Symposium Vrije tijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal.

In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen uit te wisselen. Welke rol heeft de vrijetijdssector bij gebiedsontwikkeling en de financiering van natuur en landschap? Hoe passen regionale beeldverhalen in het proces? Op welke manieren werken overheden en ondernemers samen? Welke stappen willen we in de toekomst zetten? 

Balans opmaken
Vijf jaar na het VROM raadadvies ‘Groeten uit Holland’ wordt op dit symposium de balans opgemaakt. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter geven experts en ervaringsdeskundigen hun visie. Sprekers zijn onder andere Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen UvT Tilburg, Ralf Ebert, directeur STADart en John Jorritsma, CdK in Friesland en voorzitter van STIRR. Tijdens de discussie delen praktijkmensen hun ervaringen met de deelnemers.

Interactieve workshops
’s Middag staat de ondernemerspraktijk centraal in interactieve workshops. Onderwerpen zijn onder meer: innovatieve verdienmodellen, vitale coalities, aansluiten bij overheidsagenda’s; en productief investeren in natuur en landschap.

Deelnemers aan het symposium maken tevens kennis met regionale beeldverhalen die in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld: Dijk van een Delta, Friese Meren, Drechtsteden, Utrechtse Heuvelrug, Parkstad Limburg, Kamers van Overijssel, Bossen van Bezinning, Veluwe, Water Rijk en Leisure City Zoetermeer.

Het symposium vindt plaats op Schateiland Zeumeren te Voorthuizen.

Klik hier voor meer informatie en over het aanmelden »