Amster­dam­se stads­de­len star­ten bomen­bank

Amster­dam­se stads­de­len zet­ten een vir­tu­e­le bomen­bank op waar bomen kun­nen wor­den aan­ge­schaft die op ande­re loca­ties zijn gerooid.

Via de bomen­bank kan er dan wor­den bij­ge­hou­den wel­ke bomen weg moe­ten, bij­voor­beeld door een her­in­rich­ting, en waar ze even­tu­eel her­plant wor­den.

Vraag en aan­bod
In de bomen­bank komen vraag en aan­bod van ver­plant­ba­re bomen bij elkaar. Momen­teel wordt er nog gezocht naar een loca­tie voor bomen die niet her­plaatst kun­nen wor­den.

 

 

 

Bron:
Stads­deel Slo­ter­vaart
Trouw