VIDEO: Groen doet goed!

In de eer­ste offi­cie­le Groe­ne Stad You­tu­be video wordt het ver­schil tus­sen een grij­ze en een groe­ne stad op hel­de­re wij­ze inzich­te­lijk gemaakt. De ont­wer­pers van De Natuur­lij­ke Stad teken­den voor het ont­werp. Wat vin­den jul­lie: grijs? of toch lie­ver groen?
Bekijk hier onze video!