Symposium Groen, groener, groenst

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op ons welbevinden en onze gezondheid. Groen en daglicht vitaliseren, verlagen stress en ziekteverzuim, we worden er fitter, creatiever en alerter door. De positieve uitstraling, de akoestische kwaliteiten en opvang van fijnstof zijn belangrijke eigenschappen van groen. Om de kennis van de groensector en de kunde van ontwerpers en bouwers bijeen te brengen, organiseren BNA Onderzoek en Bouwen met Groen en Glas op donderdag 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst.

Hoewel de toegevoegde waarde van groen op, aan en in gebouwen steeds meer wordt erkend, worden de mogelijkheden die groen biedt in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende benut. Het integreren van daglicht en groen in gebouwen vraagt specifieke kennis en een sectoroverstijgende benadering. De kenniskloof tussen de groen- en bouwsector is echter nog groot. Het succesvol integreren van groen in, op en aan gebouwen vraagt om een integraal totaalconcept, waarbij rekening wordt gehouden met de bouwkundige randvoorwaarden en een goede verzorging na realisatie.

Synergie, samenwerking en kennisdeling tussen de bouw- en de agrosector is dan ook een voorwaarde voor succesvol groen.

 

Focus op kennisoverdracht en kennisdeling
BNA Onderzoek en het programma Bouwen met Groen en Glas slaan de handen in elkaar en organiseren op 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst voor architecten, bouwers en groenvoorzieners. Tijdens dit symposium ligt de focus op kennisoverdracht en kennisdeling. Kennis over groentoepassingen is op dit moment vooral aanwezig in de groensector, en nog niet goed toegankelijk voor architecten, adviseurs en bouwers. Het aanreiken, verbinden en delen van specifieke kennis op dit gebied is een noodzakelijke voorwaarde om tot nieuwe businessmodellen te komen en groen een serieuze rol te laten spelen in het bouw- en ontwerpproces.

Bekijk hier het programma »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.