Berichten

Wie helpt er mee schooltuinen vergroenen?
Net als vorig jaar worden er dit jaar weer vierkante meter tuinen aangelegd op schoolpleinen bij basisscholen. Branchevereniging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Vivara en IVN aan om zo kinderen te betrekken bij groen en natuur en zelf tuinieren te stimuleren. Inmiddels hebben zich 10 scholen aangemeld voor deze actie. VHG is op zoek naar hoveniersbedrijven die mee willen werken en zo’n vierkante meter tuin willen helpen aanleggen.
Het gaat om scholen in: IJsselstein, Hoorn, Amersfoort, Almere, Delft, Wierden, Empel, Vlierden, Vleuten en Asten. De tuintjes worden aangelegd in week 38, dan zal er ook een officieel persmoment zijn in Amersfoort. Alle deelnemende scholen en hoveniersbedrijven ontvangen een gratis exemplaar van de Handleiding Groene Schoolpleinen.
Wilt u een vierkante meter tuin aanleggen bij een basisschool? Stuur uw aanmelding naar projectleider Jacco Wisman via wisman@bi-groep.nl.
Groen dichterbij
De scholen krijgen de tuintjes aangeboden in het kader van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek die in juni plaatsvond. Branchevereniging VHG ondersteunt de actie omdat groen van belang is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Het wil het groen daarom dichter bij de mensen – in dit geval kinderen – brengen

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu heeft op dinsdag 15 december belangstellend kennis genomen van de resultaten van Future Green City. Dat deed zij tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van de Ruimte, waar Stadswerk en Branchevereniging VHG samen de oogst van het driedaagse event presenteerden. 
Tijdens het Future Green City event, dat van 24 tot en met 26 november plaatsvond, was een illustrator aanwezig die dagelijks een getekend verslag met kreten en illustraties maakte. Op grote panelen is onder andere in beeld gebracht: ‘de stad van de toekomst vraagt om lef’, ‘delen is het nieuwe hebben’, ‘creatieve proeftuinen’ en ‘op tijd klaar zijn met de fysieke voorbereiding van ons land’. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van drie dagen inspireren over groen, innovatie, mensen en water in de stad van de toekomst. Bij een aantal kreten plakte zij stickers om hiermee aan te geven, dat hier wat haar betreft een mooi vervolg bij past.
Ruim 2000 bezoekers
Future Green City 2015, het vakevent voor de leefbare, toekomstbestendige stad is georganiseerd op initiatief van Stadswerk en Branchevereniging VHG in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. In totaal ontving het 2.175 bezoekers. Dat was meer dan verwacht. Het event met ruim honderd exposanten en meer dan vijftig sprekers is gehouden in het kader van het Jaar van de Ruimte. Innovatie, groen en duurzaamheid vormden de rode draad op Future Green City; van bouwkundige, infrastructurele, energiebesparende, water- tot groene oplossingen. Er waren ook exposities, onder meer van Green Junkies, met planten die over extra luchtzuiverende eigenschappen beschikken.
Future Green City werd voornamelijk bezocht door vertegenwoordigers van gemeenten en andere overheden, architecten, adviseurs en vakmensen uit de groensector. De initiatiefnemers Vereniging Stadswerk Nederland, Branchevereniging VHG en 2XPO kijken terug op een geslaagd event.
 
