Federatie Broekpolder Vlaardingen en Tuin in de Stad winnen beide Groen en Doen

Op 4 december vond in Slot Loevestein de finale en prijsuitreiking van de Groen en Doen prijsvraag plaats. De jury koos voor Federatie Broekpolder Vlaardingen en Tuin in de Stad uit Groningen, omdat die beide projecten een grote verbindende kracht tonen, zowel tussen mensen en organisaties als tussen natuurgebieden en de stad.

Daarnaast was bij Federatie Broekpolder Vlaardingen de bijdrage aan biodiversiteit een sterk punt en werd van Tuin in de Stad de ondernemende kracht geroemd, die volgens de jury de kans op een ook economisch duurzaam project versterkt.

Groen in de stad te ontwikkelen
Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Website Tuin in de Stad »

Website Federatie Broekpolder »

Bron:
Groen en Doen