Berichten

Een tuin gaat pas echt leven als er beestjes in rondscharrelen. Stadsmensen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als ongedierte dat moet worden bestreden, met soms desastreuze gevolgen. Maar gelukkig zien we steeds meer in dat enig dierlijk leven er toch echt bij hoort. Sterker nog: biodiversiteit – de verscheidenheid aan verschillende vormen van leven –  is tegenwoordig een hip thema. Voor alle duidelijkheid: niet elk dier is welkom in onze tuin. Maar hoe zorgen we ervoor dat welkome dierlijke gasten zoals egels (die trouwens onze gastvrijheid belonen door slakken te bestrijden), bijen, vlinders, vogels en allerlei andere dieren of insecten het in onze tuin naar hun zin hebben? Hoe gevarieerder de tuin, hoe beter het is voor insecten, vlinders en vogels. De basis voor een diervriendelijke tuin is dan ook goede beplanting. Met vaste planten in uw tuin is het echt mogelijk een tuin gastvrij in te richten voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren.
Bijen
Dat bloemen en bijen bij elkaar horen weet ieder kind. Maar het belang van de bijen vereist bijvoorbeeld dat ze in een tuin op verschillende momenten bloeiende planten kunnen vinden. Zo kunnen bijen doorlopend verschillende soorten stuifmeel verzamelen. Je kunt bijen een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder kunnen we onze tuin voor bijen aantrekkelijk maken door ze plekken te bieden om te nestelen. Verschillende soorten bijen nestelen op verschillende plekken nestelen. De een maakt een nest op de grond, de ander vindt dood hout, plantenstengels, slakkenhuizen of muizenholletjes. Ook bundels rietstengels, bamboe en houtblokken met gaten (bijenhotels) geven bijen een kans om te nestelen. Voor de bijen is het prettig als we voor de winter niet al te grondig de tuin opruimen, rommelhoekjes in stand laten en bijvoorbeeld plantenstengels laten staan. Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.
Vlinders
Vlinders zijn niet kieskeurig als het gaat om bloemen en planten. Als er maar genoeg staan, komen ze wel langs. Als verblijfplaats zoeken vlinders graag een beschut plekje op: schuren en zolders maar ook een hoop bladeren. Speciale vlinderkasten zijn vanzelfsprekend heel geschikt als gastenverblijf. Waar vlinders in elk geval op af komen is nectar. Die halen ze uit de bloemen van bijvoorbeeld de buddleja (de vlinderstruik), lavendel, hemelsleutel, herfstaster, koninginnekruid en enkelbloemige afrikaantjes. Intussen worstelen vlinders natuurlijk wel met hun vernielzuchtige  puberteit: maar weinig tuiniers zijn blij met rupsen. Maar zo lang we niet hoeven te spreken van een plaag, horen de rupsen er toch echt bij!
Vogels
Vogels zijn op zichzelf niet veeleisend. Veiligheid, beschutting tegen roofvogels en katten is van belang, naast uiteraard voedsel. Dat voedsel bestaat naast allerlei zaden, veelal uit diertjes, insecten bijvoorbeeld, die we naar onze tuin toe willen lokken. Zo werken we aan onze eigen biodiversiteit! Om meer en verschillende vogels in uw tuin te krijgen, is het belangrijk te kiezen voor levende materialen. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, zo behouden de vogels plekken om voedsel te vinden en te schuilen.
De Top 5 van biodiversiteit bevorderende planten, lokkers voor bijen en vlinders:

    1. Veronica longifolia – Lange ereprijs
    2. Aruncus dioicus – Geitenbaard
    3. Thymus serpyllum – Wilde tijm
    4. Stachys byzantina – Ezelsoor
    5. Verbena bonariensis – IJzerhard

in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit heeft onder andere te maken met de oprukkende verstedelijking, industrialisering en schaalvergroting in de landbouw. Toch biedt vooral de verstedelijking ook mogelijkheden. Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen. En bovendien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Het aanleggen van groen in de stad in combinatie met goed beheer en de juiste soortenkeuze van bomen, struiken en vaste planten is daarvoor essentieel. Deze brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers daartoe te informeren en inspireren. De brochure bevat achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en er staan handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeentes om biodiversiteit te bevorderen.
Klik hier om de brochure te bekijken.

Op 4 december vond in Slot Loevestein de finale en prijsuitreiking van de Groen en Doen prijsvraag plaats. De jury koos voor Federatie Broekpolder Vlaardingen en Tuin in de Stad uit Groningen, omdat die beide projecten een grote verbindende kracht tonen, zowel tussen mensen en organisaties als tussen natuurgebieden en de stad.

Daarnaast was bij Federatie Broekpolder Vlaardingen de bijdrage aan biodiversiteit een sterk punt en werd van Tuin in de Stad de ondernemende kracht geroemd, die volgens de jury de kans op een ook economisch duurzaam project versterkt.

