Investeren in de tuin van de Amsterdammer

Elke Amsterdammer moet straks een groene omgeving in de buurt hebben. Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte) wil met meer groen Amsterdam economisch sterker maken, de leefbaarheid verbeteren en de drukte in de stad helpen spreiden. Stadsparken moeten drukte beter aankunnen.
In de Agenda Groen staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt ingezet op meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. Er komen meer en betere alternatieven voor de drukke stadsparken (bijvoorbeeld het Vondelpark), zoals het Rembrandtpark of kleinere buurtparken, en door de spreiding van groen over de hele stad worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat verbeterd. Tegelijk worden de parken beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen.
In de Agenda Groen staat onder andere dat het college 20 miljoen zal gaan investeren waarbij er gezocht gaat worden naar cofinanciering van andere partijen. Drie stadsparken zullen worden opgeknapt de komende jaren. Dit zijn het Rembrandtpark, het Martin Luther Kingpark en het Noordoever Sloterplaspark. Daarnaast zullen er ook 20 nieuwe parken worden aangelegd of verbeterd. De gemeente stelt verder subsidies beschikbaar voor het aanleggen van groene gevels of daken. Hiermee wil zij huiseigenaren, VvE’s, woningcorporaties, scholen en ondernemers stimuleren groene daken of groene gevels aan te leggen, zodat de stad beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt hiermee de biodiversiteit in de stad versterkt.
Andere plannen zijn het vergroenen van schoolpleinen, het beter bereikbaar maken van natuur om de stad, het aantrekkelijker maken van weinig gebruikte groene gebieden in de stad en onderzoek naar nieuwe stadsparken.
bron: amsterdam.nl