Wethouder Amsterdam: Groen is van onschatbare waarde voor stad

Een groene leefomgeving is van groot belang voor de Amsterdammers. Het is belangrijk voor recreatie, waterberging, leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast is groen bij de keuze van een woonplaats of de plek om een bedrijf te vestigen een belangrijke vestigingsfactor.

Dit staat in de Groenvisie van Amsterdam. De visie geeft aan wat de hoofdstad aan groen te bieden heeft en wat er in de komende jaren zou moeten gebeuren om de kwaliteit van het groen op peil te houden of te verbeteren, zodat Amsterdam een groene stad kan blijven.

Blijven investeren in groen
In Amsterdam staan 400.000 straatbomen en ligt 5.000 hectare park. Marijke Vos, wethouder Groen: “Groen is van onschatbare waarde voor een stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verviervoudigd.

De stedeling van nu wil de stad niet meer ontvluchten om groen te vinden. De parken zijn groene pleinen geworden, waar men elkaar ontmoet, werkt en recreëert. In de grotere gebieden kan men intensief van de natuur en het landschap genieten. Om de kwaliteit te behouden moeten we blijven investeren in groenvoorzieningen.”

Bomen zijn goed voor waterberging en luchtkwaliteit
De grote bomen langs de straten zijn zeer beeldbepalend voor de stad. Daarnaast zijn ze nuttig voor de waterberging en de luchtkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze bomen behouden blijven, ook als de straat opnieuw wordt ingericht, zou er een hoofdboomstructuur moeten komen. Bomen die hier onder vallen zouden bij herprofileringen dan dezelfde status krijgen als de verschillende verkeersfuncties en voetgangers. Om bomen beter te beschermen, zouden ze een monumentale status kunnen krijgen.

De Groenvisie maakt onderdeel uit van de Structuurvisie

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Amsterdam