Bron: VHG

De VHG-lidbedrijven die deze zomer hebben meegedaan aan de actie ‘Vergroot de Hoop’ hebben bijna 150 kubieke meter taxussnoeisel verzameld. Daarmee maken zij evenzovele chemokuren mogelijk voor kankerpatiënten. Bovendien doneert initiatiefnemer Stichting Vergroot de Hoop per ingezamelde kuub een bedrag aan een organisatie of instelling die werkt rond kankerpreventie, -behandeling of -bestrijding. Deze hoeveelheid taxus is goed voor een bedrag van ruim 7000 euro. De landelijke actie van Stichting Vergroot de Hoop was een groot succes. Branchevereniging VHG heeft ook voor volgend  jaar haar medewerking toegezegd.
Totaal is dit jaar ruim 256000 kilo taxussnoeisel ingezameld via 245 gemeenten die inzamelpunten openstelden. Dit snoeisel van de Taxus Baccata bevat een belangrijke grondstof (baccatine) voor het maken van geneesmiddelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt. De ingezamelde hoeveelheid is goed voor 2600 chemokuren. Vanwege het zachte weer kon tot medio september goed bruikbaar snoeisel worden ingeleverd. Daardoor kunnen nóg meer patiënten worden geholpen. “De opbrengst is meer dan het dubbele vergeleken met 2014, het jaar waarin we gestart zijn met dit initiatief”, vertelt Nirmala Ramdien van Stichting Vergroot de Hoop. “De media-aandacht die de actie heeft gekregen en het ambassadeurschap van tv-tuinman Rob Verlinden heeft daaraan zeker bijgedragen.”
Actie 2016
De lat voor 2016 ligt hoog, want dan wil de Stichting de opbrengst nog eens verdubbelen. “We nu al druk bezig om nog meer gemeenten aan te laten sluiten. En uiteraard zijn we erg blij dat we dan weer op de inzet van de hoveniers en groenvoorzieners kunnen rekenen”, aldus Ramdien. Branchevereniging VHG heeft het voornemen om tijdig een sterke campagne in te zetten, om meer leden bij de actie te betrekken. De lidbedrijven kunnen zich aanmelden voor snoeiwerk bij particulieren of op begraafplaatsen, zelf snoeisel doneren of fungeren als inzamelplaats voor snoeisel in hun gemeente “Zij laten daarmee zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn”, aldus VHG-voorzitter Rien van der Spek. “In plaats van het afval naar de vuilstort te brengen waar ze ervoor moeten betalen, krijgt het snoeisel nu een zeer nuttige toepassing. Bovendien kunnen de leden met het promoten van snoeiwerk in hun regio ook nieuwe klanten winnen.” De branchevereniging ondersteunt haar leden tijdens de actie met informatie en diverse promotiemiddelen.
 

Deze week vond voor het eerst Future Green City plaats, een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk. Tijdens dit driedaagse vakevent voor opdrachtgevers, financiers, beheerders, ontwerpers en uitvoerende bedrijven stond de leefbare, duurzame stad van de toekomst centraal. Dinsdag 24 november, de eerste beursdag, stond in het teken van groen en bood een afwisselend programma lezingen en officiële momenten, zoals de ondertekening van de Green Deal voor nieuwe stedelijke natuur en de aftrap van de campagne De Levende Tuin. Uiteraard was er ook alle gelegenheid om te netwerken en informatie op te doen bij de verschillende exposities en standhouders.
Vroege bezoekers konden dinsdag luisteren naar de inspirerende visie van Nico Wissink op een levende en duurzame buitenruimte en meemaken hoe PvdA-kamerlid Henk Leenders het event opende. Hij ging daarbij in op wat de politiek kan bijdragen aan meer groen in de stad. Zelf werkt hij aan initiatiefnota’s voor meer natuur in de stad, onder andere ook op daken en gevels. “Het groene leiderschap ligt niet bij de politiek, maar bij de partijen in de samenleving. De politiek kan wel bijdragen door ruimte te scheppen op het gebied van regelgeving en financiën. Ik zet me graag in voor een groene agenda voor de stad.”
Innovatie-awards
In de steden van de toekomst zijn innovaties van grote waarde. Tijdens Future Green City toonden diverse leveranciers hun oplossingen op het gebied van water, infra, beplanting en bouw. Tien bedrijven waren genomineerd voor de Future Green City Award, een aanmoedigingsprijs die speciaal voor dit event is ingesteld. HIP Groen uit Driebruggen won de eerste prijs met een nieuw type waterkantbeschoeiing. De tweede plaats was voor Hydrorock International en de derde plaats voor WeedControl. VHG-directeur Egbert Roozen reikte de prijzen uit. HIP Groen won met een duurzame en betaalbare waterkantbeschoeiing, het zogenoemde type Gouda, als alternatief voor een hardhouten versie. Het concept bestaat uit een combinatie van Europees naaldhout en gerecyclede kunststof HDPE.
Green Deal
Tijdens de lunch werd een Green Deal ondertekend voor nieuwe stedelijke natuur. Dat gebeurde in de modeltuin van De Levende Tuin die op de beurs was aangelegd. Branchevereniging VHG en NL Greenlabel zetten hun handtekening, samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vlinderstichting en Bureau Regelink Ecologie en Landschap.
De samenwerkende partners stellen zich tot doel minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares te ontwikkelen in stad en dorp. Dat is goed voor de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad. Bovendien biedt het kansen om meer kennis en ervaring op te doen met chemievrij onkruidbeheer, duurzaam inkopen en burgerparticipatie.
Presentaties
Het middagprogramma bood een keur aan boeiende presentaties. Zo vertelde landschapsarchitect Niek Roozen over de noodzaak van groen in de steden, onderbouwd met zijn ervaringen in China. “Groen is niet de enige oplossing voor de problemen waarmee steden kampen, maar er is geen oplossing denkbaar zónder groen”, zo vatte hij zijn boodschap samen. Dat vraagt volgens Roozen onder andere om bestuurders met lef en duidelijk beleid dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Onderzoeker Jolanda Maas verzorgde een duo-lezing met VHG-lid Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers over het belang van groen spelen voor kinderen. Maas gaf een toelichting op haar onderzoeken en Sofronas liet zien hoe hij in natuurlijk spelen vormgeeft in co-creatie met de gemeente Ridderkerk en een aantal basisscholen.
De Levende Tuin
In de middag en avond organiseerde Branchevereniging VHG een ledenbijeenkomst, met speciale aandacht voor De Levende Tuin. Zo gaven Egbert Roozen en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra – mede-oprichter NL Greenlabel – samen het startsein voor de consumentencampagne en verwelkomden zij een nieuwe partij die zich aansluit bij het Manifest van De Levende Tuin: de bomenstichting. Ook deze organisatie draagt het concept een warm hart toe en zal het verder uitdragen. Zo wordt het draagvlak onder de beweging steeds breder. De inspanningen hebben al geleid tot vele producten en gebieden met een duurzaamheidsrapport en gerichte scholing van leerlingen en volwassen hoveniers. Naast de voorlichtingscampagne voor professionals is er nu ook een consumentencampagne met een eigen logo, film, website (www.delevendetuin.nl) en Facebookpagina. Ook de hoveniers kunnen hiervan gebruik maken.
VHG-directeur Egbert Roozen kijkt tevreden terug op het evenement.”Het is de eerste keer dat we op deze manier gezamenlijk de groene verbindingen leggen. Daarmee hebben we groen op de agenda gezet als belangrijke factor aan het begin van de keten. Dat moeten we blijven doen, als branche en met de vele organisaties die het helpen ondersteunen.”

Sinds dinsdagavond mag de Bomenstichting zich één van de trotse ondertekenaars van het manifest ‘De Levende Tuin’ noemen. Tijdens vakevent Future Green City in Den Bosch werd dit nieuwe partnerschap met een handtekening van de voorzitter van de Bomenstichting, Leen van der Sar, beklonken. De ondertekening was tevens de aftrap van de campagne ‘De Levende Tuin’.
De Levende Tuin
De Levende Tuin is een initiatief van meerdere organisaties die in 2014 het manifest hebben ondertekend. Organisaties die de Bomenstichting voorgingen, zijn o.a. het Ministerie van Economische Zaken, Branchevereniging VHG, NL Greenlabel en Tuinbranche Nederland. Met het ondertekenen van het manifest scharen zij zich achter de filosofie van De Levende Tuin. Hierbij gaat het om het inzetten van de natuur in al zijn brede facetten in onze tuinen en andere buitenruimten. Daar kunnen bomen een goede bijdrage aan leveren. In een ‘Levende Tuin’ is dan ook louter plaats voor groene en levende materialen, opdat de natuur te zien, voelen, horen, ruiken én proeven is. De Levende Tuin biedt veel voordelen ten opzichte van de stenige tuin: een groene omgeving vangt fijnstof en CO2 op en houdt regenwater langer vast.
Voorzitter Van der Sar van de Bomenstichting toonde zich dinsdag enthousiast over de samenwerking: ‘Als Bomenstichting zijn wij zeer verheugd om onze naam te verbinden aan dit mooie initiatief om de wereld weer een stukje groener te maken. Ons idee ‘In iedere tuin een boom!’ past dan ook goed in de filosofie van De Levende Tuin.’
Bron: Bomenstichting

Op dinsdag 24 november, tijdens het vakevent Future Green City in ‘s-Hertogenbosch, is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur. Branchevereniging VHG en NL Greenlabel zetten hiervoor hun handtekening, samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vlinderstichting en Bureau Regelink Ecologie en Landschap.
De samenwerkende partners in deze Green Deal stellen zich tot doel minimaal 1.000  natuurvriendelijk beheerde hectares te ontwikkelen in stad en dorp. Dat is goed voor de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad. Bovendien biedt het kansen om meer kennis en ervaring op te doen met chemievrij onkruidbeheer, duurzaam inkopen en burgerparticipatie.
Groen dicht bij huis
De heer Roel Feringa, ondertekende de Green Deal namens het ministerie van Economische Zaken en merkte daarbij op dat dit de dertigste overeenkomst is op het gebied van natuur. “Het is goed dat deze deals vanuit de maatschappij ontstaan. Het is zó belangrijk dat we natuur in en om de verstedelijkte omgeving vormgeven. Voor veel mensen begint het besef van natuur immers dicht bij huis. De hovenier kan de mensen laten zien dat het kan, dat groen mooi is om van te genieten.”
Burgerparticipatie
Voor VHG-directeur Egbert Roozen onderstreept de Green Deal de waarde van groen en natuur in de stad. De branchevereniging zal het concept van De Levende Tuin inbrengen als basis voor verduurzaming. Ook biedt het project kansen om een visie op te stellen op burgerparticipatie bij de aanleg en het onderhoud van stedelijke natuur. Al eerder opperde VHG dat dit in de vorm van een groencoöperatie zou kunnen, waarin burgers, bedrijven en overheden samenwerken. “De kennis die we hiermee opdoen, zullen we aan onze achterban communiceren. Zo brengen we het vakmanschap van de groenprofessional naar een nog hoger plan”, aldus Roozen.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben al hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Nico Wissing van NL Greenlabel ziet volop kansen om in wijken en buurten duurzame en verantwoorde stedelijke natuur te brengen. “Met de juiste materialen en planten kun je een groene omgeving creëren die aantrekkelijk is voor jong en oud en die bijvoorbeeld ook zorgt voor verkoeling en waterberging.” Lodewijk Hoekstra o.a. bekend van Eigen Huis & Tuin, maar ook medefounder van NL Greenlabel, vult aan “het gaat erom dat we als mens de balans gaan vinden met de natuur en deze Green Deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.”
 
Bron: VHG

Ons deel van de wereld verstedelijkt in rap tempo. Nu al woont tweederde van de Nederlanders in een stedelijke omgeving, over vijftien jaar zal dat gelden voor ruim diekwart. Tegelijk onderkennen we steeds meer het belang van een groene omgeving, voor gezondheid, welbevinden, economie en leefomgeving. De VHG, beroepsorganisatie van groene ondernemers, vraagt aandacht voor een voor de hand liggende, maar nog onvoldoende benutte voorraad stedelijk groen: de tuin. Als we het oppervlak van alle ‘huistuinen’ in Nederland bij elkaar optellen krijgen we een gebied dat tien maal zo groot is als het Nationaal Park de Hoge Veluwe! We bedoelen maar…
Al dat groen en potentiële groen kan, meent de VHG, nog beter worden benut ten behoeve van ecologische doelstellingen zoals biodiversiteit, luchtzuivering, watermanagement, natuurlijke voeding en het vertrouwd maken van kinderen met de natuur. Dan hebben we het over een Levende Tuin – in tegenstelling tot de betegelde binnenplaatsjes waar luie tuineigenaren in afgelopen decennia nog wel eens hun toevlucht in hebben gezocht.
Om de eigen achterban, de hoveniers en tuinarchitecten, te inspireren bij hun werk heeft de VHG nu een 190 pagina’s tellend losbladig boekwerk uitgegeven onder de titel ‘De Levende Tuin’. Hoveniers en tuinarchitecten, maar ook andere professionals en liefhebbers, vinden er vele honderden tips en ideeën om de aan zijn of haar zorg toevertrouwde tuin (of binnenplaats…) tot leven te brengen. Downloaden kan hier.

