Jan Wol­kers­tuin in Amster­dam

Amster­dam krijgt een Jan Wol­kers­tuin. Wet­hou­der Marij­ke Vos (Groen) heeft hier­voor 200.000 euro beschik­baar gesteld. De Jan Wol­kers­tuin is een pos­tuum eer­be­toon aan de schrij­ver die veel Neder­land­se kin­de­ren van­uit zijn ach­ter­tuin de schoon­heid en het avon­tuur van de natuur liet zien.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het bericht

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, Amster­dam

Bron:
Gemeen­te Amster­dam