Monumentale bomen in Zuidoost Amsterdam vastgesteld

In Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is onlangs de lijst van monumentale bomen vastgesteld. Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel in ontwikkeling waarbij het wonen in een stedelijke omgeving omgeven door groen en water centraal staat in de vernieuwing.

Het behoud en de aanleg van een duurzaam bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de groenvernieuwing.

Ruimte voor nieuwe bomen
Nieuwe bomen worden op een dusdanige wijze geplant dat ze zich volop kunnen ontwikkelen.

Bewoners hebben diverse bomen aangemeld voor deze lijst waarna de adviescommissie de aanvragen heeft beoordeeld. Per boom heeft de commissie een advies uitgebracht.

 

 

 

Zeer groen stadsdeel
Zuidoost is een van de groenste stadsdelen van Amsterdam. De groene omgeving is voor veel mensen dan ook een reden zich in Zuidoost te vestigen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indicatie: Het afgelopen plantjaar werden ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloembollen het licht. Verder werden ruim 190.000 heesters en 23.000 haagplantsoen aangeplant en bloeiden 3000 winterviolen in bloembakken. Het nieuwe Bijlmerpark dat in 2011 wordt afgerond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uiteenlopende sferen met een natuurpark, een deel met sport en spel, een Bijlmerbomentuin, een recreatieweide, uitkijkheuvels en diverse waterpartijen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Stadsdeel Zuidoost