Berichten

De Stad van de Toekomst leeft en is groen. ‘Groen’ is een belangrijk thema tijdens de Dag van de Stad, op 30 oktober 2017 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Welke planten en dieren verwelkomen we wel en welke niet in de stad en vooral: welke inzet is er nodig om de gewenste biodiversiteit te realiseren, welke zijn de randvoorwaarden? Deze en dergelijke onderwerpen komen aan de orde tijdens een werksessie, georganiseerd  door de Stichting De Groene Stad.
Deelnemers aan de discussie zijn in elk geval mensen uit de wetenschap en praktijk, zoals Robbert Snep van Wageningen Environmental Research, Jacqueline Baar van Biomygreen  en stadsecoloog Mischa Cilissen van de gemeente Tilburg.  In beginsel zijn alle bezoekers aan de Dag van Stad in Werkspoorkathedraal op 30 oktober welkom in het themapaviljoen van De Groene Stad met als enige restrictie|: vol is vol. De Workshop Biodiversiteit begint om 14.00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Wij hopen u daar te ontmoeten!

Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking van De Groene Stad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april in Den Haag de eerste factsheets gepresenteerd.
In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’. De factsheets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meerwaarde levert op diverse maatschappelijke terreinen.
Hetti van Hamersveld, senior beleidsmedewerker groenbeleid,  –nam namens de provincie Zuid-Holland de eerste exemplaren in ontvangst.
Op dit moment zijn vijf factsheets beschikbaar. De thema’s zijn:

  1. Groen, meer dan mooi en gezond
  2. Groen en Leren
  3. Groen en Wonen
  4. Groen en Herstellen
  5. Groen en Werken

De uitgaven zijn onderdeel van ‘De Groene Agenda’, een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU.
Met deze uitgaven wordt het belang van het werk van De Groene Stad wordt onderstreept. Om dat te kunnen voortzetten is het belangrijk dat bedrijven, overheden en andere organisaties de schouders onder De Groene Stad zetten. Dat kan door ondertekening van De Groene Stad Charta.
Ook werd er een doorkijkje naar de toekomst gegeven. Een rol voor De Groene Stad is om het groene denken op de agenda te houden. De Groene Stad biedt een platform aan waar bedrijven, overheden en organisaties elkaar kunnen ontmoeten rond het thema groen. Verder vertaalt De Groene Stad de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en deelt geslaagde praktijkcases uit binnen- en buitenland met overheden en bedrijfsleven.

Tijdens de themabijeenkomst Groene Verstedelijking in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland vond een gedachtewisseling plaats van Zuid-Hollandse topambtenaren, wetenschappers, natuurorganisaties, bedrijfsleven en beleidsambtenaren van gemeenten.
De factsheets zijn te vinden op www.degroenestad.nl/factsheets
 

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Amsterdam heeft meer dan 300 potentiële locaties voor buurtparken. Dit zijn vaak versteende plekken die geen functie hebben en niet uitnodigen tot een bezoek. Met de beperkte openbare ruimte in de stad is het noodzaak om dergelijke locaties juist goed te benutten. ‘Dat begint bij het ontwerpproces’, aldus projectleider Raksha Hoost van conceptontwikkelaar De Gezonde Stad. ‘In het project Park om de Hoek gaan bewoners, publieke en private partijen samen aan de ontwerptafel zitten. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte beter aansluit op de wensen en behoeften van de gebruiker.’
Stedelingen aan zet
Amsterdammers bepalen waar in de stad nieuwe parken worden aangelegd via de website www.parkomdehoek.nl. Initiatiefnemers helpen elkaar via het platform en De Gezonde Stad geeft begeleiding bij het ontwikkelen van een Park om de Hoek. Buurtbewoners pakken na de realisatie zelf het onderhoud en beheer van het park op.
Parken om de Hoek nodigen uit tot ontmoeting in een stad waar ruim 85.000 Amsterdammers eenzaam zijn. Een groene plek in de buurt zorgt ook voor een fijne en gezonde leefomgeving, en biedt een bijdrage aan stedelijke uitdagingen zoals hittestress en wateroverlast. De ambitie is om een toolkit voor de realisatie van groene ontmoetingsplekken in steden te ontwikkelen. Hoost: ‘Het moet voor iedereen mogelijk en eenvoudig zijn om een Park om de Hoek in zijn of haar buurt te realiseren.’
De Ruyschtuin
De Green Junkies-planten in biodiversiteitspark De Ruyschtuin zorgen voor een luchtzuiverende werking op de drukke Wibautstraat. Daarnaast zorgen het groen en de halfverharding voor een waterbergende functie. De Ruyschtuin wordt op 19 oktober feestelijk geopend door Ivar Manuel (stadsdeelvoorzitter Oost).
Bron: stadszaken.nl

Na een succesvolle aftrap van de werving voor Grijs, Groen & Gelukkig in januari, heeft IVN uit een grote hoeveelheid aanmeldingen twintig zorgcentra geselecteerd. Zij gaan als eerste aan de slag met het vergroenen van hun zorgcentra en het aanbieden van een natuurrijk activiteitenprogramma aan hun bewoners. In 2018 doen uiteindelijk honderd zorgcentra mee met Grijs, Groen & Gelukkig.
Contact met de natuur is goed voor een gezonder en gelukkiger oude dag. Dat blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies. Met Grijs, Groen & Gelukkig verbindt IVN ouderen opnieuw met de natuur, door zorgcentra te helpen een belevingstuin aan te leggen, natuur in het gebouw te brengen en ouderen opnieuw in contact te brengen met natuur door het aanbieden van een natuurrijk activiteitenprogramma. Zo ervaren tienduizend ouderen welk effect natuur op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid heeft. Grijs, Groen & Gelukkig is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Een droom realiseren
De twintig geselecteerde zorgcentra delen de droom van IVN om natuurbeleving onderdeel te maken van de dagbesteding in de ouderenzorg en zijn een inspiratie voor andere zorgcentra. Zij krijgen een bedrag om die droom te realiseren en een ervaren projectteam van IVN begeleidt de instellingen in het vergroeningstraject. Veel van deze maatregelen worden gekoppeld aan onderzoek in samenwerking met wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen. In 2018 zullen in totaal honderd zorgcentra samen gaan werken met Grijs, Groen & Gelukkig, zo is de ambitie van IVN.
Bron: medicalfacts.nl

Verschillende studies hebben al aangetoond dat planten op kantoor een positief effect hebben op de stemming, het zelfvertrouwen en stress van werknemers. Veel werknemers hebben daarom een plant of bloem(en) op kantoor staan om zich gelukkiger te voelen. Een nieuwe studie toont nu echter aan dat zelfs enkel de aanwezigheid van een afbeelding van een plant het stressgehalte op de werkvloer kan verlagen.
De studie van het VU Universiteit Medisch Center in Nederland toont aan dat zelfs afbeeldingen van schaarse vegetatie stress op het werk en een te hoge hartslag kunnen verlagen.
Ze vergeleken hoe 46 studenten reageerden op geïnduceerde spanning voor en na het waarnemen van afbeeldingen van planten of stedelijke landschappen. Wat bleek? ”Vijf minuten kijken naar een groen landschap kan het herstel van stress al bevorderen, wat wordt weergegeven via een verhoogde parasympatische activiteit”, aldus het onderzoeksverslag.
“Deze bevindingen versterken en verdiepen het groeiende bewijs dat groene ruimte in de leefomgeving zeer voordelig is voor de gezondheid.”
Living wall, op de film Avatar geïnspireerd
Dat groen integreren op de werkvloer voordelen met zich meebrengt hebben ze bij Hitachi Data Systems, een IT-bedrijf in Zaventem, goed begrepen. Het bedrijf integreerde niet enkel groen in zijn interieur door middel van groene zetels, groene grasmatten en groene scheidingswanden, maar liet ook een living wall installeren die geïnspireerd is op de film Avatar, door technologie en groen te combineren.
Bron: jobat.be

De afgelopen jaren zijn er verschillende groene stedelijke initiatieven voor dagbesteding ontstaan voor thuiswonende mensen met dementie. Voorbeelden zijn stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor mensen met dementie in de buurt.
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en het RIVM willen graag meer weten over deze initiatieven. Hoe zien de initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluiten de initiatieven voldoende aan bij hun wensen en behoeften? Hoe zit het met de financiering ervan? Belangrijke vragen, met name omdat mantelzorgers dagbesteding als één van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor henzelf en hun naaste met dementie zien.
Daarom komen we graag in contact met groene initiatieven in de stad waar thuiswonende mensen met dementie gebruik van maken. Kent u groene initiatieven voor mensen met dementie? Dan ontvangen we graag de naam van het initiatief en de contactpersoon met e-mail adres.
U kunt dit tot 15 september 2016 doorgeven aan Jan Hassink- Wageningen-UR: Jan.hassink@wur.nl  telefoonnummer: 0317 480576
bron: alzheimer-nederland.nl

