Berichten

Tijdens het op 21 oktober gehouden symposium ‘Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen’  bij Helicon Opleidingen in Nijmegen werd de nieuwe brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ gepresenteerd. De brochure is geschreven door Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

De brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dichtbij huis kan worden gehaald. Daarnaast bevat de brochure achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en staan er handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeenten om biodiversiteit te bevorderen.

Uitstekend
Auteur Marco Hoffman overhandigde het boekje gisteren aan de voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging en de voorzitter van de Nijmeegse Bijenvereniging. Beide voorzitters waren zeer te spreken over de brochure, omdat volgens hen enerzijds goed is om de biodiversiteit in de stedelijke omgeving en buitengebied te stimuleren en anderzijds om het soortenrijkdom in stedelijke omgeving te verbreden. De soortentabellen zijn hiervoor een uitstekend middel.

Bestellen
De brochure kwam tot stand door samenwerking van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Plant Publicity Holland. De kosten van de brochure zijn € 3,00 per stuk (inclusief btw en verzendkosten). De brochure is op te vragen per mail bij Plant Publicity Holland met vermelding Biodiversiteit. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van adresgegevens.

Jaar van de biodiversiteit
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Imkervereniging Nijmegen, dat haar 100-jarige jubileum vierde, heeft daarom gekozen voor het thema bevorderen biodiversiteit met drachtplanten (en de honingbij als ambassadeur voor bevorderen biodiversiteit) als thema van haar jubileum symposium.

Tijdens het symposium werd door de imkervereniging de bijenboom (Tetradium daniellii) aangeboden aan wethouder Turgay Tankir (Openbare Ruimte & Wijken). De boom wordt geplant in het Goffertpark.

De variatie in sortiment en daarmee ook de hoeveelheid stuifmeel- en nectarleverende planten neemt af in het openbaar groen. Mede hierdoor holt de bijenstand achteruit. Met het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen wil de Imkervereniging Nijmegen en omstreken de drachtplantenproblematiek onder de aandacht brengen.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst het belang benadrukt van goede en voldoende drachtplanten voor zowel de particuliere tuin als park, plantsoen en buitengebied.

De Imkervereniging Nijmegen en omstreken nodigt u uit voor het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen. 2010 is het jaar van de Biodiversiteit. Redenen om aandacht te vragen voor de bestuivende insecten die zo’n belangrijke rol spelen in de biodiversiteit.

Denk hierbij aan de betekenis voor ons dagelijks voedsel, maar ook voor de zaden en vruchten voor vogels en andere diersoorten.

 

 

De toegang en een eenvoudige lunch worden u gratis aangeboden.
Opgave voor deelname aan de dag dient voor 14 oktober (zie deelnameformulier) binnen te zijn. Bij voorkeur via e-mail of per post, anders tel: 06-38697099 tussen 17.00-20.00 uur. 

Locatie
Het symposium vindt plaats op donderdag 21 oktober in Nijmegen van 10.30-16.30 uur, bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen, Energieweg 19.

Klik hier voor meer informatie » 
 
 

Op donderdagmiddag 14 oktober vindt in Arnhem de opening plaats van de verticale tuin aan de Bloemstraat. Na de opening vindt er een debat plaats dat als thema heeft: ‘Groene gevels en daken kunnen binnen vijf jaar een normaal onderdeel worden van gebouwen en de openbare ruimte’.

Voor dit debat zijn mensen uit drie disciplines (beleidsmakers, opdrachtgever en ontwikkelaars en wetenschapper) gevraagd om elk vanuit hun perceptie iets te vertellen over nut en noodzaak van groene gevels.

Deze middag is bedoeld voor ambtenaren, ontwerpers en marktpartijen met als doel inzichten te verschaffen en te delen.

De mijlpaal van het gerealiseerde project in Arnhem moet er uiteindelijk toe leiden dat ook andere opdrachtgevers met groene gevel ambities niet alleen overtuigd raken van de mogelijkheden, maar ook weloverwogen te werk gaan.

 

 

Klik hier voor meer informatie »

Meer dan 150 tuineigenaren hebben zich ingeschreven voor een bezoek van de jury van de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam. De winnaar van de wedstrijd krijgt een milieuvriendelijkstetuinen bokaal en een groen weekeindje weg.

In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. Dit is niet goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten en het water kan de grond niet meer in waardoor er problemen ontstaan met de afwatering in de hele stad.

Urban Heat Island-effect
Naast problemen met de waterhuishouding speelt ook warmte steden parten. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Steen neemt veel hitte op. Bebouwing creëert bovendien een beschutte omgeving waardoor het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat het zogenaamde Urban Heat Island-effect.

 


Meer milieuvriendelijke tuinen
Wat het Rotterdams Milieucentrum betreft mogen er dus veel meer groene en milieuvriendelijke tuinen komen in Rotterdam. De wedstrijd milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam is een aanmoediging voor de bewoners die hun voor- en/of achtertuin, volks- of binnentuin nu al groen en milieuvriendelijk hebben ingericht.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

De verticale tuin op de gevel van het pand van Toerisme Hasselt is klaar. Het is een eerste realisaties op een openbaar gebouw in Vlaanderen. Het idee rond de verticale tuin is onder meer ontstaan naar aanleiding van de Europese groenwedstrijd Entente Florale waaraan de stad Hasselt meedoet.

