Hoger opgeleiden bezoeken vaker Amsterdamse parken

Uit onderzoek van het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat hoger opgeleiden vaker parken bezoeken dan lager opgeleiden.

De Amsterdamse wethouder Marijke Vos van Openbare Ruimte en Groen geeft aan dat ze de analyse in het onderzoek begrijpt, maar ze denkt dat er veel parken zijn waar beide groepen in de stad behoefte aan hebben. Ze zegt dat groen cruciaal is voor de stadsbewoners, omdat het goed is voor de gezondheid en de economie.

Groene metropool
Wethouder Maarten van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening laat in hetzelfde artikel weten meer te gaan investeren in groen. Hij zegt dat het zijn ambitie is om van Amsterdam de Groene Metropool te maken.

Ook interessant

Bronnen:
De Echo
Groenonderzoek