Nieuwe subsidieronde voor Oldenzaalse Groene Loper 2.0

De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.  
Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat probleem oploopt, kan dus gebruikmaken van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0. Een netwerk van groene initiatieven waarin bewoners, bedrijven en scholen hun krachten hebben gebundeld. Door ervaringen uit te wisselen, wordt geprobeerd om nieuwe initiatieven te stimuleren.
Subsidie
Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel kan een bijdrage van maximaal 1.000 euro per groenproject worden verstrekt.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een inschrijfformulier kan worden gemaild naar info@duurzaamoldenzaal.nl. Bellen kan ook: 06-20204002.