Subsidieregeling voor groene daken en muren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar de aanleg van groene daken en groene muren subsidiëren om zo de stad nog meer te vergroenen. De subsidie bedraagt € 50, – per m² tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het college van B&W heeft op 15 december ingestemd met deze subsidieregeling, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Wethouder Vos (Openbare Ruimte en Groen): “Groene daken maken onder andere de openbare ruimte mooier en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. We willen van Amsterdam een groene wereldstad maken en daar passen de groene daken natuurlijk heel goed in. Ik hoop dat we met deze subsidieregeling en die van de stadsdelen Amsterdam nog groener zullen maken dan het al is.”

Groene daken dragen bij aan beter stadsklimaat
Groene daken en muren dragen bij aan de biodiversiteit in de stad, ze zorgen voor afkoeling van de stad op hete zomerdagen en ze vormen een buffer voor de opvang van regenwater. Gebruikers en bewoners van gebouwen profiteren ook zelf van groene daken. Ze hebben door de begroeiing van de daken minder last van hitte in de zomer en koude in de winter. Een voorbeeld van een groene muur in Amsterdam is te zien bij het SportPlaza Mercator. Op de Hoogte Kadijk is een daktuin te vinden die onder andere bijdraagt aan de waterberging.

Daktuinen met bomen en struiken stimuleren
Amsterdam wil naast de gangbare mosdaken ook daktuinen met beplanting stimuleren. In een aantal stadsdelen bestaat al een subsidieregeling voor kleinere groene daken, kleiner dan 40 m². De nieuwe regeling van de gemeente Amsterdam gaat gelden voor daken en muren vanaf 40 m².

In 2010 is er in totaal € 250.000 voor subsidies beschikbaar voor particulieren, verenigingen van eigenaren, bedrijven en woningcorporaties. Een deel van het subsidiebedrag is bestemd voor een beperkt aantal voorbeeldprojecten.

Rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken
De subsidieregeling is een van de genoemde acties in het preadvies op de notitie ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’ van de raadsleden mevr. U.P. Burke, mevr. H.J.T. Willemse, mevr. J.E. Bos (PvdA) en B. Geurts (GroenLinks). De hoogte van het bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling op 16 en 17 december. Ook de verordening zelf komt nog in de gemeenteraad (17 februari). Daarna kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Informatie over groene daken in Amsterdam is te vinden op de website www.groene-daken.amsterdam.nl.

Bron:
Gemeente Amsterdam