Amster­dam geeft start­sein voor aan­leg post­ze­gel­parkje

Marij­ke Vos, wet­hou­der groen van de gemeen­te Amster­dam en Coos Hoe­ben, por­te­feuil­le­hou­der in stads­deel De Baars­jes  heb­ben onlangs het start­sein gege­ven voor de aan­leg van een post­ze­gel­parkje in stads­deel De Baars­jes op een plein­tje in de Ves­puc­ci­straat. Zij ont­hul­den een ‘artist impres­si­on’ waar­op te zien is hoe het parkje er over een paar maan­den uit komt te zien.

Geld van B&W
Marij­ke Vos heeft in 2008 namens B&W van Amster­dam geld beschik­baar gesteld voor de aan­leg van zes parkjes in Amster­dam. Bewo­ners kon­den mee­doen aan een prijs­vraag waar­bij men uit 22 loca­ties kon kie­zen. Baars­jes­be­woon­ster Marij­ke van den Blink zorg­de er met haar inzen­ding voor dat in de Ves­puc­ci­straat een post­ze­gel­parkje komt. Over de inrich­ting van het parkje zijn twee infor­ma­tie­avon­den gehou­den.
Het post­ze­gel­parkje wordt eind febru­a­ri 2010 geo­pend.

Bron­nen:
Gemeen­te Amster­dam