Berichten

Wethouder Amsterdam: Groen is van onschatbare waarde voor stad

Een groene leefomgeving is van groot belang voor de Amsterdammers. Het is belangrijk voor recreatie, waterberging, leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast is groen bij de keuze van een woonplaats of de plek om een bedrijf te vestigen een belangrijke vestigingsfactor.

Dit staat in de Groenvisie van Amsterdam. De visie geeft aan wat de hoofdstad aan groen te bieden heeft en wat er in de komende jaren zou moeten gebeuren om de kwaliteit van het groen op peil te houden of te verbeteren, zodat Amsterdam een groene stad kan blijven.

Blijven investeren in groen
In Amsterdam staan 400.000 straatbomen en ligt 5.000 hectare park. Marijke Vos, wethouder Groen: “Groen is van onschatbare waarde voor een stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verviervoudigd.

De stedeling van nu wil de stad niet meer ontvluchten om groen te vinden. De parken zijn groene pleinen geworden, waar men elkaar ontmoet, werkt en recreëert. In de grotere gebieden kan men intensief van de natuur en het landschap genieten. Om de kwaliteit te behouden moeten we blijven investeren in groenvoorzieningen.”

Bomen zijn goed voor waterberging en luchtkwaliteit
De grote bomen langs de straten zijn zeer beeldbepalend voor de stad. Daarnaast zijn ze nuttig voor de waterberging en de luchtkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze bomen behouden blijven, ook als de straat opnieuw wordt ingericht, zou er een hoofdboomstructuur moeten komen. Bomen die hier onder vallen zouden bij herprofileringen dan dezelfde status krijgen als de verschillende verkeersfuncties en voetgangers. Om bomen beter te beschermen, zouden ze een monumentale status kunnen krijgen.

De Groenvisie maakt onderdeel uit van de Structuurvisie

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Amsterdam

 

 

 

Groen is de plek om tot rust te komen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft, deels in opdracht van het ministerie van VROM, de stille plekken in de stad in kaart gebracht. Het blijkt dat deze plekken belangrijk zijn voor de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat bij vrijwel iedereen die heeft meegewerkt, groen de plek voor stilte is.

In totaal hebben de ondervraagden 145 verschillende locaties in Amsterdam genoemd, waarbij Vondelpark en Begijnhof het meest werden vermeld.

Bron:
Gemeente Amsterdam
Ministerie van VROM

 

 

 

 

 

Bomen in kratten voor Amsterdamse IJburg

Onder de parkeervakken in stadsdeel IJburg, Amsterdam, worden begin augustus tot half september bomen in boomkratten met vruchtbare grond geplaatst.

Met humusrijke grond gevulde kratten zijn de bomen voor lange jaren voorzien van de nodige voedingsstoffen en de wortels krijgen voldoende lucht. Bovendien houden de boomkratten wortelopdruk tegen.

Kratten vangen zware belasting op
Zonder een boomkrat zouden de wortels hun weg zoeken direct onder de bestrating en stoeptegels en straatstenen wegdrukken. De kratten vangen ook de zware belasting van de auto’s op die in de parkeervakken staan, zodat de wortels niet worden beschadigd.

Bij het toepassen van deze beschermconstructie werkt het stadsdeel  samen met de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening, die een deel van de financiering voor zijn rekening neemt.

Bron:
Stadsdeel Zeeburg

Hoger opgeleiden bezoeken vaker Amsterdamse parken

Uit onderzoek van het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat hoger opgeleiden vaker parken bezoeken dan lager opgeleiden.

De Amsterdamse wethouder Marijke Vos van Openbare Ruimte en Groen geeft aan dat ze de analyse in het onderzoek begrijpt, maar ze denkt dat er veel parken zijn waar beide groepen in de stad behoefte aan hebben. Ze zegt dat groen cruciaal is voor de stadsbewoners, omdat het goed is voor de gezondheid en de economie.

Groene metropool
Wethouder Maarten van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening laat in hetzelfde artikel weten meer te gaan investeren in groen. Hij zegt dat het zijn ambitie is om van Amsterdam de Groene Metropool te maken.

Ook interessant

Bronnen:
De Echo
Groenonderzoek

 

Bezoek aan Amsterdamse parken enorm gestegen

Groen in de stad is belangrijker dan ooit. Het bezoek aan parken en groene  recreatiegebieden is in de afgelopen tien jaar in Amsterdam explosief gestegen.
Het is voor het eerst dat de economische waarde van groen voor de stad zo nadrukkelijk naar voren komt.

Dit blijkt uit het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam hebben uitgevoerd.

Ook blijkt dat groen een vestigingsfactor is geworden voor mensen en bedrijven.

Groen doet er toe
“Groen in onze stad doet er toe. Dat is nu wel overtuigend duidelijk geworden. Waar mensen eerder buiten de stad op zoek gingen naar groen, zijn de parken nu onderdeel geworden van het stedelijke leven”, aldus wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen).

 

Bron:
Gemeente Amsterdam

 

 

Amsterdamse stadsdelen starten bomenbank

Amsterdamse stadsdelen zetten een virtuele bomenbank op waar bomen kunnen worden aangeschaft die op andere locaties zijn gerooid.

Via de bomenbank kan er dan worden bijgehouden welke bomen weg moeten, bijvoorbeeld door een herinrichting, en waar ze eventueel herplant worden.

Vraag en aanbod
In de bomenbank komen vraag en aanbod van verplantbare bomen bij elkaar. Momenteel wordt er nog gezocht naar een locatie voor bomen die niet herplaatst kunnen worden.

 

 

 

Bron:
Stadsdeel Slotervaart
Trouw

Financiële steun voor volkstuinen in Amsterdamse krachtwijken

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken.

“Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen). “Sommige plekken in Amsterdam hebben een extra impuls nodig. Meer groen geeft ontspanning en brengt de bewoners dichter bij elkaar.”

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Prachtwijken, Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam
 
 

Groene daken in Amsterdam

Er zijn mogelijkheden om in Amsterdam groene daken aan te leggen die een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stad kunnen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek van het college van B&W. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke gebouwen zou groene daken kunnen krijgen zoals delen van het dak van de Stopera.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
Lees hier de Notitie van PvdA en GroenLinks: ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’’

Ook interessant:
Groene daken,Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam

Symposium 'tiepisch Amsterdam'

Op 2 oktober 2008 vond het symposium ‘Tiepisch Amsterdams’ plaats met de iep als centraal thema. Het ging op deze bijeenkomst over onderzoek, wetten en regels, die leiden tot de ultieme stadsboom voor Amsterdam.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Bomen, iep, Amsterdam

Bron:
Dienst Ruimtelijke ordening Amsterdam

Jan Wolkerstuin in Amsterdam

Amsterdam krijgt een Jan Wolkerstuin. Wethouder Marijke Vos (Groen) heeft hiervoor 200.000 euro beschikbaar gesteld. De Jan Wolkerstuin is een postuum eerbetoon aan de schrijver die veel Nederlandse kinderen vanuit zijn achtertuin de schoonheid en het avontuur van de natuur liet zien.

Volledige informatie:
Download hier het bericht

Ook interessant:
Kinderen, spelen, Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam