Berichten

Amsterdam verleent eerste subsidie voor groene daken en groene muren

Wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen) van de gemeente Amsterdam overhandigde op woensdag 21 april de eerste subsidie voor ‘Groene daken en groene muren’. De aanvrager kreeg de subsidie voor een daktuin op het terras van zijn woning.

Amsterdammers kunnen een bijdrage bij de gemeente aanvragen voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel met een minimumoppervlakte van 40 m². De gemeenteraad van Amsterdam heeft in februari de subsidieverordening groene daken goedgekeurd. Inmiddels zijn er al acht aanvragen binnen waarvan de eerste op 21 april is toegekend.

Buffer voor regenwater
Groene daken maken onder andere de openbare ruimte mooier en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Groene daken en muren zijn goed voor de biodiversiteit in de stad, ze zorgen voor afkoeling van de stad op hete zomerdagen en ze vormen een buffer voor de opvang van regenwater.

Bron:
Gemeente Amsterdam

Monumentale bomen in Zuidoost Amsterdam vastgesteld

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing.

Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing.

Ruimte voor nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden op een dusdanige wijze geplant dat ze zich volop kunnen ontwikkelen.

Bewoners hebben diverse bomen aangemeld voor deze lijst waarna de adviescommissie de aanvragen heeft beoordeeld. Per boom heeft de commissie een advies uitgebracht.

 

 

 

Zeer groen stadsdeel
Zuidoost is een van de groenste stadsdelen van Amsterdam. De groene omgeving is voor veel mensen dan ook een reden zich in Zuidoost te vestigen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indicatie: Het afgelopen plantjaar werden ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloembollen het licht. Verder werden ruim 190.000 heesters en 23.000 haagplantsoen aangeplant en bloeiden 3000 winterviolen in bloembakken. Het nieuwe Bijlmerpark dat in 2011 wordt afgerond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uiteenlopende sferen met een natuurpark, een deel met sport en spel, een Bijlmerbomentuin, een recreatieweide, uitkijkheuvels en diverse waterpartijen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Stadsdeel Zuidoost 
 

Aanleg van groen dak op American Book Center in Amsterdam

Op woensdag 21 april leggen De Dakdokters in opdracht van het American Book Center (ABC) en de Protestantse Diaconie Amsterdam een groen dak op het ABC. Binnen een paar uur wordt het dak getransformeerd tot een groene oase midden in het centrum van Amsterdam.

Het zal gaan om een sedumdak met duurzame lage beplanting. De aanleg van het groene dak wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, die sinds 1 maart 2010 een subsidie ter beschikking heeft gesteld om de daken in de stad te vergroenen. Het groene dak van het American Book Center is het eerste van vele projecten die met deze subsidie gerealiseerd zullen worden.

Voordelen van groene daken
De voordelen van groene daken zijn inmiddels algemeen erkend. Op grote schaal zal de druk op het rioolstelsel worden verlaagd doordat groene daken het water langer vasthouden. Fijn stof en andere giftige stoffen worden door groene daken uit de lucht gefilterd. Groene daken zorgen voor een toename van de biodiversiteit in de stad. Op kleine schaal hebben groene daken vele voordelen voor de gebruiker. De levensduur van het dak wordt verdubbeld, hetgeen leidt tot een flinke kostenbesparing. De isolatiewaarde van het dak wordt verbeterd met een lagere energierekening als resultaat. Een groen dak dempt de geluiden van de drukke stad. Daarnaast is een groen dak natuurlijk prettig om naar te kijken, voor de bewoner zelf, maar ook voor de omwonenden.

Lees ook:
Groene operatie Dakdokters geslaagd » (23-04-2010)

 

 

Groene speeltuin ‘Jan Wolkersspeeltuin’ geopend in Amsterdam

In stadsdeel Westerpark in Amsterdam is onlangs de Jan Wolkers speeltuin geopend, als eerbetoon aan de schrijver en kunstenaar die kinderen kennis liet maken met de schoonheid en curiositeiten van de natuur.

Wethouder Marijke Vos stelde €200.000 beschikbaar voor het postuum eerbetoon aan de schrijver die ooit vanuit zijn eigen achtertuin op Texel via een televisieprogramma kinderen de schoonheid van de natuur liet zien.

Speeltuin echt groen
Het idee voor de Jan Wolkers speeltuin kwam van de gemeenteraadsleden Barn Geurts en Marieke van Doorninck in 2007. Tijdens de uitwerking gaf Barn Geurts in een document over de voorwaarden en locatieselectie van de speeltuin, te kennen:

“Wat voor ons belangrijk is, is dat de speelplek echt een groen en beetje ruig karakter krijgt, en dat hij komt op een plek waar de ruimte eromheen sterk verstedelijkt / versteend is. Een Jan Wolkers speeltuin in het Vondelpark heeft daarom niet onze voorkeur.”

Lees het volledige bericht op Straatbeeld en bekijk enkele foto’s »

Bron:
Straatbeeld

 

Amsterdams Sloterplas wordt attractief stadspark

De bestuurders van de stadsdelen in Amsterdam willen samen met de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties Stadgenoot en Far West een attractief en goed bezocht stadspark van Sloterplas maken. De ambitie van de bestuurders is een levendige Sloterplas waar ruimte is voor sport, cultuur, recreatie en stedelijke ontmoeting.

De Sloterplas vormt samen met het omliggende park straks het groene hart van het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. Voor 200.000 Amsterdammers is dit het meest dichtbij gelegen park. Het is daarmee een belangrijk recreatiegebied voor veel Amsterdammers. Toch zijn de huidige voorzieningen en de activiteiten rond de Sloterplas nog relatief onbekend. Er zijn nieuwe voorzieningen en activiteiten nodig die nieuwe bezoekers naar de binnenstedelijke plas trekken.

De voorzieningen en activiteiten moeten passen bij de karakteristieke kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden en tegelijkertijd de oevers van de plas meer allure geven.

 

Toe aan kwaliteitsimpuls
Het Sloterpark is ook toe aan een kwaliteitsimpuls. Er is achterstallig onderhoud en de toegangen van het park hebben onvoldoende uitstraling. De eerste verbeteringen zijn al klaar of in gang gezet. Langs het wandel- en trainingsparcours ‘rondje Sloterplas’ is de verlichting verbeterd, zijn er informatieborden geplaatst en zijn er voorjaarsbloemen gezaaid die binnenkort in alle kleuren bloeien.

Meer voorzieningen en activiteiten
De betrokken partijen willen de plas aantrekkelijker maken met meer voorzieningen en activiteiten. Wethouder Carolien Gehrels, stadsdeelbestuurders Tys de Ruijter (Geuzenveld-Slotermeer), Achmed Baâdoud (Osdorp) en Paulus de Wilt (Slotervaart) en corporatiedirecteuren Gerard Anderiesen (Stadgenoot) en Jacques Thielen (Far West) ondertekenden gisteren een overeenkomst om de samenwerking aan de verbetering van de Sloterplas vast te leggen.

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Amsterdam

 

Nieuwe website over groen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe website over groen in Amsterdam: www.groeninamsterdam.nl. Wethouder Marijke Vos heeft de naam van de website bekend gemaakt in de raadscommissie Zorg en Milieu. De website is voor iedereen die meer wil weten over parken, landschappen, daktuinen, groene routes, groenprojecten in uitvoering en onderzoek in en om Amsterdam.

De ‘lancering’ van de website valt samen met de landelijke start van het Jaar van de Biodiversiteit, donderdag 28 januari. In dit jaar is er extra aandacht voor de verscheidenheid aan planten en dieren op aarde en worden maatregelen genomen om die verscheidenheid in stand te houden. Amsterdam presenteert zich in dit jaar als ontmoetingsplek voor mens en natuur. De nieuwe website kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Naar de site »

Bronnen:
Gemeente Amsterdam

 

Amsterdam geeft startsein voor aanleg postzegelparkje

Marijke Vos, wethouder groen van de gemeente Amsterdam en Coos Hoeben, portefeuillehouder in stadsdeel De Baarsjes  hebben onlangs het startsein gegeven voor de aanleg van een postzegelparkje in stadsdeel De Baarsjes op een pleintje in de Vespuccistraat. Zij onthulden een ‘artist impression’ waarop te zien is hoe het parkje er over een paar maanden uit komt te zien.

Geld van B&W
Marijke Vos heeft in 2008 namens B&W van Amsterdam geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van zes parkjes in Amsterdam. Bewoners konden meedoen aan een prijsvraag waarbij men uit 22 locaties kon kiezen. Baarsjesbewoonster Marijke van den Blink zorgde er met haar inzending voor dat in de Vespuccistraat een postzegelparkje komt. Over de inrichting van het parkje zijn twee informatieavonden gehouden.
Het postzegelparkje wordt eind februari 2010 geopend.

Bronnen:
Gemeente Amsterdam

 

Wethouder Amsterdam "Het Amsterdam van 2020 is een groene metropool"

Maarten van Poelgeest, politiek leider van Groenlinks Amsterdam, presenteerde vorige week zijn boek  ‘Meer Amsterdam’, waarin het groen een belangrijke rol speelt.

Het boek gaat over de stad die de economische en de klimaatcrisis aan kan. Die klaar is voor groei, nu de bevolking op het platteland steeds verder krimpt. Ook beschrijft hij dat Amsterdam een groene stad moet worden, waar mensen elkaar ontmoeten.

In 2020 moet de Nederlandse hoofdstad een groene metropool zijn, volgens de wethouder die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en grondzaken.

Lees het volledige bericht »

Bron: (tekst en foto)
GroenLinks Amsterdam

 

 

 

Subsidieregeling voor groene daken en muren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar de aanleg van groene daken en groene muren subsidiëren om zo de stad nog meer te vergroenen. De subsidie bedraagt € 50, – per m² tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het college van B&W heeft op 15 december ingestemd met deze subsidieregeling, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Wethouder Vos (Openbare Ruimte en Groen): “Groene daken maken onder andere de openbare ruimte mooier en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. We willen van Amsterdam een groene wereldstad maken en daar passen de groene daken natuurlijk heel goed in. Ik hoop dat we met deze subsidieregeling en die van de stadsdelen Amsterdam nog groener zullen maken dan het al is.”

Groene daken dragen bij aan beter stadsklimaat
Groene daken en muren dragen bij aan de biodiversiteit in de stad, ze zorgen voor afkoeling van de stad op hete zomerdagen en ze vormen een buffer voor de opvang van regenwater. Gebruikers en bewoners van gebouwen profiteren ook zelf van groene daken. Ze hebben door de begroeiing van de daken minder last van hitte in de zomer en koude in de winter. Een voorbeeld van een groene muur in Amsterdam is te zien bij het SportPlaza Mercator. Op de Hoogte Kadijk is een daktuin te vinden die onder andere bijdraagt aan de waterberging.

Daktuinen met bomen en struiken stimuleren
Amsterdam wil naast de gangbare mosdaken ook daktuinen met beplanting stimuleren. In een aantal stadsdelen bestaat al een subsidieregeling voor kleinere groene daken, kleiner dan 40 m². De nieuwe regeling van de gemeente Amsterdam gaat gelden voor daken en muren vanaf 40 m².

In 2010 is er in totaal € 250.000 voor subsidies beschikbaar voor particulieren, verenigingen van eigenaren, bedrijven en woningcorporaties. Een deel van het subsidiebedrag is bestemd voor een beperkt aantal voorbeeldprojecten.

Rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken
De subsidieregeling is een van de genoemde acties in het preadvies op de notitie ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’ van de raadsleden mevr. U.P. Burke, mevr. H.J.T. Willemse, mevr. J.E. Bos (PvdA) en B. Geurts (GroenLinks). De hoogte van het bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling op 16 en 17 december. Ook de verordening zelf komt nog in de gemeenteraad (17 februari). Daarna kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Informatie over groene daken in Amsterdam is te vinden op de website www.groene-daken.amsterdam.nl.

Bron:
Gemeente Amsterdam

 

 

 

 

 
 

Amsterdam behoort tot de groenste steden in Europa

Op de zogenoemde European Green City-index neemt Amsterdam de vijfde positie in, na Kopenhagen, Stockholm, Oslo en Wenen. De ranglijst werd vandaag op de klimaattop in Kopenhagen gepresenteerd door het Duitse technologieconcern Siemens.

Aandacht voor groengebieden
Amsterdam dankt zijn hoge positie vooral aan goede scores op het gebied van waterverbruik, afvalverwerking en de aandacht voor groengebieden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Agrarisch Dagblad