GGD en Deven­ter orga­ni­se­ren sym­po­si­um over groen en gezond­heid

GGD IJs­sel­land en GGD Regio Twen­te orga­ni­se­ren in samen­wer­king met de gemeen­te Deven­ter op 29 juni in Deven­ter het mini­sym­po­si­um €˜een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor gemeen­ten€™.
Het open­baar groen kan wor­den gezien als een belang­rij­ke voor­waar­de voor de leef­baar­heid en inrich­ting van de open­ba­re ruim­te. Een inte­gra­le aan­pak waar­bij ver­schil­len­de par­tij­en betrok­ken zijn, is voor het sla­gen van dit soort pro­jec­ten noodzaak.Tijdens het sym­po­si­um krij­gen de deel­ne­mers onder meer prak­ti­sche en inspi­re­ren­de voor­beel­den hoe met groen de gezond­heid van de wijk­be­wo­ners kunt bevor­de­ren.
Deven­ter werd in 2010 door Enten­te Flo­ra­le uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land.