Berichten

GroenLinks wil Nijmegenaren die een groene tuin/dak hebben (of aanleggen) belonen met een lagere rioolheffing. Klimaatverandering zorgt er voor dat we steeds vaker met hoosbuien te maken krijgen. Het riool wordt op dat moment volop belast, met als gevolg vaak schade aan huizen en gemeentelijke eigendommen. GroenLinks wil samen met de gemeente en de bewoners hier iets aan doen. 

Hoe groener de tuinen en daken, hoe meer regenwater de grond inloopt en hoe minder het riool belast wordt. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Nu betalen woningeigenaren nog een vast bedrag, afhankelijk van hun woningwaarde. GroenLinks wil graag stimuleren dat bewoners hun tuin en dak vergroenen, om regenwater te bergen. Een lagere rioolheffing kan volgens ons een goede bijdrage leveren hieraan.”
Andere partijen in de gemeente waren ook enthousiast over het voorstel. Net als GroenLinks hadden de andere raadsfracties veel complimenten voor het rioleringsplan van wethouder Tiemens (energie en water) en Helmer (openbare ruimte). De komende jaren gaat Nijmegen energie winnen uit afvalwater en in veel wijken worden projecten uitgevoerd om water meer plaats te geven.
Bron: nijmegen.groenlinks.nl

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer heeft een initiatiefnotitie ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad om meer ruimte te geven aan groene wijkinitiatieven en de bestaande wijk-, moes-, sier- en speeltuinen te beschermen tegen afbraak. “Het enorme enthousiasme van talloze vrijwilligers en de bijzondere ontmoetingsplekken – groene pareltjes – die zij op zoveel plekken in Rotterdam creëerden, hebben ons geïnspireerd. Iedere wijk verdient zo’n prachtige groene oase!”, aldus De Boer.
Door de aantrekkende economie dreigen echter een hoop tuinen te verdwijnen. Braakliggende terreinen die omgetoverd zijn tot prachtige groene ontmoetingsplekken worden weer ordinaire bouwgrond. “Dit is daarom het moment voor de politiek om de waarde van deze wijktuinen in te zien. Laten we deze participatiepraktijk koesteren, waar nodig ondersteunen en er alles aan doen om in Rotterdam nog veel meer ruimte te geven aan deze groene wijkinitiatieven.”
Kiezen voor groen
Meer ruimte geven aan groene wijkinitiatieven zal soms betekenen dat een bouwproject niet door kan gaan. De Boer realiseert zich dat dit een rigoureuze maatregel is en het slechts in een enkel geval realistisch zal zijn: “Voor de meest versteende wijken moeten we deze optie echter niet bij voorbaat uitsluiten. Het is heel aantrekkelijk om ‘ja’ te zeggen tegen een ontwikkelaar en daar geld aan te verdienen. Kiezen voor groen en het behouden van een wijktuin heeft echter ook een bepaalde waarde.”
De ChristenUnie-SGP hoopt dat deze initiatiefnotitie aanzet tot een oprechte poging om de waarde en het belang van de Rotterdamse wijktuinen te kwantificeren zodat er een zuivere afweging kan plaatsvinden tussen bouwen of groen laten.
Meer ruimte voor initiatief
De initiatiefnotitie bevat ook diverse voorstellen om op nog veel meer plekken in Rotterdam groene wijkvoorzieningen te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld het in beheer geven van een stuk park aan wijkbewoners of het vergroenen van binnenterreinen van woningbouwcomplexen. De ChristenUnie-SGP wil dat het stadsbestuur een inventarisatie gaat maken van al die plekken waar wijkbewoners en maatschappelijke organisatie nieuwe groene wijkinitiatieven kunnen ontplooien. “Met één blik op de kaart moet duidelijk zijn waar bewoners direct aan de slag kunnen zonder eerst weken of maanden door een bureaucratische molen te moeten.”
De Boer hoopt hiermee ook bestaande wijktuinen te helpen: “Heel wat tuinen zullen tussen nu en vijf jaar verdwijnen door het verwachte bouwgeweld. Laten we daar niet op wachten maar juist voor al die tijdelijke groenlocaties een meer structurele en duurzame oplossing vinden. Zodat de energie en de investeringen van al die vrijwilligers niet verloren gaat.”
bron: cusgprotterdam.nl