De hangende tuin is meer dan uitsluitend stedelijk groenbeheer. “Hij vergroot de biodiversiteit en CO-2 afbraak en bindt fijn stof”, zegt schepen van Groen, Johan Vanmuysen (CD&V). “De groene gevel zal ongetwijfeld een toeristische trekpleister worden.”

Vijftig vierkante meter
De verticale tuin van Toerisme Hasselt heeft een oppervlakte van ongeveer vijftig vierkante meter. De stad Hasselt koos de beplanting en de plantenmix bestaat uit groenblijvende en bloeiende planten die elk seizoen kleur geven.

Innovatief systeem
Er is ook voor de eerste keer gebruikt gemaakt van het innovatieve LivePanelsysteem van de groenproducent Mobilane voor de tuin. Dit wil zeggen dat de groene gevel in de Lombaardstraat is opgebouwd uit LivePanel-modules.

Bron: 
Nieuwsblad

 

In plaats van gras, struiken en bomen kiezen steeds meer bewoners voor  stenen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarnaast kan het water de grond niet meer in waardoor er problemen ontstaan met de afwatering in de hele stad. Om de bewoners te prikkelen om meer groen toe te passen, is er in Rotterdam een prijsvraag uitgezet.

Naast problemen met de waterhuishouding speelt ook warmte steden parten. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Steen neemt veel hitte op. Bebouwing creëert bovendien een beschutte omgeving waardoor het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat wat internationaal het Urban Heat Island-effect wordt genoemd.

Wat het Rotterdams Milieucentrum dan ook betreft mag er dus veel meer groene en milieuvriendelijke tuinen komen in hun stad.

Aanmoedigingsprijs voor bewoners
De wedstrijd ‘de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam’ is ook een aanmoediging voor de bewoners die hun voor- en/of achtertuin, volkstuin of binnentuin nu al groen en milieuvriendelijk houden.

Klik hier voor meer informatie over de prijsvraag »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

Om de inwoners van de gemeente Deventer te betrekken bij de groencompetitie van Entente Florale, organiseert het platform ‘Mooi Deventer’ de competitie ‘de mooiste tuin van Deventer’. Ook vindt er een competitie ‘de mooiste boom van Deventer’ plaats. Beide competities worden door een vakkundige jury beoordeeld.

Deventer doet dit jaar mee aan de groencompetitie van Entente Florale. De gemeente gaat voor de hoofdprijs en om dit te verwezenlijken, zoekt zij de samenwerking op met de inwoners. “Daarom hebben we ‘de mooiste boom’ en ‘de mooiste tuin’ verkiezing in het leven geroepen. Iedere Deventenaar kan daardoor meehelpen aan de verkiezing Deventer De Groenste Stad van Nederland,” geeft initiatiefnemer Sjon Heijenga aan.

Het openbare groen vormt samen met de particuliere tuinen het groene Deventer. De jury van de Entente Florale beoordeelt de stad als geheel. 

‘Mooi Deventer’
Speciaal voor Entente Florale hebben verschillende particuliere organisaties de handen ineengeslagen onder de titel: ‘Mooi Deventer’. De gemeente is blij met het initiatief en verleent ondersteuning en samenwerking.

Deelnemer aan ‘Mooi Deventer’ is Stichting Open Boek. De stichting Open Boek maakt speciaal voor de Entente Florale een boek met de titel ‘Mooi Deventer, de groene stad’. Het boek wordt op 16 juli door de gemeente overhandigt aan de jury van de Entente Florale, om extra gewicht in het schaaltje te leggen. Daarna is het boek voor iedereen te koop.

Prijs voor winnaars
De mooiste boom- en tuinwinnaars krijgen in het boek uitgebreid aandacht. De Deventer Bomenstichting en de landelijke Bomenstichting ondersteunen de actie en hopen dat er ieder jaar een nieuwe mooiste boom van het jaar gekozen zal worden. De eigenaar van de mooiste tuin mag als winnaar zijn/haar tuin vanuit een luchtballon bekijken.

Iedereen kan meedoen
Iedereen uit Deventer kan meedoen aan de verkiezingen. Op de website www.deventerfotos.nl is meer informatie te vinden. Aanmeldingen kunnen worden doorgegeven tot en met 30 mei. Op zaterdag 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt.

 

Media Groep Limburg organiseert dit jaar voor de vijfde keer een tuinenwedstrijd waarin deze keer de mini-tuin centraal staat. De wedstrijd is inmiddels al uitgegroeid tot een evenement waar veel Limburgse tuinliefhebbers naar uitkijken.

Deelname is mogelijk in drie categorieën: de balkontuinen, daktuinen en kleine stadstuinen (maximaal 30 tot 35 vierkante meter). 
Een jury, bestaande uit tuindeskundigen, beoordeelt de inzendingen en maakt een voorselectie van tuinen die bezocht worden voor een nadere beoordeling. Eind september, begin oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Bron:
Dagblad De Limburger

Veel mensen denken bij een  ziekenhuis aan een steriele omgeving zonder groen. Maar dit beeld raakt achterhaald. De tuin bij het centrum voor Reuma en Revalidatie in Rotterdam is daar een voorbeeld van. Het is een tuin geworden die aantrekkelijk is voor mensen met reuma, waar hun wensen in verwerkt zijn, die toegankelijk is voor rolstoelen en die in verbinding staat met de openbare ruimte.