Groene daken in Amsterdam

Er zijn mogelijkheden om in Amsterdam groene daken aan te leggen die een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stad kunnen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek van het college van B&W. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke gebouwen zou groene daken kunnen krijgen zoals delen van het dak van de Stopera.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
Lees hier de Notitie van PvdA en GroenLinks: ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’’

Ook interessant:
Groene daken,Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam