Sjerp Bouma (VHG): Groene Stad, onmisbaar platform

Inzameling taxussnoeisel helpt groene sector beter te profileren
Sjerp Bouma, eigenaar en creatief vormgever van Outlook en Apola Groenprojecten is sinds 2012 bestuurslid van de groene ondernemersvereniging VHG. Hij was en is nog steeds initiatiefnemer en motor achter de taxusactie ‘Snoeien voor Leven’. In het kader van die actie wordt ook dit jaar in de zomermaanden weer een grote hoeveelheid taxussnoeisel binnengehaald, waaruit baccatine wordt gewonnen, grondstof voor kankerbestrijdende geneesmiddelen. Maar de taxusactie is slechts één van de activiteiten waarmee de VHG het fenomeen ‘groen’ breed onze de aandacht brengt. Tijd voor een interview, in vragen en antwoorden.
 
U bent initiator van de taxusactie, wat gaf voor u de doorslag om deze actie op te zetten?
‘Het mooie van de taxussnoeisel actie is dat ze tweeledig is. Eerste doel is zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen, zodat het kan worden gebruikt als grondstof voor een medicijn tegen bepaalde vormen van kanker. Wat wij normaal weggooien als afval vormt de basisstof voor chemotherapie. Wij vonden het als vereniging, als VHG, belangrijk om daar wat mee te doen. Vorig jaar zijn we ermee aan de slag gegaan, dit jaar hebben we de actie verder uitgewerkt en eraan gewerkt om zoveel mogelijk hoveniers bij de actie te betrekken.
Door de inzamelactie maken we een koppeling, in de beeldvorming, tussen aan de ene kant ‘groen’ en het nut van groen en aan de andere kant de inzet van ons als sector, de hoveniers, om zich te profileren als maatschappelijk bewuste ondernemers. Maatschappelijk ondernemend bezig zijn, maar daarnaast ook de groene boodschap ondersteunen.
Dit jaar hebben wij ook gemeenten benaderd om te zien of zij wilden deelnemen aan de actie. Wij hebben geprobeerd kleinere hoveniers te clusteren. Zo is het voor hen logistiek gemakkelijker hun snoeisel in te zamelen en in te leveren. Samen kun je zoveel meer bereiken en door het dit jaar veel groter aan te pakken hopen we dat de uiteindelijke opbrengst ook groter is. ‘
 
Bent u tevreden over het aantal deelnemers dat momenteel zich inzet voor deze actie?
‘Natuurlijk zijn wij trots en tevreden met de hoveniers die op dit moment meedoen, maar het kan altijd beter. In beginsel kunnen alle kleine en grote hoveniers meedoen aan het inzamelen, maar zover zijn we nog niet. Volgend jaar willen we nog eerder aandacht creëren voor de actie door op netwerkbijeenkomsten ons verhaal te doen.
Wat hoveniers op dit moment nog tegenhoudt is dat zij bang zijn dat het veel extra werk is. Maar die angst is overdreven. Het enige wat zij hoeven te doen is het afval, dat zij normaal zouden afvoeren, opvangen en bewaren totdat het wordt opgehaald. Door onze partners van Vergroot de Hoop wordt het snoeisel opgehaald en verzameld in grote bakken. Je moet mensen even een zetje geven, ze goed informeren en overtuigen.’
 
Heeft u nog bijzondere acties ondernomen om mensen te betrekken bij dit initiatief?
‘Wij hebben in onze VHG-nieuwsbrief duidelijk gemaakt dat wij dit jaar weer zouden deelnemen. Ook hebben we onze netwerkbijeenkomsten daarvoor gebruikt. Nu is de opvolging, de follow-up essentieel. Laten zien dat deze actie succesvol is, dat succes uitdragen. Zo wordt het volgend jaar voor nog meer hoveniers een vanzelfsprekende keuze om ook mee te doen. Sommige van onze leden hebben het doel nog niet helder voor ogen. Die kunnen we overhalen door de succesverhalen van andere deelnemers uit te dragen. Dat kan ook, want de reacties van hoveniers die wel meedoen zijn ontzettend positief. Onze rol is het allemaal zo te organiseren dat de leden het taxussnoeisel alleen nog maar moeten inzamelen en inleveren.’
 
 Deze taxusinzameling laat een specifiek aspect zien van het belang van ‘groen’. Wat vindt u van de ‘Groene Stad’, als platform? Is een dergelijk platform, met het belang van ‘groen’ als boodschap,  nuttig voor groenvoorzieners?
‘Ik vind de ‘Groene Stad’ enorm belangrijk, als platform. ‘Groen’ is een hele tijd alleen maar gezien als decoratie, als een kostenpost. Maar je ziet overal dat het besef van de waarde van groen, de manieren waarop een Groene Stad bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, aan een leefbare stad, toeneemt. Maar je moet dat inzicht wel aan de man zien te brengen en ervoor zorgen dat het doorwerkt in het beleid van overheden en particulieren. Hoe beter je deze boodschap kunt verpakken en uitleggen, hoe duidelijker het wordt.
Als VHG zijn wij constant bezig om die groene boodschap te verspreiden. Een goede actie die het groene bewustzijn vergroot is een enorme aanwinst voor de inwoners van een stad en de groenvoorzieners zelf. Maar hoe krijg je zo’n boodschap over de bühne? Daarvoor is zo’n platform als de Groene Stad eigenlijk onmisbaar. Er worden succesvolle casussen getoond, wetenschappelijke onderzoeken worden gepubliceerd die argumenten aandragen voor de stelling dat groen essentieel is voor het welzijn van een stad. De Groene Stad verschaft ideeën en inspiratie voor plannen om onze steden groener te maken.
 
Heeft u  voorbeelden van dergelijke ideeën en van de mogelijke inzet van hoveniers, de VHG-leden?
‘Een enorme kans voor onze leden vind ik het feit dat wij als groenvoorzieners een oplossing kunnen bieden voor de wateroverlast in een stad. Dat is momenteel ontzettend actueel. Groen in een stad absorbeert heel veel van het regenwater waar veel steden tegenwoordig ontzettend veel last en schade van ondervinden. Wij zetten als vereniging sterk in op het weghalen van stenen en het daarvoor in de plaats aanleggen van groen.
Naast wateroverlast is ook hitte in veel steden een groot probleem en ook daartegen is vergroening een probaat middel en ook daar zetten wij op in. Nog een argument: het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die in een omgeving van asfalt en beton gedragsproblemen ontwikkelen, in een groene omgeving beter gaan functioneren en tot betere leerprestaties komen.
Het hoeven niet per se grote investeringen te zijn, maar door kleine aanpassingen in de omgeving kunnen al hele mooie dingen gerealiseerd worden. Een groenproject hoeft niet duur te zijn om al een enorme impact te hebben op het aanzien van de stad. Wij als VHG zien het als onze taak het belang daarvan aan alle verantwoordelijken duidelijk te maken.’