Amster­dam ver­leent eer­ste sub­si­die voor groe­ne daken en groe­ne muren

Wet­hou­der Marij­ke Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen) van de gemeen­te Amster­dam over­han­dig­de op woens­dag 21 april de eer­ste sub­si­die voor ‘Groene daken en groe­ne muren’. De aan­vra­ger kreeg de sub­si­die voor een dak­tuin op het ter­ras van zijn woning.

Amster­dam­mers kun­nen een bij­dra­ge bij de gemeen­te aan­vra­gen voor de aan­leg van een groen dak of een groe­ne gevel met een mini­mumop­per­vlak­te van 40 m². De gemeen­te­raad van Amster­dam heeft in febru­a­ri de sub­si­die­ver­or­de­ning groe­ne daken goed­ge­keurd. Inmid­dels zijn er al acht aan­vra­gen bin­nen waar­van de eer­ste op 21 april is toe­ge­kend.

Buf­fer voor regen­wa­ter
Groe­ne daken maken onder ande­re de open­ba­re ruim­te mooi­er en dra­gen bij aan een bete­re lucht­kwa­li­teit. Groe­ne daken en muren zijn goed voor de bio­di­ver­si­teit in de stad, ze zor­gen voor afkoe­ling van de stad op hete zomer­da­gen en ze vor­men een buf­fer voor de opvang van regen­wa­ter.

Bron:
Gemeen­te Amster­dam