Groen in de stad te ontwikkelen
Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Website Tuin in de Stad »

Website Federatie Broekpolder »

Bron:
Groen en Doen

De Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag is weer open. Van 14 tot en met 26 oktober 2012 zijn de herfstkleuren in de tuin bewonderen. De rode tinten van de Japanse esdoorns vormen een mooie combinatie met de groene mossen.

Ook de Japanse anemonen staan nu in bloei. De Japanse Tuin is van grote historische waarde. Het is de enige Japanse tuin in Nederland van rond 1910. Vanwege zijn kwetsbaarheid is de tuin jaarlijks een korte periode geopend voor het publiek. De Japanse Tuin is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie is het vinden op: www.denhaag.nl/japansetuin »

Een tegeltuin lijkt goedkoper en makkelijker te onderhouden dan een tuin met daarin veel groen. Maar uit onderzoek van het Haags Milieucentrum blijkt dit niet waar te zijn. Een tuin die deels bestraat is, met terrassen en paden, en verder is beplant met onderhoudsvriendelijke planten – juiste boom op de juiste plek – is goedkoper en vraagt minder verzorging.

Uit de berekeningen blijkt namelijk dat de totale kosten van een betegelde voortuin van 8 x 5 meter 950 euro bedragen, inclusief twee potten met beplanting. De totale bestrating bedraagt 40 m2. Van een vergelijkbare tuin die voor 12,5 m2 uit tegels bestaat en de rest uit beplanting zijn de totale kosten €659,50 euro.

Verschil
Het verschil in kosten zit hem met name in de bestrating. Bij een betegelde tuin zijn de kosten van betontegels of betonklinkers 800 euro, uitgaande van 40 m2. Wat het onderhoud betreft vraagt een betegelde tuin meer aandacht. De planten in pot dient men water te geven met warm weer en dienen daarnaast bemest te worden. Verder dient de beplanting vaker vervangen te worden. Ook het onderkruid verwijderen tussen de bestrating dient regelmatig uitgevoerd te worden. Deze werkzaamheden heb je niet bij een groene tuin waarvan de bodembedekkers volgroeid zijn.

Meer informatie over de berekeningen is hier te vinden »

 

Op vier locaties in IJsselmonde, deelgemeente van Rotterdam, liggen Educatieve Tuinen, beter bekend onder de naam schooltuinen. Op deze tuinen gaan schoolkinderen een seizoen lang aan de slag met een programma dat speciaal ontwikkeld is om directe natuurervaring op te doen.

Het verwerken van de zelf gekweekte producten is een onderdeel van het programma. Ook is er een groepstuin waar de kinderen aan het begin van het seizoen afspreken wat zij hiermee gaan doen. Op deze manier ervaren de kinderen intensief de relatie tussen ons voedsel en waar het vandaan komt. Zo kan het zijn dat er een tuin komt voor bijvoorbeeld groentesoep of een pizza. De kinderen zijn buiten op de tuinen bezig, waar zij meer beleven en ontdekken. Buiten leren van de natuur; daar kan geen binnenles tegenop.

50-plussers
Op de Educatieve Tuin aan de Scottstraat en de Pietersdijk is er ook ruimte voor 50-plussers. Zij kunnen tegen een geringe vergoeding tuinieren. Daarnaast worden er publieksactiviteiten georganiseerd.

Bron:
Gemeente Rotterdam

 

Op themaveld Green Engine is tijdens de Floriade de Duurzame Tuin van NL Label te bezoeken. Afgelopen vrijdag tekenden de gerenommeerde tuinarchitecten van NL Label,  Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, het deelnamecontract met de Floriade organisatie.

De ambitie van de tuin die NL Label gaat realiseren op de Floriade is om Nederland te laten zien hoe je duurzame tuinen kunt vormgeven en inrichten. De  tuin van 1.000 m2 is een weerspiegeling van het dagelijks leven en omvat de 4 thema’s wonen, werken, privé en ‘cityfarming’.

Product en toepassing
Voor elk van de 4 thema’s  zijn tal van nieuwe producten en toepassingen bedacht. In Wonen komt bijvoorbeeld een carport met een dak van solarpanelen te staan dat dient als oplaadpunt voer een elektrische auto. Bij het thema Cityfarming staat een groot eetbaar tuinhuis met zonnepanelen, groentes en kruiden op het dak en er is een presentatie over NL label. Voor het segment Werken is onder meer een buitenkantoor bedacht met zonnecollectoren en er is een alternatieve manier van regenwateropvang en –zuivering te zien.

Duurzame beplantingsmogelijkheden
In de tuin worden ook tal van duurzame beplantingsmogelijkheden getoond en er wordt een paviljoen gerealiseerd waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de toegepaste materialen.
Met de inzending op het Floriadepark wil NL Label kennis ontsluiten over duurzame materialen aan zowel de consument als de vakman. Dit gebeurt door het verhaal achter het product te vertellen in de vorm van een productpaspoort. In één oogopslag wordt dan helder in welke mate een product recyclebaar is, waar het vandaan komt en bijvoorbeeld hoe lang het meegaat. Zo wil NL Label innovatie op gang brengen bij leveranciers en producenten én een bewustzijn creëren bij de consument.

