Groene initatieven helpen dementerende ouderen

De afgelopen jaren zijn er verschillende groene stedelijke initiatieven voor dagbesteding ontstaan voor thuiswonende mensen met dementie. Voorbeelden zijn stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor mensen met dementie in de buurt.
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en het RIVM willen graag meer weten over deze initiatieven. Hoe zien de initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluiten de initiatieven voldoende aan bij hun wensen en behoeften? Hoe zit het met de financiering ervan? Belangrijke vragen, met name omdat mantelzorgers dagbesteding als één van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor henzelf en hun naaste met dementie zien.
Daarom komen we graag in contact met groene initiatieven in de stad waar thuiswonende mensen met dementie gebruik van maken. Kent u groene initiatieven voor mensen met dementie? Dan ontvangen we graag de naam van het initiatief en de contactpersoon met e-mail adres.
U kunt dit tot 15 september 2016 doorgeven aan Jan Hassink- Wageningen-UR: Jan.hassink@wur.nl  telefoonnummer: 0317 480576
bron: alzheimer-nederland.nl