De eerste editie van Future Green City start op dinsdag 24 november in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. Het driedaagse event staat volledig in het teken van een goede en duurzame stadsinrichting.
Future Green City heeft een uitgebreid programma van voordrachten om kennis te delen, netwerkbijeenkomsten en speeddates maar ook inspirerende exposities zoals de Expositie ‘Volkstuinen als Groene Motor’. Op het vakevent tonen ruim honderd producenten hun noviteiten voor een stad met toekomst.
Future Green City geeft met dagthema’s en toonaangevende sprekers elke dag een ander accent aan het evenement. Onder andere kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde en landschapsarchitect Niek Roozen spreken dinsdag 24 november over ‘Groen in de stad’. Op woensdag 25 november vertellen onder meer Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en woontoezicht), Jelle Reumer (Bureau Stadsnatuur Rotterdam) en economisch geograaf Gert-Jan Hospers over het thema ‘Stedelijke ontwikkeling’. Donderdag 26 november staat ‘Watermanagement’ centraal met sprekers als deltacommissaris Wim Kuijken en Hugo Gastkemper (directeur Stichting Rioned).
Praktisch
Future Green City 2015 is van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 november geopend van 10.00-17.00 uur in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. Toegang is gratis na voorregistratie via de site. Toegangsprijs aan kassa bedraagt € 25,- per dag. Kijk voor actuele informatie, programma updates en een overzicht van sprekers en exposanten op www.futuregreencity.nl.
Future Green City is een initiatief van de Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG en vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ruimte.

Een groene en duurzame stad is de toekomst!
Future Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en maakt deel uit van het programma in het kader van Het jaar van de Ruimte.
Het aantal inwoners van Nederland groeit jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de steden wonen. Maar ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering vormen uitdagingen voor het optimaal inrichten van de stad. De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerend en informatief vakevent. Hier komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad.
 
Totaal aanbod is de kracht
Future Green City 2015 biedt o.a. gemeenten, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, aannemers en groenprofessionals nieuwe visies en concrete oplossingen. De kracht van het concept is het totaalaanbod waarbij innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad vormen. Van openbaar groen tot groene daken en wanden. Van hergebruik regenwater tot energieneutrale stadsdelen. Van slimme infrasystemen tot stof- en geluidsreductie.
 
Sterke troeven
Op het vakevent zijn twee theaters met voordrachten waarin ook exposanten kunnen participeren. Er komen bijeenkomsten van de verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zodat de eerste bezoekers al verzekerd zijn. In de Future Green City 2015 Brochure vindt u meer over hun visie en die van het Jaar van de Ruimte, de brede ondersteuning door branches en het interessante aanbod. Meer over de voorbereiding met topsprekers en deelnemers zie Future Green City 2015 nieuwsbrief september
 
Roozen ging in zijn Landscape Show lezing op 23 september in op het feit dat groen niet langer kan worden beschouwd als decoratie. Ook wilde hij het publiek laten zien hoe hij groen hoger op de maatschappelijke agenda plaatst, wat zijn boodschap is en hoe hij initiatieven van verschillende overheidsniveaus verbindt.
Het bewustzijn groeit dat groen van belang is voor de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Het benadrukken van deze meerwaarde via lobby-activiteiten is heel belangrijk om de acceptatie te verhogen, meer groene oplossingen toe te passen en de samenwerking te ondersteunen tussen partijen die deze groene oplossingen creëren enerzijds en ervan profiteren anderzijds. Met het publiek wisselde Egbert ervaringen en ideeën uit over hoe het onderwerp verder gebracht kan worden en welke mogelijkheden zij zien om burgerinitiatieven te ontwikkelen tot meer groene oplossingen.
De Landscape Show is hét toonaangevende evenement in het Verenigd Koninkrijk voor de groene sector. Het evenement trekt tuinontwerpers, architecten, hoveniers, groenvoorzieners, facilitair managers en interieurontwerpers vanuit het hele lang en daarbuiten. Lees meer op http://www.landscapeshow.co.uk/