50.000 bezoe­kers aan Rozen­fes­ti­val

Het Rozen­fes­ti­val in Lot­tum was dit jaar een groot suc­ces, meldt de orga­ni­sa­tie. Maar liefst 50.000 men­sen ver­gaap­ten zich gedu­ren­de vier dagen aan het getoon­de bloem­werk.

Voor­al op zater­dag was het enorm druk in het dorp. Het the­ma Rozen uit de Kunst trok dit jaar opval­lend veel gezel­schap­pen die per bus naar het fes­ti­val reis­den. In totaal deden 150 bus­sen uit bin­nen en bui­ten­land Lot­tum aan.

Met het bezoe­kers­aan­tal van 50.000 ziet het fes­ti­val zijn doel­stel­ling inge­vuld. Het is voor de komen­de jaren niet het idee ver­der te groei­en in bezoek, maar wel om nog bete­re kwa­li­teit te tonen. Vol­gens de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment in Lot­tum zijn daar de eer­ste stap­pen al voor gezet. Acht nieu­we arran­geurs, tech­ni­sche inno­va­ties en een jon­ger bestuur gaan daar zorg voor dra­gen.
Bron: deboomkwekerij.nl