Op 27 april 2016, Koningsdag, werd de nieuwe ‘Hollandse Tuin’ in het Lazienki Park in Warschau officieel geopend.
Eind 2014 kreeg bureau Niek Roozen van de Nederlandse Ambassade in Warschau de opdracht om de ‘Hollandse Tuin’ te ontwerpen bij de prachtig gerestaureerde Orangerie in het Lazienki Park in Warschau.
Het Lazienki Park in Warschau is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters met veel 18e- en 19e-eeuwse gebouwen waaronder de Koninklijke Baden, een Romeins geïnspireerd theater en een watertoren. De soms eeuwenoude tuinen in het park werden allemaal ontworpen rondom deze historische gebouwen.
Hollandse Tuin
‘Hollandse Tuin’ verwijst in deze niet alleen naar de broderietuinen uit de 17de-eeuwse tuinkunst, maar ook naar de Nederlandse koning Willem Alexander en koningin Maxima. Zij bezochten in 2014 tijdens hun allereerste staatsbezoek het park en de Orangerie. Daar ontstond het idee dat Nederland, mede bekend om zijn vakkennis op het gebied van ontwerp, de kwaliteit van beplanting en het uitgebreide sortiment, de tuin onder zijn hoede zou nemen.
Niek Roozen maakte een ontwerp volgens historische lijnen, maar met beplanting toegepast op hedendaagse manier.
Bron: cgconcept.be

Het Nederlandse ontwerpbureau karres+brands en het Deense architectenbureau Polyform hebben de Architectuurprijs Kopenhagen gekregen voor hun ontwerp van de museumtuin van het Statens Museum for Kunst in de categorie parken.
De Architectuurprijs Kopenhagen wordt ieder jaar toegekend aan nieuwe architectuur, renovaties, parken en stedelijke ruimten. In 2012 wonnen karres+brands en Polyform al eerder de architectuurprijs Kopenhagen voor hun ontwerp van het Center for Renhold, de transformatie van een voormalige parkeergarage in een huisvesting voor de gemeentelijke reinigingsdienst.
Museumtuin
De nieuwe tuin voor het Statens Museum for Kunst (SMK) verbindt het museum met het park Ostre Anlæg, dat is gelegen op de voormalige verdedigingswerken van Kopenhagen.
Op deze manier wordt het SMK op natuurlijke wijze ingebed in het park, waar het zich vroeger juist van afkeerde. De museumtuin vormt op zijn beurt het nieuwe entreegebied voor het SMK en het park. In de nieuwe museumtuin mengt het stadsleven zich met kunst, installaties en evenementen.
Het nieuwe plan biedt tegenwicht aan het massieve gebouw en maakt gebruik van het aanwezige hoogteverschil in het terrein. Het hart van de museumtuin is een ‘sokkel’, een 32 meter brede vijver die in lege toestand ook kan worden gebruikt voor kunstinstallaties en concerten. In de winter fungeert de vijver als ijsbaan.
Het oorspronkelijke openbare karakter is weer hersteld en de tuin heeft een uitgesproken groen karakter gekregen door de ruime grasvelden en de aanplant van inheemse boomsoorten.
In het gespecialiseerde tijdschrift Topos verscheen recent een uitgebreid artikel over de Museumtuin van het MSK.
Bron: cgconcept.be

Met 828 initiatieven* waarvan er de meeste ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rondom buurttuinen, samentuinen en stadslandbouw voorbij. De groei naar volwassenheid confronteert de tuinen met nieuwe uitdagingen. Gemeenten en subsidieverstrekkers vragen naar verdienmodellen om financieel onafhankelijk te
worden. Maar ook spelen communicatie en behoud van vrijwilligers een belangrijke rol in de professionalisering van de tuininitiatieven. Tijdens SUPERfood, een mini conferentie op 25 oktober en georganiseerd door NatuurSUPER en IVN, werd stilgestaan bij deze vragen.
De meeste buurttuinen en stadslandbouw initiatieven zijn de periode van kinderziektes voorbij. Buurten, gemeenten en andere instellingen kennen het belang en de noodzaak voor een buurttuin of stadslandbouw initiatief. Maar met de groei naar volwassenheid, komen andere vragen op. Als ondersteuner en adviseur voor buurttuinen heeft NatuurSUPER de afgelopen twee jaar veel gedaan om deze vragen helder te krijgen. In de aanloop naar de conferentie SUPERfood, werd er in de zomer van 2015 al een enquête gehouden onder 47 tuin initiatieven waarbij ‘geld’, ‘communicatie’ en ‘behoud van mensen’ werd aangegeven als uitdagingen.
Tijdens de conferentie SUPERfood werd een poging gedaan om een antwoord te geven aan de behoeften van de tuinen. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek tijdens de co-creatie sessies die geleid werden door experts uit de (stads) landbouw en onderwijs. Tijdens de avond werd inzicht gegeven in de posities en belangen van gemeenten. Ook was het voor veel tuinen de eerste keer dat ze met andere initiatieven in contact kwamen. Er werden veel ideeën uitgewisseld en praktische tips gegeven.
De belangrijkste punten:
• Besteed net zoveel aandacht aan de zakelijke kant als voor mensen en grond.
• Geduld hebben met je tuin, laat het seizoensgewijs groeien.
• Ben je bewust van je meerwaarde en toon dit.
• Geef je vrijwilligers de ruimte voor eigen initiatief.
Marije van der Park licht toe: “De SUPERfood avond was een waardevolle afsluiting van een dynamische periode voor de NatuurSUPER. Het was mooi te zien dat er zoveel behoefte was bij de tuinen om kennis en inzichten te delen. Het is van belang dat de tuinen zich op een of andere manier verenigen.” Ook roept Marije de gemeente ambtenaren op om het proces voor deze groene burgerinitiatieven te vereenvoudigen. De formulieren en loketten maken het voor de initiatieven niet gemakkelijk. “Iedereen heeft zijn eigen specialisme. Ga met elkaar om de tafel en bespreek de plannen! Zo ga je uit van de expertise van iedere belanghebbende en kom je makkelijker tot een resultaat!” Met het DoeHetZelf Stappenplan van NatuurSUPER kun je een op een eenvoudige manier door alle stappen van wens naar werkelijkheid komen. De afstemming met omgeving en deze in kaart brengen is daar een belangrijk onderdeel van.
NatuurSUPER bestaat zelf in 2016 vijf jaar. Een mooi moment om de balans op te maken. Ze zal de komende maanden gaan gebruiken om te reflecteren op hun bestaan en hoe ze de toekomst verder gaan invullen. In 2016 wordt er nog een onderzoek met IVN en de Universiteit van Wageningen afgerond waarbij de toekomst, kansen en mogelijkheden van buurtmoestuinen en stadslandbouw in kaart wordt gebracht. Het DoeHetZelf Stappenplan voor nieuwe tuin initiatieven is nog tot eind december 2015 te koop!

Sinds dinsdagavond mag de Bomenstichting zich één van de trotse ondertekenaars van het manifest ‘De Levende Tuin’ noemen. Tijdens vakevent Future Green City in Den Bosch werd dit nieuwe partnerschap met een handtekening van de voorzitter van de Bomenstichting, Leen van der Sar, beklonken. De ondertekening was tevens de aftrap van de campagne ‘De Levende Tuin’.
De Levende Tuin
De Levende Tuin is een initiatief van meerdere organisaties die in 2014 het manifest hebben ondertekend. Organisaties die de Bomenstichting voorgingen, zijn o.a. het Ministerie van Economische Zaken, Branchevereniging VHG, NL Greenlabel en Tuinbranche Nederland. Met het ondertekenen van het manifest scharen zij zich achter de filosofie van De Levende Tuin. Hierbij gaat het om het inzetten van de natuur in al zijn brede facetten in onze tuinen en andere buitenruimten. Daar kunnen bomen een goede bijdrage aan leveren. In een ‘Levende Tuin’ is dan ook louter plaats voor groene en levende materialen, opdat de natuur te zien, voelen, horen, ruiken én proeven is. De Levende Tuin biedt veel voordelen ten opzichte van de stenige tuin: een groene omgeving vangt fijnstof en CO2 op en houdt regenwater langer vast.
Voorzitter Van der Sar van de Bomenstichting toonde zich dinsdag enthousiast over de samenwerking: ‘Als Bomenstichting zijn wij zeer verheugd om onze naam te verbinden aan dit mooie initiatief om de wereld weer een stukje groener te maken. Ons idee ‘In iedere tuin een boom!’ past dan ook goed in de filosofie van De Levende Tuin.’
Bron: Bomenstichting