Label
NL Label wil een gids zijn waarmee tuinproducten worden bekeken op de mate waarin ze duurzaam zijn en bijdragen aan milieu en natuurvriendelijkheid. Het label maakt deel uit van een grotere beweging die Wissing en Hoekstra in gang willen zetten met het boek dat binnenkort uitkomt genaamd “Sparren voor een duurzaam leven”.

Nico Wissing heeft meer dan 25 jaar ervaring in tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en wordt gezien als visionair in het groen. Ook Lodewijk Hoekstra heeft jarenlange ervaring in de groensector en is met name bekend geworden als televisietuinman in tv-programma’s als Eigen Huis en Tuin en Koffietijd.

Een zee van groen van 100m2 –  zo’n 15 meter hoog – hangt sinds begin mei verticaal aan een muur in de Van Diemenstraat in het Amsterdamse Westerpark. De verticale tuin is begin mei opgebouwd en bestaat uit 320 wandtegels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 verschillende soorten planten verwerkt.

De Van Diemenstraat is een drukke verkeersader in Amsterdam. Met de verticale tuin wil Woningstichting Eigen Haard bijdragen aan het vergroenen van bestaande gebouwen. Zowel de bewoners als het milieu profiteren hiervan. De planten zetten koolstofdioxide om in zuurstof en houden schadelijk fijn stof vast. Daarnaast werkt de groene gevel isolerend en verlaagd het de omgevingstemperatuur in de stad. Eigen Haard wil zo de kwaliteit van de leefomgeving èn de luchtkwaliteit verbeteren.

 

 

 

 

Ontwerp tuin
Het ontwerp voor de verticale tuin is door kunstenares C.A. Wertheim gemaakt. Lange tijd hingen er reclameborden op de wand, waarvan de contouren nog zichtbaar waren. “Ik wilde een groene herinnering aan deze borden maken. Daarom heb ik op die plek het meest uitbundige en driedimensionale gedeelte van de verticale tuin gemaakt,” vertelt de kunstenares. De rest van de tuin bestaat uit vlakken met verschillende tinten groen. Deze staan voor een uitvergrote versie van de bakstenen waaruit de muur is opgebouwd.

Samenwerking
De hoogste verticale tuin van Amsterdam is tot stand gekomen door een samenwerking tussen woningstichting Eigen Haard, Sempergreen Vertical Systems uit Zeist, hovenier Eijkelboom uit Apeldoorn en kunstenares C.A. Wertheim.

De officiële oplevering volgt later dit jaar.

Bron:
Duurzaam Gebouwd

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De plek waar in 2012 begonnen wordt met de bouw van het nieuwe gedeelte van het Rotterdamse stadskantoor, gaat tot die tijd fungeren als een plein. De ontmoetingsplaats wordt opgesierd door een kunstwerk op de gevel van het overgebleven deel van het deels gesloopte gebouw. Omwonenden en ondernemers hebben het ontwerp voor deze aankleding gekozen: een verticale tuin die het seizoen weergeeft in de vorm van grote bloemkunstwerken die bevestigd zijn op de gevel.

Het idee komt van 2012 Architecten, dat werd gekozen uit vier ontwerpers.

In 2010 is een deel van het oude stadskantoor gesloopt. Het monumentale deel uit de jaren ’50 blijft behouden. Hierdoor is achter het stadhuis een nieuw plein in de binnenstad ontstaan. In overleg met bewoners en ondernemers is besloten het plein als verblijfsplek op te leveren met bestrating, groen en bankjes.

 

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Architectenweb

Met een tuin geef je letterlijk en figuurlijk een ongekende hoeveelheid kleur aan je leven. Het is een bijzondere en uitdagende plek waar de mogelijkheden, ongeacht de afmeting van de tuin, tot aan de hemel reiken. Wie er voor gaat, wacht een rijke beloning; een groene en bloeiende oase dichtbij huis waar het gonst van de vlinders, bijen en ander vliegvolk.

De website www.colour-your-life.nl geeft online uitgebreide informatie over de tuin en tuinplanten. Iedere maand wordt een nieuw sfeervol thema toegevoegd aan de site.  Voor iedere tuinbezitter of zelfs balkonbezitter is er volop inspiratie te vinden. Tot en met instructiefilmpjes over snoeien en planten.

Voor het vak
Voor de vakhandel is er een speciaal ingericht website gedeelte waar alle promotiematerialen staan om de thema’s op de winkelvloer in te richten.

Voor de pers is eveneens (na registratie) een uitgebreide informatie voorhanden.

 

Internationale campagne
Colour your life is een internationale campagne ter promotie van tuinplanten. Deze campagne is gestart in 2010 in tien Europese landen, en wordt in de landen Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk mede ondersteund door de EU. Per land is een aparte promotiekalender ingericht, met voor iedere maand een tuinplant of plantengroep in de promotie.  Voor een overzicht www.colour-your-life.eu »