging om proactief verbindingen met andere sectoren te leggen en samen groene kansen verder te ontwikkelen. Ook voor mij persoonlijk was het werken in deze expertgroep een bijzondere ervaring. Samen met 14 deskundigen vanuit heel Europa heb ik aan dit rapport mogen werken. Daarbij is gebruik gemaakt van de input van velen tijdens conferenties en e-consultations. Grote waardering heb ik ook voor de medewerkers van de Europese Commissie, die zeer geïnteresseerd en actief op zoek zijn naar samenwerking en kansen tot versterken. Ik ben er vast van overtuigd, dat het nieuwe programma Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities enorme kansen voor ons biedt. Ik roep alle ondernemers, zeker ook in andere sectoren, dan ook van harte op deze aan te grijpen en mee te bouwen aan de groene stad van de toekomst.”
Het eindrapport ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’ is te downloaden via de volgende link: ‘Kennisbank’, ‘Duurzame Oplossingen’.