Verscholen in Den Haag vind je drie zinnenprikkelende tuinen van Stichting Eetbaar Park. In deze ‘proeftuinen’ bij Madestein, het Zuiderpark en op Nut & Genoegen wordt gewerkt aan een gezonde, groene stad. ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen’, is de leidraad. Concreet betekent dit een plek om te tuinieren, maar ook om te leren duurzaam om te gaan met voeding, energie, grondstoffen en afval.
Op zondag 4 september a.s. houdt Eetbaar Park een introductiedag. Op deze dag kun je kennis komen maken met de cursussen en workshops die komend najaar zullen plaatsvinden. Zo geeft gastdocent Taco Blom een inleiding over zijn cursus ‘Voedselbosrand ook voor kleinere tuinen’. Een 4-daagse cursus waarin je leert hoe je een eigen succesvolle bostuin kunt ontwerpen.
Ook kan men kennismaken met de workshop ‘Oogstverwerking’. In deze workshop leer je het beste moment om te oogsten en hoe je de enorme opbrengst van je tuin kunt bewaren; fermenteren, inmaken en pekelen voor dummies. Favoriet onder de bezoekers is de workshop ‘EHBO kruiden’. Gastdocent Suzanne Luppens vertelt over deze workshop en legt uit hoe je met kruiden een eigen natuurlijke EHBO-kit kan maken. En mocht je een plan zoeken om milieuvriendelijk je keukenafval te verwerken, docent en tuincoördinator Menno Swaak vertelt je over zijn workshop ‘wormencompostbak’; alles wat je altijd hebt willen weten over wormen en compost.
Het volledige programma is hier te lezen

Kom kijken, ruiken en proeven van de weelde van de tuin! Alle 13 schooltuinen die Amsterdam rijk is, houden open dag op woensdag 7 september.
Paradijs in de stad
Per jaar tuinieren bijna 7000 basisschoolleerlingen (groep 6/7) op één van de 13 Amsterdamse schooltuinen. Het schooltuinwerk start jaarlijks in januari en duurt tot december.
Tijdens de open dag laten de kinderen hun tuintje zien aan ouders, familie en vrienden. Ook buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Ieder tuintje ziet er mooi uit na het harde werk van de kinderen, een heus groente- en bloemenparadijs in de stad.
Activiteiten
Op iedere tuin worden activiteiten georganiseerd. Een greep uit de activiteiten: speel het groente-memoryspel, bak een pizza, luister naar het verhaal van de imker, maak een kaars van bijenwas, of proef de heerlijke schooltuinsoep.
Tijdstip
De meeste schooltuinen zijn open vanaf woensdagmiddag tot begin van de avond. De Vinkschooltuin is op zondag 28 augustus a.s. al geopend tijdens de Parkdag van park Frankendael.
Bron: Amsterdam.nl

Marc ten Barge (D66): groene plannen vlottrekken
Gemeenten zijn misschien wel de belangrijkste actoren en/of opdrachtgevers als het gaat om de vergroening van de omgeving. Tegelijk lopen steeds meer gemeenten op tegen de harde noodzaak tot bezuinigen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de middelen heeft om nieuwe groene initiatieven op te pakken. Uit onderzoek bleek onlangs dat een derde van de onderzochte gemeenten geen groen beleidsplan had. Dan is een initiatief zoals dat vanuit de Hengelose gemeentepolitiek, om groene burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen, meer dan welkom.
Marc ten Barge, D66-raadslid in Hengelo, richtte in april 2016 het platform Groener Hengelo op. Nadrukkelijk niet met partijpolitieke bedoelingen, vertelt hij. ‘Het idee is dat dit platform uiteindelijk wordt losgekoppeld van de politiek, zoiets moet geen politieke kleur hebben. Maar het initiatief kwam voort uit frustratie over het feit dat Hengelo wel veel energie steekt in allerlei grote projecten, maar dat kleine, duurzame initiatieven worden verwaarloosd.’
Als gemeenteraadslid neemt Ten Barge de taak op zich om initiatieven die bij het platform binnenkomen mee te nemen naar de gemeenteraad en daar aandacht voor te vragen. In het verlengde van het meldpunt is nu een stichting in oprichting, de Stichting Groener Hengelo, die de initiatieven vanuit de bevolking kan bundelen en ondersteunen en, niet onbelangrijk, subsidies kan aanvragen voor kansrijke groene initiatieven.
Via het internetplatform www.groenerhengelo.nl zijn er inmiddels al een flink aantal suggesties en initiatieven binnengekomen. Ten Barge en zijn medestanders zien het als hun taak de barrières, waar dergelijke ideeën vaak op vastlopen, te helpen slechten. ‘Veel van die burgerinitiatieven stranden op regelgeving. Onze taak is het, om mee te denken, ons politieke en bestuurlijke netwerk in te zetten om toch mogelijkheden te creëren en de plannen vlot te trekken. Een goed voorbeeld is het wijkcentrum, waar een plan wordt opgezet om het gebouw volledig te vergroenen: groen dak, zonnepanelen en zo voort.’
‘Daarnaast zijn er diverse initiatieven rond bijen en groenstroken. Inwoners van Hengelo willen dat het bermbeleid wordt aangepast ten behoeve van meer biodiversiteit en versterken van de ecologische zones. Wat wij, als platform in dat kader doen is, naast meedenken en helpen, ook aandacht vragen in de media, zodat groener Hengelo duidelijker op de kaart komt te staan.’
‘Dat op de kaart zetten lukt pas als je door gesprekken met de inwoners helpt draagvlak te creëren. En door open te staan voor de ideeën waar de inwoners mee komen, help je het draagvlak te versterken. Geen lokale politicus zal het in zijn hoofd halen gesprekken met inwoners over ‘groen’ af te wijzen.’
‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onderschat – zowel door de inwoners als door ‘de politiek’. Daarom willen we, als platform, de wijken in gaan om voorlichting te geven over de projecten waar we mee bezig zijn.’
‘Een goede bron van inspiratie in dit verband is De Groene Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuwsbrief zijn de verhalen over initiatieven in andere steden. Ik zie het als een inspiratieplatform en als een bron voor cijfers, die ook ons kunnen helpen ons betoog te ondersteunen en dat heb je tegenwoordig hard nodig. Je moet kunnen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bijdraagt aan een betere, gezondere, welvarender stad en zo zelfs geld kan opleveren, in plaats van kosten!’

De Tuin en Landschap Experience bestaat uit zeven verschillende belevingsruimten, waar alles draait om het ‘Circus van de klimaatverandering’. De laatste ruimte – Back to reality – is bedoeld om de boodschap te laten beklijven en bezoekers weer met beide benen op de grond te brengen.

Volgens tuinontwerper Angela Warmerdam is het een behoorlijk overgang; van de virtuele wereld van de Tuin en Landschap Experience naar de beursvloer van Plantarium. De themaruimte ‘Back to reality’ is bedoeld om deze overgang geleidelijker te laten verlopen, vertelt Warmerdam, die deze ruimte onder haar hoede nam. ,,Ook willen we het besef laten ‘landen’ dat we samen – dus zowel groene vakmensen als consumenten – voor onze wereld moeten zorgen en moeten omgaan met de effecten van de klimaatverandering. Daarom is hier met planten een groene ruimte gecreëerd, die uitnodigt tot reflecteren.”
Selfietroon van de klimaatkoning
Blikvanger in deze bosachtige, groene ruimte is de ‘Selfietroon van de klimaatkoning’. Bezoekers kunnen plaatsnemen op deze troon en met een selfiestick een foto nemen, om zichzelf zo vast te leggen als klimaatkoning. De selfies worden opgehangen in het bos. ,,Met deze troon willen we laten zien dat iedereen klimaatkoning kan zijn en een steentje kan bijdragen. Hiermee verwijzen we onder meer naar het jeugdboek ‘Koning van Kantoren’ van Jan Terlouw”, vertelt Warmerdam. ,,En natuurlijk zijn de selfies ook een manier om de boodschap wereldkundig te maken dat we aan de slag moeten met klimaatverandering en groene keuzes moeten maken.”
Eyecatcher
Het kabinet ‘Back to reality’ wordt ingericht met hulp van Logistiek Centrum Boskoop. ,,Wij maken onder meer de klimaattroon”, vertelt Jeffrey Houtman van Logistiek Centrum Boskoop. ,,We plaatsen de troon op een verhoging van boxpallets. Deze wordt bekleed met groen – bijvoorbeeld vaste planten -, zodat bezoekers omhoog moeten lopen om plaats te nemen op de troon. We maken er een echte eyecatcher van! De groene aankleding wordt overigens verzorgd door de beursorganisatie in samenwerking met een aantal kwekers en hoveniers.”
Houtman vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de Tuin en Landschap Experience, omdat hij zelf één van de huurders is in het Plantariumgebouw. ,,Klimaatverandering is een belangrijk thema, ook voor ons. Daarnaast denken wij graag mee met de beursorganisatie, we vinden het prettig om samen iets te creëren en langdurige relaties op te bouwen. Ook dat is duurzaamheid.”
Tuin en Landschap Experience
De ‘Tuin en Landschap Experience’ is te bezoeken tijdens Plantarium, dat van 24 t/m 27 augustus plaatsvindt in Boskoop. De attractie omvat een verzameling van zeven belevingsruimten rond het thema Klimaatbestendige ruimte.

Bron:

Het Rozenfestival in Lottum was dit jaar een groot succes, meldt de organisatie. Maar liefst 50.000 mensen vergaapten zich gedurende vier dagen aan het getoonde bloemwerk.

Vooral op zaterdag was het enorm druk in het dorp. Het thema Rozen uit de Kunst trok dit jaar opvallend veel gezelschappen die per bus naar het festival reisden. In totaal deden 150 bussen uit binnen en buitenland Lottum aan.

Met het bezoekersaantal van 50.000 ziet het festival zijn doelstelling ingevuld. Het is voor de komende jaren niet het idee verder te groeien in bezoek, maar wel om nog betere kwaliteit te tonen. Volgens de organisatie van het evenement in Lottum zijn daar de eerste stappen al voor gezet. Acht nieuwe arrangeurs, technische innovaties en een jonger bestuur gaan daar zorg voor dragen.
Bron: deboomkwekerij.nl

Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat samen met woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein.
Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat (Arnhem) samen met winkeliers, woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein. Met de plaatsing van plantenbakken en gevelgroen is het aanzicht verbeterd en zijn er maatregelen genomen die zorgen voor minder opwarming op warme dagen.
Initiatief van de bewonerscommissie
De vergroening van het plein is een initiatief van de bewonerscommissie Velperpoortslangstraat. Zij heeft het initiatief genomen om het plein mooier te maken en te verkoelen door groen aan te brengen. Met financiële hulp van woningcorporatie Portaal en een bijdrage uit de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verminderen Hitteplekken’ zijn de plannen uitgevoerd. De gemeente zal zorgdragen voor het snoeien van het gevelgroen.
Feestelijke oplevering
Bij de feestelijke oplevering waren manager Volkshuisvesting Johan Noppe van Portaal en wethouder Ine van Burgsteden (Openbare ruimte) aanwezig. Mevrouw Van Burgsteden verrichtte de officiële oplevering door het gieten van water in één van de plantenbakken: “Het plein is erg opgeknapt door deze maatregelen en draagt zo bij aan een leefbare en klimaatbestendige stad. Ik ben erg blij dat de bewonerscommissie dit initiatief heeft genomen voor de eigen leefomgeving. Dat ondersteunen wij graag.”
Bron: arnhemsekoerier.nl
De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.  
Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat probleem oploopt, kan dus gebruikmaken van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0. Een netwerk van groene initiatieven waarin bewoners, bedrijven en scholen hun krachten hebben gebundeld. Door ervaringen uit te wisselen, wordt geprobeerd om nieuwe initiatieven te stimuleren.
Subsidie
Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel kan een bijdrage van maximaal 1.000 euro per groenproject worden verstrekt.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een inschrijfformulier kan worden gemaild naar info@duurzaamoldenzaal.nl. Bellen kan ook: 06-20204002.

De afgelopen jaren zijn er verschillende groene stedelijke initiatieven voor dagbesteding ontstaan voor thuiswonende mensen met dementie. Voorbeelden zijn stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor mensen met dementie in de buurt.
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en het RIVM willen graag meer weten over deze initiatieven. Hoe zien de initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluiten de initiatieven voldoende aan bij hun wensen en behoeften? Hoe zit het met de financiering ervan? Belangrijke vragen, met name omdat mantelzorgers dagbesteding als één van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor henzelf en hun naaste met dementie zien.
Daarom komen we graag in contact met groene initiatieven in de stad waar thuiswonende mensen met dementie gebruik van maken. Kent u groene initiatieven voor mensen met dementie? Dan ontvangen we graag de naam van het initiatief en de contactpersoon met e-mail adres.
U kunt dit tot 15 september 2016 doorgeven aan Jan Hassink- Wageningen-UR: Jan.hassink@wur.nl  telefoonnummer: 0317 480576
bron: alzheimer-nederland.nl

Inzameling taxussnoeisel helpt groene sector beter te profileren
Sjerp Bouma, eigenaar en creatief vormgever van Outlook en Apola Groenprojecten is sinds 2012 bestuurslid van de groene ondernemersvereniging VHG. Hij was en is nog steeds initiatiefnemer en motor achter de taxusactie ‘Snoeien voor Leven’. In het kader van die actie wordt ook dit jaar in de zomermaanden weer een grote hoeveelheid taxussnoeisel binnengehaald, waaruit baccatine wordt gewonnen, grondstof voor kankerbestrijdende geneesmiddelen. Maar de taxusactie is slechts één van de activiteiten waarmee de VHG het fenomeen ‘groen’ breed onze de aandacht brengt. Tijd voor een interview, in vragen en antwoorden.
 
U bent initiator van de taxusactie, wat gaf voor u de doorslag om deze actie op te zetten?
‘Het mooie van de taxussnoeisel actie is dat ze tweeledig is. Eerste doel is zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen, zodat het kan worden gebruikt als grondstof voor een medicijn tegen bepaalde vormen van kanker. Wat wij normaal weggooien als afval vormt de basisstof voor chemotherapie. Wij vonden het als vereniging, als VHG, belangrijk om daar wat mee te doen. Vorig jaar zijn we ermee aan de slag gegaan, dit jaar hebben we de actie verder uitgewerkt en eraan gewerkt om zoveel mogelijk hoveniers bij de actie te betrekken.
Door de inzamelactie maken we een koppeling, in de beeldvorming, tussen aan de ene kant ‘groen’ en het nut van groen en aan de andere kant de inzet van ons als sector, de hoveniers, om zich te profileren als maatschappelijk bewuste ondernemers. Maatschappelijk ondernemend bezig zijn, maar daarnaast ook de groene boodschap ondersteunen.
Dit jaar hebben wij ook gemeenten benaderd om te zien of zij wilden deelnemen aan de actie. Wij hebben geprobeerd kleinere hoveniers te clusteren. Zo is het voor hen logistiek gemakkelijker hun snoeisel in te zamelen en in te leveren. Samen kun je zoveel meer bereiken en door het dit jaar veel groter aan te pakken hopen we dat de uiteindelijke opbrengst ook groter is. ‘
 
Bent u tevreden over het aantal deelnemers dat momenteel zich inzet voor deze actie?
‘Natuurlijk zijn wij trots en tevreden met de hoveniers die op dit moment meedoen, maar het kan altijd beter. In beginsel kunnen alle kleine en grote hoveniers meedoen aan het inzamelen, maar zover zijn we nog niet. Volgend jaar willen we nog eerder aandacht creëren voor de actie door op netwerkbijeenkomsten ons verhaal te doen.
Wat hoveniers op dit moment nog tegenhoudt is dat zij bang zijn dat het veel extra werk is. Maar die angst is overdreven. Het enige wat zij hoeven te doen is het afval, dat zij normaal zouden afvoeren, opvangen en bewaren totdat het wordt opgehaald. Door onze partners van Vergroot de Hoop wordt het snoeisel opgehaald en verzameld in grote bakken. Je moet mensen even een zetje geven, ze goed informeren en overtuigen.’
 
Heeft u nog bijzondere acties ondernomen om mensen te betrekken bij dit initiatief?
‘Wij hebben in onze VHG-nieuwsbrief duidelijk gemaakt dat wij dit jaar weer zouden deelnemen. Ook hebben we onze netwerkbijeenkomsten daarvoor gebruikt. Nu is de opvolging, de follow-up essentieel. Laten zien dat deze actie succesvol is, dat succes uitdragen. Zo wordt het volgend jaar voor nog meer hoveniers een vanzelfsprekende keuze om ook mee te doen. Sommige van onze leden hebben het doel nog niet helder voor ogen. Die kunnen we overhalen door de succesverhalen van andere deelnemers uit te dragen. Dat kan ook, want de reacties van hoveniers die wel meedoen zijn ontzettend positief. Onze rol is het allemaal zo te organiseren dat de leden het taxussnoeisel alleen nog maar moeten inzamelen en inleveren.’
 
 Deze taxusinzameling laat een specifiek aspect zien van het belang van ‘groen’. Wat vindt u van de ‘Groene Stad’, als platform? Is een dergelijk platform, met het belang van ‘groen’ als boodschap,  nuttig voor groenvoorzieners?
‘Ik vind de ‘Groene Stad’ enorm belangrijk, als platform. ‘Groen’ is een hele tijd alleen maar gezien als decoratie, als een kostenpost. Maar je ziet overal dat het besef van de waarde van groen, de manieren waarop een Groene Stad bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, aan een leefbare stad, toeneemt. Maar je moet dat inzicht wel aan de man zien te brengen en ervoor zorgen dat het doorwerkt in het beleid van overheden en particulieren. Hoe beter je deze boodschap kunt verpakken en uitleggen, hoe duidelijker het wordt.
Als VHG zijn wij constant bezig om die groene boodschap te verspreiden. Een goede actie die het groene bewustzijn vergroot is een enorme aanwinst voor de inwoners van een stad en de groenvoorzieners zelf. Maar hoe krijg je zo’n boodschap over de bühne? Daarvoor is zo’n platform als de Groene Stad eigenlijk onmisbaar. Er worden succesvolle casussen getoond, wetenschappelijke onderzoeken worden gepubliceerd die argumenten aandragen voor de stelling dat groen essentieel is voor het welzijn van een stad. De Groene Stad verschaft ideeën en inspiratie voor plannen om onze steden groener te maken.
 
Heeft u  voorbeelden van dergelijke ideeën en van de mogelijke inzet van hoveniers, de VHG-leden?
‘Een enorme kans voor onze leden vind ik het feit dat wij als groenvoorzieners een oplossing kunnen bieden voor de wateroverlast in een stad. Dat is momenteel ontzettend actueel. Groen in een stad absorbeert heel veel van het regenwater waar veel steden tegenwoordig ontzettend veel last en schade van ondervinden. Wij zetten als vereniging sterk in op het weghalen van stenen en het daarvoor in de plaats aanleggen van groen.
Naast wateroverlast is ook hitte in veel steden een groot probleem en ook daartegen is vergroening een probaat middel en ook daar zetten wij op in. Nog een argument: het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die in een omgeving van asfalt en beton gedragsproblemen ontwikkelen, in een groene omgeving beter gaan functioneren en tot betere leerprestaties komen.
Het hoeven niet per se grote investeringen te zijn, maar door kleine aanpassingen in de omgeving kunnen al hele mooie dingen gerealiseerd worden. Een groenproject hoeft niet duur te zijn om al een enorme impact te hebben op het aanzien van de stad. Wij als VHG zien het als onze taak het belang daarvan aan alle verantwoordelijken duidelijk te maken.’
 

Als Chiel van Leeuwen (29) op zijn werk bij energie-startup Vandebron achter zijn computer zit, is er de hele dag de kakofonie van het Amsterdamse Rembrandtplein. De rinkelende trams. De lallende toeristen. De toeterende taxi’s. Rumoer. Altijd rumoer. Maar vandaag is het anders, zo bericht het AD. De noise canceling koptelefoon is wel mee, maar hangt het grootste deel van de tijd werkloos om zijn nek. Voor één dag heeft Van Leeuwen samen met drie collega’s de Amsterdamse binnenstad verruild voor een werkplek op Roggebotstaete: een ecologisch landgoed – meer dan honderd voetbalvelden vol groen – aan het Flevolandse Vossemeer.
Kantoorkaravaan
Amper twee jaar geleden bedacht de ondernemer met twee kompanen Kantoorkaravaan. Het concept was simpel. Wat nu als ze een stoet stijlvolle caravans begonnen die het hele jaar het land door zou trekken, van natuurgebied naar natuurgebied? Elke caravan vormt een mobiel kantoor, bestaande uit een aantal flexwerkplekken, simpel te reserveren via internet. Niet op het elektriciteitsnet aangesloten, maar toch van alle gemakken voorzien; dankzij een stel zonnepanelen op het dak is er gewoon draadloos internet, kan de mobiele telefoon worden opgeladen en staat er zoals op elk kantoor een koffiezetautomaat te gorgelen.
Muf vergaderzaaktje
Het is zijn grote missie als ‘ecopreneur’: de moderne mens weer in verbinding brengen met de natuur. “Honderdduizenden jaren hebben we als mensen middenin de wildernis geleefd”, doceert Van de Beek. “Pas de laatste eeuwen is dat veranderd. Maar ik geloof oprecht dat we diep vanbinnen nog allemaal de behoefte voelen in de natuur te zijn. Soms is het een latent verlangen en moet het vuurtje een beetje worden aangewakkerd. Gelukkig kan dat. Dankzij de technieken van deze tijd kunnen we gewoon bereikbaar zijn voor de hele wereld, terwijl we middenin de natuur zitten. Het is de perfecte combinatie. Ik zie geen enkele reden meer waarom je liever in een muf vergaderzaaltje zou gaan werken.”
Stadstuinen
Het liefst zou hij met zijn karavaan dan ook halt houden in de mooiste natuurgebieden van Nederland. Maar hij snapt ook wel: hoe beter beschermd de wildernis is, hoe minder mogelijkheden om er neer te strijken. En dus is het zoeken naar alternatieven. Roggebotstaete. Het Amsterdamse bos. Een stel stadstuinen.
Samenwerkingsverbanden 
Maar waarom? Wat is de winst van zo’n werkdag in het groen? Een van de voordelen is volgens Van de Veen het gemak waarmee tussen de knotwilgen en paardenbloemen samenwerkingsverbanden ontstaan. “Kijk, Seats2Meet heeft natuurlijk met afstand de meeste boekingen. Maar ik zie dat er bij de locaties van Seats4Silence veel gemakkelijker contact wordt gemaakt tussen de aanwezigen. Op zo’n reguliere flexplek zit iedereen met de oogkleppen op naar zijn scherm te staren. In de natuur kijk je meer om je heen, staan je zintuigen open, en maak je makkelijker een praatje. Zo ontstaan vaak heel vruchtbare kruisbestuivingen.”en aan de rand van de hoofdstad. Een landgoed op de flanken van de Veluwe.
Creativiteit
En er zijn meer voordelen van werken in de natuur. Van de Veen: “In een werkproces gaat het nooit alleen maar om produceren. Er zijn ook momenten dat je werk is gebaat bij reflectie en creativiteit. Juist op die dagen zou je de natuur moeten opzoeken. In de buitenlucht worden er andere verbindingen gemaakt in je hoofd. Je komt op gedachten die je op je vaste werkplek nooit te binnen waren geschoten. Talloze onderzoeken wezen al uit dat je creativiteit, concentratie en productiviteit worden bevorderd door simpelweg in de natuur te zijn.” Van de Beek: “Ook Einstein en Nietzsche zweerden bij hun dagelijkse natuurwandelingen.”
Bron: de ondernemer.nl, Foto: Jaap Schuurman