“Wijktuinen zijn de nieuwe buurthuizen.”

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer heeft een initiatiefnotitie ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad om meer ruimte te geven aan groene wijkinitiatieven en de bestaande wijk-, moes-, sier- en speeltuinen te beschermen tegen afbraak. “Het enorme enthousiasme van talloze vrijwilligers en de bijzondere ontmoetingsplekken – groene pareltjes – die zij op zoveel plekken in Rotterdam creëerden, hebben ons geïnspireerd. Iedere wijk verdient zo’n prachtige groene oase!”, aldus De Boer.
Door de aantrekkende economie dreigen echter een hoop tuinen te verdwijnen. Braakliggende terreinen die omgetoverd zijn tot prachtige groene ontmoetingsplekken worden weer ordinaire bouwgrond. “Dit is daarom het moment voor de politiek om de waarde van deze wijktuinen in te zien. Laten we deze participatiepraktijk koesteren, waar nodig ondersteunen en er alles aan doen om in Rotterdam nog veel meer ruimte te geven aan deze groene wijkinitiatieven.”
Kiezen voor groen
Meer ruimte geven aan groene wijkinitiatieven zal soms betekenen dat een bouwproject niet door kan gaan. De Boer realiseert zich dat dit een rigoureuze maatregel is en het slechts in een enkel geval realistisch zal zijn: “Voor de meest versteende wijken moeten we deze optie echter niet bij voorbaat uitsluiten. Het is heel aantrekkelijk om ‘ja’ te zeggen tegen een ontwikkelaar en daar geld aan te verdienen. Kiezen voor groen en het behouden van een wijktuin heeft echter ook een bepaalde waarde.”
De ChristenUnie-SGP hoopt dat deze initiatiefnotitie aanzet tot een oprechte poging om de waarde en het belang van de Rotterdamse wijktuinen te kwantificeren zodat er een zuivere afweging kan plaatsvinden tussen bouwen of groen laten.
Meer ruimte voor initiatief
De initiatiefnotitie bevat ook diverse voorstellen om op nog veel meer plekken in Rotterdam groene wijkvoorzieningen te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld het in beheer geven van een stuk park aan wijkbewoners of het vergroenen van binnenterreinen van woningbouwcomplexen. De ChristenUnie-SGP wil dat het stadsbestuur een inventarisatie gaat maken van al die plekken waar wijkbewoners en maatschappelijke organisatie nieuwe groene wijkinitiatieven kunnen ontplooien. “Met één blik op de kaart moet duidelijk zijn waar bewoners direct aan de slag kunnen zonder eerst weken of maanden door een bureaucratische molen te moeten.”
De Boer hoopt hiermee ook bestaande wijktuinen te helpen: “Heel wat tuinen zullen tussen nu en vijf jaar verdwijnen door het verwachte bouwgeweld. Laten we daar niet op wachten maar juist voor al die tijdelijke groenlocaties een meer structurele en duurzame oplossing vinden. Zodat de energie en de investeringen van al die vrijwilligers niet verloren gaat.”
bron: cusgprotterdam.nl