Herf­st­o­pe­ning van Haag­se Japan­se Tuin

De Japan­se Tuin op land­goed Clin­gen­dael in Den Haag is weer open. Van 14 tot en met 26 okto­ber 2012 zijn de herfst­kleu­ren in de tuin bewon­de­ren. De rode tin­ten van de Japan­se esdoorns vor­men een mooie com­bi­na­tie met de groe­ne mos­sen.

Ook de Japan­se ane­mo­nen staan nu in bloei. De Japan­se Tuin is van gro­te his­to­ri­sche waar­de. Het is de eni­ge Japan­se tuin in Neder­land van rond 1910. Van­we­ge zijn kwets­baar­heid is de tuin jaar­lijks een kor­te peri­o­de geo­pend voor het publiek. De Japan­se Tuin is dage­lijks geo­pend van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer infor­ma­tie is het vin­den op: www.denhaag.nl/japansetuin »