Ons deel van de wereld verstedelijkt in rap tempo. Nu al woont tweederde van de Nederlanders in een stedelijke omgeving, over vijftien jaar zal dat gelden voor ruim diekwart. Tegelijk onderkennen we steeds meer het belang van een groene omgeving, voor gezondheid, welbevinden, economie en leefomgeving. De VHG, beroepsorganisatie van groene ondernemers, vraagt aandacht voor een voor de hand liggende, maar nog onvoldoende benutte voorraad stedelijk groen: de tuin. Als we het oppervlak van alle ‘huistuinen’ in Nederland bij elkaar optellen krijgen we een gebied dat tien maal zo groot is als het Nationaal Park de Hoge Veluwe! We bedoelen maar…
Al dat groen en potentiële groen kan, meent de VHG, nog beter worden benut ten behoeve van ecologische doelstellingen zoals biodiversiteit, luchtzuivering, watermanagement, natuurlijke voeding en het vertrouwd maken van kinderen met de natuur. Dan hebben we het over een Levende Tuin – in tegenstelling tot de betegelde binnenplaatsjes waar luie tuineigenaren in afgelopen decennia nog wel eens hun toevlucht in hebben gezocht.
Om de eigen achterban, de hoveniers en tuinarchitecten, te inspireren bij hun werk heeft de VHG nu een 190 pagina’s tellend losbladig boekwerk uitgegeven onder de titel ‘De Levende Tuin’. Hoveniers en tuinarchitecten, maar ook andere professionals en liefhebbers, vinden er vele honderden tips en ideeën om de aan zijn of haar zorg toevertrouwde tuin (of binnenplaats…) tot leven te brengen. Downloaden kan hier.

Bij verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest is een besloten binnentuin ontworpen en aangelegd voor de psychogeriatrische afdeling. Bewoners met dementie kunnen er op een veilige en ontspannen manier in contact komen met de natuur. Bijzonder is de samenwerking met de naastgelegen basisschool.
De tuin is tot stand gekomen in opdracht van WWZ-Mariënstaete-Valent (WMV) en op initiatief van betrokken medewerkers en vrijwilligers van de zorginstelling. In het ontwerp van de ‘ZinTuin’ staat het prikkelen van de zintuigen centraal, wat een positief therapeutisch effect heeft op de bewoners van het centrum. Het ruiken wordt geprikkeld door geurende kruiden en planten op te nemen, zoals anijs, munt en lavendel. Ook het proeven wordt gestimuleerd: mensen kunnen plukken van de appels en bessen die er groeien. Heel belangrijk is natuurlijk ook het zien. Daarom is gekozen voor kleurige bloemen en planten, waarbij de seizoenen goed herkenbaar zijn. Bollen met gekleurde bloemen in de lente, fraaie bruin- en geeltinten in de winter.
Ook het gehoor wordt aangesproken. De struiken met bessen trekken vogels aan en er is een kleine volière met parkieten en kippen. Daarnaast is er een licht klaterend waterelement, dat voor een zekere dynamiek zorgt. Bij dit alles zijn de paden goed gemarkeerd. Ieder pad leidt terug naar het beginpunt, dus verdwalen is onmogelijk.
Bijzonder is de samenwerking met de Jenaplanschool naast Van Wijckerslooth. De pedagogische tuin van de school is met ‘stepping stones’ verbonden met de zorgtuin, zodat contacten makkelijk tot stand komen. Af en toe komen kinderen van de basisschool voor praktijklessen naar de tuin van Van Wijckerslooth, tot groot genoegen van de bewoners van het centrum.
 
Bron: Hoek Hoveniers

Nederland versteent. Steeds meer mensen bestraten hun tuinen: zij kiezen voor stenen, kiezels, beton en kunstgras in plaats van gras en planten. Die tuinen lijken wel parkeerplaatsen… GroenLinks Deventer vraagt Deventenaren om betegelde tuinen aan te pakken en steen te vervangen door groen en bloemen. In ieder geval 1 vierkante meter. GroenLinks Deventer zal binnenkort zelf het goede voorbeeld geven door een vierkante meter tuin te onttegelen en te vergroenen. De meest vertegelde tuin van Deventer neemt de fractie onder handen en mensen kunnen hun tegeltuin hiervoor aanmelden bij de fractie.

