Bomen in krat­ten voor Amster­dam­se IJburg

Onder de par­keer­vak­ken in stads­deel IJburg, Amster­dam, wor­den begin augus­tus tot half sep­tem­ber bomen in boom­krat­ten met vrucht­ba­re grond geplaatst.

Met humus­rij­ke grond gevul­de krat­ten zijn de bomen voor lan­ge jaren voor­zien van de nodi­ge voe­dings­stof­fen en de wor­tels krij­gen vol­doen­de lucht. Boven­dien hou­den de boom­krat­ten wor­tel­op­druk tegen.

Krat­ten van­gen zwa­re belas­ting op
Zon­der een boom­krat zou­den de wor­tels hun weg zoe­ken direct onder de bestra­ting en stoep­te­gels en straat­ste­nen weg­druk­ken. De krat­ten van­gen ook de zwa­re belas­ting van de auto’s op die in de par­keer­vak­ken staan, zodat de wor­tels niet wor­den bescha­digd.

Bij het toe­pas­sen van deze bescherm­con­struc­tie werkt het stads­deel  samen met de gemeen­te­lij­ke Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning, die een deel van de finan­cie­ring voor zijn reke­ning neemt.

Bron:
Stads­deel Zee­burg