Save the date: Buiten Sporten Natuurlijk! symposium 19 mei 2016

Over natuurbeleving, buitensporten en het positieve effect van de interactie tussen sport en natuur.
In onze verstedelijkte omgeving raakt de mens verder verwijderd van de natuur. Buitensportbeleving kan deze kloof overbruggen. De natuur daagt ons uit. Bij diverse buitensporten vormt de interactie met de natuurlijke omgeving de essentie van de sportieve uitdaging. Deze omgeving is daarbij meer dan de ‘passieve’ ruimte waarin de sport wordt beoefend.
Natuurbeleving en sportbeleving gaan hand in hand. De bijdrage aan ons welzijn is groot. De toegevoegde waarde van bewegen in de natuur is op veel onderzoeksterreinen wetenschappelijk bewezen.Het levert positieve bijdragen aan lichamelijke en geestelijke gezondheid, cognitieve vaardigheden en sociale cohesie.
Het symposium Buiten Sporten, Natuurlijk! is gericht op het verder uitdiepen van de relatie tussen sport en natuurbeleving.
Wat is de gezondheidswaarde van sporten in de natuur?Waar en hoe worden sport en natuurbeleving nu reeds succesvol gecombineerd? Hoe kan het unieke karakter van buitensporten beter worden gecommuniceerd? Hoe kan samenwerking tussen de sportsector en de natuursector worden gestimuleerd? Welke organisaties staan open voor nieuwe samenwerkingen?
Sport en natuur, verbonden in beleving
Mensen die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten. Daarom stimuleert de Rijksoverheid mensen om meer te sporten en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven, bijvoorbeeld door voldoende te bewegen in de natuur. De sportsector kan hieraan bijdragen door een goed sportaanbod en beweegaanbod te bieden waarin beleving centraal staat.
Sport is van alle tijden. De veranderingen in de samenleving zijn echter van grote invloed op de manier waarop sport wordt beleefd. Het individu dat wil sporten, staat centraal. Dit vraagt om aanpassing van de sportsector. Sport als beleving én gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Om de optimale omstandigheden hiervoor te ontwikkelen, is samenwerking met andere sectoren nodig. Nieuwe partners, nieuwe perspectieven.
Natuur is de basis onder onze welvaart en ons welzijn. Natuur hoort midden in de samenleving thuis, want de natuur die mensen belangrijk vinden, is veel meer dan de natuur binnen beschermde natuurgebieden. Natuurbeleving staat daarom centraal in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’. Van natuur beschermen tegen de samenleving naar versterking van natuur door de samenleving!