“Elke vierkante meter groen in plaats van grijs is winst voor mens en natuur.”

Versteende tuinen leiden tot:

– de overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien omdat het regenwater de grond niet kan intrekken;
– de opwarming van de stad; stenen houden de warmte lang vast terwijl groen verkoelt;
– afname van de stadsnatuur: vogels, zoogdieren (bijvoorbeeld egels) en insecten (bijvoorbeeld bijen en vlinders) hebben niets te zoeken in een betegelde tuin!.
GroenLinks Deventer wenst dat alle tuinen één ecologische verbindingszone vormen voor vogels en insecten en wil verstening tegengaan. De angst voor veel onderhoud is vaak niet terecht: je kan ook zelf met vrij simpele middelen, een fijne groene en bloeiende tuin aanleggen en onderhouden. Zelfs een vierkante meter draagt bij aan een beter stadsklimaat. GroenLinks roept de Deventenaren op om hun eigen tuin te vergroenen. Om het goede voorbeeld te geven zal de fractie binnenkort zelf aan de slag gaan met onttegelen en vergroenen. Wil je je eigen tuin onttegelen maar heb je weinig geld, natuurvrees of geen groene vingers? Stuur een foto en motivatie (voor 19 juni 2015) naar: fractie@gldeventer.nl. Zij kiezen de ergste vertegelde tuin uit en komen binnenkort langs om een stukje vergroening te brengen!
GL Deventer hekelt overigens ook de toenemende verschuttinging: op veel plaatsen hebben saaie houten schuttingen  de plaats ingenomen van natuurlijke heggen:

“Een schutting hoef je natuurlijk niet te snoeien zoals een heg maar is totaal oninteressant voor de natuur. Wat is er nu mooier dan een heg waarin vogels hun nestje kunnen maken en egels  om onderdoor kunnen kruipen? “

Gids Alien van Alst (Arnhem Binnenstebuiten) en fotograaf Jurjen Poeles (Jurjen Poeles fotografie) gingen samen op pad in Arnhem om de leukste en groenste plekjes vast te leggen. Hun reis door Arnhem gaat langs prachtige groene plekjes, veelal verborgen in de stad. “Oases van groen waar je een verkoelend plekje kunt zoeken tijdens zomerse dagen”, geven de initiatiefnemers.
De Spijkertuinen zijn meestal bij naam wel bekend onder de Arnhemmers, maar je moet ze wel weten te vinden. Ze zijn ontstaan op plekken waar vroegere bebouwing is afgebroken en waar de bewoners van het Spijkerkwartier zelf op het idee kwamen om daar tuinen aan te leggen. Ze worden door de mensen zelf onderhouden en zijn alle negen uniek, waaronder de Achtertuin. Deze tuin is te vinden in een zijstraatje van de Schoolstraat (tussen nr. 16 en 30) en kijkt prachtig uit over de 19e eeuwse, gekleurde geveltjes. Meer informatie en de verschillende locaties van de Spijkertuinen zijn hier te vinden
Verticale tuin
Een aanrader is de verticale tuin (vlakbij de Spoortuin). Deze tuin is te vinden in de Bloemstraat in de buurt Spoorhoek.
Klarendal
Vanaf daar kun je makkelijk onder de spoorbrug door richting Klarendal lopen langs de Hommelsestraat. Aan de rechterkant is een ijzeren hek wat je naar het Luthers Hofje leidt. “Een heel mooi en rustig plekje zo vlak aan de drukke weg. Het waren ooit 22 woninkjes gebouwd in opdracht van de Lutherse Kerk, tegenwoordig zijn sommige woningen samengetrokken voor meer leefruimte”.
Talloze stadstuinen
Er zijn natuurlijk nog talloze stadstuinen op te noemen:

  • de boerderij in Sint Marten, ook leuk voor de kinderen
  • de Baroktuin bij Park Angerenstein
  • de Steile Tuin in park Sonsbeek

“Pak gewoon eens lekker je fiets en ga op ontdekkingstocht. Je eigen stad is vaak mooier dan je denkt! Geniet ervan!”, aldus initiatiefnemer Alien van Alst.
 
Bron:
Arnhem Direct