Amster­dam behoort tot de groen­ste ste­den in Euro­pa

Op de zoge­noem­de Euro­pean Green City-index neemt Amster­dam de vijf­de posi­tie in, na Kopen­ha­gen, Stock­holm, Oslo en Wenen. De rang­lijst werd van­daag op de kli­maat­top in Kopen­ha­gen gepre­sen­teerd door het Duit­se tech­no­lo­gie­con­cern Sie­mens.

Aan­dacht voor groen­ge­bie­den
Amster­dam dankt zijn hoge posi­tie voor­al aan goe­de sco­res op het gebied van water­ver­bruik, afval­ver­wer­king en de aan­dacht voor groen­ge­bie­den.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Agra­risch Dag­blad