Kelders onder water, straten die blank staan en daardoor miljoenen euro’s schade. De afgelopen maanden hadden we meerdere keren te maken met zware regenval en volgens experts gaat dat alleen maar vaker gebeuren. In Enschede hopen ze met groene daken de overlast te beperken. 
Omdat de riolen in de steden al dat water niet aankunnen, vindt het waterschap Vechtstromen het tijd voor actie. Ze experimenteren met speciale dakpannen die werken als een soort spons. Daken van huizen in steden zijn voorzien van die groene dakpannen, een soort plastic bak met verschillende grassen en planten erin.
Dakpan als een spons
Door het water op te vangen op het dak komt het geleidelijker in het riool terecht: De planten houden het water langer vast, waardoor het water meer verspreid afgevoerd wordt.
In de Kremersmaten in Enschede liggen als proef groene ecodakpannen op een aantal huurhuizen. Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen: “Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het is echt de toekomst. Want elke tegel of betonnen dakpan die vervangen wordt door natuurlijk groen heeft een positieve uitwerking op het riool.”
Wat vinden de bewoners?
Niet iedereen vindt de groene daken mooi. Bewoners vinden dat gras op de grond hoort en niet op hun dak: “Zonnepanelen op het dak, prima, maar dit? Ik vind het verschrikkelijk.” Buurtbewoonster Aurelia heeft een duidelijke mening.
Bedenker van de ecopan is Arno Weppel uit Oldenzaal: “In Noorwegen hebben ze al heel lang groene daken, maar dan gaat het om een plat dak. Ik vond het zonde dat bij onderhoud bij de woningbouwvereniging waar ik werk, de betonnen dakpannen vervangen werden door diezelfde pannen.”
“Dat moest beter kunnen. Daarom heb ik een groene dakpan bedacht die hetzelfde te verwerken is als een gewone dakpan, alleen dan met diverse planten erin.”
Straks groene dakpannen op elk dak?
Dat is nog even afwachten. De eerste resultaten van de proef in Enschede zijn positief. Over een paar maanden komen de definitieve conclusies, maar als het aan watergraaf Kuks ligt, komen er veel meer van deze groene daken in de steden van Twente.
bron: rtvoost.nl

Het klimaat verandert en dat merk je in versteende steden als Rotterdam het sterkste. Het voorkomen van klimaatverandering is de beste oplossing, maar in de tussentijd vindt de SP dat de stad beter voorbereid moet zijn op deze verandering. Vandaag diende de partij bij voorjaarsnota een voorstel in om steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
Rotterdam heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het klimaatbestendig maken van de stad. Deze zogenaamde resilience-strategie heeft ertoe geleid dat er onder andere waterpleinen en een aantal groene daken zijn aangelegd. Wie echter twee weken geleden de foto’s zag van ondergelopen kelders en singels, sinkholes in stoepen en overbelaste dakgoten kan niet anders dan concluderen dat Rotterdam nog onvoldoende voorbereid is op klimaatverandering. De SP diende daarom bij de behandeling van de voorjaarsnota vandaag een voorstel in om meer steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
SP-raadslid Tom Weerdmeester: ”s Zomers houden steen en asfalt hitte vast, bij heftige regen kan het water niet snel genoeg weg. Ik wil dat dit college voor eind dit jaar met een plan komt om meer steen te vervangen door bomen en groen. Waar kunnen brede stoepen wat versmald worden om plaats te maken voor groen, op welke parkeerplekken kan net zo goed een boom staan, hoe versnellen we de aanleg van groene daken, waar kunnen we waterdoorlatende klinkers gebruiken in plaats van asfalt. Deze vragen wil ik beantwoord zien in het plan.’
Groen is niet alleen een kostenpost
Groen en bomen staan normaal gesproken alleen als kostenpost in de gemeentebalans. Ook dat moet veranderen. Als het aan de SP ligt staan ook de voordelen van groen voortaan in de financiële boeken van de stad. Weerdmeester: ‘Groen voert water gelijkmatiger af en ’s zomers zorgt het voor verkoeling. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving en ook woningen worden meer waard. De stad New York werkt al met een systeem om groen – letterlijk – beter op waarde te schatten, iets dergelijks verdient Rotterdam ook.’
bron: rotterdam.sp.nl

Onderzoek naar hittebestendige boomrassen
Wie zich dagelijks bezighoudt met ‘groen’, ‘De Groene Stad’ en de strijd tegen de verstening van het (relatief) schaarse groen in de Europese steden, zou soms bijna denken dat zijn boodschap ‘Groen Moet’ nu toch zo langzamerhand wel overal is doorgedrongen. Toch is dat in de praktijk nog niet overal het geval. Men hoeft maar om zich heen te kijken in willekeurig welke Europese stad om te beseffen dat, naast verkeer, ‘bouwen’ de meest in het oog springende menselijke activiteit is. Gemeentebesturen zouden in de komende jaren veel meer aandacht aan aanleg en onderhoud van groen moeten geven.
Bomen bedreigd
Daarom is het goed regelmatig de website van de Landbouwuniversiteit Wageningen te raadplegen: dat is een instelling die zich werkelijk, actief en op wetenschappelijk niveau inzet voor een groenere stad. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) zoekt concreet naar bomen die bestand zijn tegen de steeds extremere weersomstandigheden waar wij onder andere in Europa mee te maken hebben.
Dat is een urgent vraagstuk, want men heeft vastgesteld dat enerzijds de noodzaak van ‘meer groen’ in de stad steeds urgenter wordt, terwijl anderzijds het gevaar bestaat dat de klassieke West-Europese bomen het op termijn laten afweten vanwege de klimaatverandering. Toenemende hitte, maar ook extremere weersomstandigheden zoals hevige buien en zelfs periodes met strenge vorst bedreigen onze bomen.
In Zuidoost-Europa zijn de mensen van PPO opzoek naar varianten van de bij ons bekende eik en esdoorn, die onder meer beter bestand zijn tegen het extreme weer dat we in onze streken steeds vaker zullen moeten meemaken. Het onderzoek heeft niet alleen betrekking op de hittebestendigheid van de Zuid-Europese bomen, maar ook op de eventuele risico’s  van de introductie van in onze streken nog onbekende ziekten en plagen.
Groene daken en gevels
Naast ‘meer bomen in de stad’ blijft ook de strijd voor groene gevels en daken vragen om aandacht. Groene gevels en daken helpen bij het bestrijden van wateroverlast – ze nemen water op, dat anders linea recta in de soms overbelaste riolen verdwijn. Bovendien helpt, zoals bekend, een groene omgeving bij het dempen van temperatuurschommelingen.

Vincent van Gogh heeft woensdagmiddag de Belevingstuin op Servaashof in Venray feestelijk geopend, samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers, donateurs, De Valk Roofvogels en veel (jonge) bezoekers.
De Belevingstuin is samen met vrijwilligers en cliënten gerealiseerd, en ingericht met plukbloemen en planten die vlinders, vogels en insecten aantrekken, vogelhuisjes, insectenhotels, vleermuiskasten, en educatieborden. De Belevingstuin biedt ontspanning voor iedereen: cliënten van de ggz-instelling, maar ook schoolklassen, omwonenden en andere geïnteresseerden. Her en der in de tuin staan houten kunstwerken, gehakt uit boomstammen, waaronder een knikkerbaan, en houten panelen met spreuken. De basis staat en Vincent van Gogh kijkt uit naar het moment dat de tuin in balans is en alle kruiden, groenten, fruit en bloemen in bloei staan en de belevingswaarde optimaal is.
De tuin wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers Wim Voermans en Leon Kerren en cliënten in het kader van zinvolle dagbesteding. Ook basisschool de Hommel gaat samen met haar leerlingen aan de slag in de tuin. Gerealiseerd dankzij donaties De Belevingstuin is gerealiseerd dankzij medewerkers van Vincent van Gogh die hun kerstpakket hebben gedoneerd en een bedrag van het Rabobank Coöperatiefonds. MSD Animal Health Nederland en Vivara Pro stelden belangeloos kennis, mankracht en beplanting beschikbaar. Feestelijke opening Om de opening van de Belevingstuin officieel te maken knipten Jolande Tijhuis (bestuursvoorzitter Vincent van Gogh), Wim Voermans, Leon Kerren en Ans Houben (bedenkster van de panelen met spreuken) het lintje door en openden zij de tuin officieel voor cliënten en ander publiek. De Valk Roofvogels verzorgde daarna voor alle bezoekers een leuke, indrukwekkende roofvogeldemonstratie. Het jonge publiek werd regelmatig gevraagd te assisteren.
bron: peelenmaasvenray.nl